Fregata jako jevištní dekorace v zábavním parku Puy du Fou, Les Espesses, Francie

Projekt zákazníka

Statický výpočet
Projektová kancelář MAyA
Bordeaux, Francie
Celorio, Španělsko
Investor
Park volného času Puy du Fou
Les Espesses, Francie
www.puydufou.com

Zábavní park Puy du Fou zahájil sezonu 2016 mimořádnou podívanou s názvem „Le Dernier Panache“. Diváci při ní mohou sledovat slavné osudy francouzského námořního důstojníka, který se stal hrdinou americké války za nezávislost. Mezi četnými kulisami tohoto představení se vyjímá fregata, válečná loď, která na konci 18. století proslula svou hbitostí.

Konstrukce

Ačkoli se jedná pouze o jevištní dekoraci, dosahuje třípatrová konstrukce lodi výšky 10 metrů. Na straně obrácené k obecenstvu nebylo možné umístit nosníky. Stabilizaci konstrukce tak zajišťují prohnuté boční stěny spolu se zadní stěnou a stropními deskami.

Montáž této velkolepé dekorace v prostoru omezeném zdmi stávající budovy se neobešla bez portálového jeřábu zhotoveného na míru. Celý rám a celá konstrukce byly dopraveny vraty o rozměrech 2 x 2,30 m a instalovány za asistence 4 osob.

Výpočetní model

Program RFEM posloužil k vytvoření 3D výpočetního modelu, sestávajícího z prohnutých nosníků a desek.

Dynamická zatížení, vyvolaná pohybem herců a výstřely z kanónů, umožnila zohlednit modální analýza, která odpovídá posouzení v seizmicky aktivních oblastech.

Z kombinací výsledků na koncích prutů se vycházelo při návrhu spojů kovaných ze železa. Na základě analýzy smyku desek pak bylo možné navrhnout upevnění šroubů v prohnutých stěnách a ve stropních deskách.

Pro portálový jeřáb byl rovněž vytvořen 3D model z oceli s cyklickým zatížením.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RFEM Hlavní program
RFEM 5.xx

Hlavní program

Program RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků umožňuje rychlé a snadné modelování konstrukcí, které se skládají z prutů, desek, stěn, skořepin a těles. Pro následná posouzení jsou k dispozici přídavné moduly, které zohledňují specifické vlastnosti materiálů a podmínky uvedené v normách.

Cena za první licenci
3 540,00 USD
RFEM Dřevěné konstrukce
RF-TIMBER Pro 5.xx

Přídavný modul

Posouzení dřevěných prutů podle EC 5

Cena za první licenci
1 120,00 USD
RFEM Ocelové a hliníkové konstrukce
RF-STEEL EC3 5.xx

Přídavný modul

Posouzení ocelových prutů podle EC 3

Cena za první licenci
1 480,00 USD