Verifikační příklady

Vyhledávání příkladu

Show Filter Hide Filter
Na kulatý držák prutů se působí excentrické příčné zatížení. Pomocí geometricko-lineární analýzy stanovíme maximální průhyb a maximální kroucení držáku.

Konzola z kulatého prutu se zatíží excentrickým rovnoměrným zatížením. Pomocí geometricko-lineární analýzy stanovíme maximální průhyb a maximální kroucení držáku.

Pomocí excentrické normálové síly se namáhá držák z kulaté oceli. Pomocí geometricky lineární analýzy a analýzy druhého řádu lze stanovit maximální svislou deformaci držáku.

Jednoduše podepřený ohybový prut se načte prostým ohybem. Stanovte kritické zatížení a příslušný součinitel zatížení v důsledku ohybového vzpěru.

Tento příklad ověření je založen na příkladu ověření 0122. Jednotlivý hmotový systém bez tlumení je namáhán normálovou silou. Předpokládá se ideální pružně plastický materiál s vlastnostmi. Stanovte časový průběh průhybu, rychlosti a zrychlení v koncovém bodě.

Vzpěra s kruhovým průřezem je podepřena podle čtyř základních případů vzpěru z Eulera a vystavena tlakové síle. Stanovte kritické zatížení.

Symetrická plochá konstrukce se skládá z osmi stejných příhradových prutů, které jsou uloženy v kloubových podporách. Konstrukce je namáhána koncentrovanou silou a případně nucenou deformací, která překročí kritický mezní bod, pokud dojde k jejímu zhroucení. Vynucená deformace uzlu se v programu RFEM 5 a v programu RSTAB 8 použije pro získání kompletní rovnovážné dráhy zhroucení. Vlastní tíha se v tomto příkladu nezohledňuje. Stanovte vztah mezi skutečnou silou zatížení a průhybem, přičemž vezměte v úvahu analýzu velkých deformací. Vypočítat součinitel zatížení pro zadané průhyby.

Lano se zatěžuje rovnoměrným zatížením. Tím se vytvoří přetvořený tvar ve tvaru kruhového segmentu. Stanovte rovnovážnou sílu lana, abyste získali daný průvěs lana. K tomu se používá přídavný modul RF-FORM-FINDING. Pružné deformace se v modulu RF-FORM-FINDING ani v analytickém řešení nezohledňují, v tomto příkladu také vlastní tíze.

Konstrukce se skládá ze čtyř příhradových prutů uložených v kloubových podporách. Konstrukce je namáhána koncentrovanou silou a případně nucenou deformací, která překročí kritický mezní bod, pokud dojde k jejímu zhroucení. V programech RFEM 5 a RSTAB 8 se vynucená deformace uzlu použije k získání úplné rovnovážné dráhy rozpadu. Vlastní tíha se v tomto příkladu nezohledňuje. Stanovte vztah mezi skutečnou silou a deformací při zohlednění teorie III. Dobře. Vypočítat součinitel zatížení pro zadané průhyby.

1 - 10 z 77

Kontakt

Máte-li jakékoli pochybnosti nebo dotazy k našim produktům, obraťte se prosím na naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu nebo na fóru, případně se podívejte do sekce často kladených dotazů (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Newsletter

Získejte pravidelné informace o novinkách, užitečných tipech, plánovaných akcích, speciálních nabídkách a poukázkách.