Plavecká hala v lázních Merano v Jižním Tirolsku

Projekt zákazníka

28. července 2003

Itálie RSTAB Ocelové konstrukce

Statika a konstrukce Frener & Reifer Metallbau GmbH
Alfred-Ammon-Strasse 31
39042 Brixen, Itálie
www.frener-reifer.com

Délka: 47,5 m | Šířka: 46 m | Výška: 14,62 m | Hmotnost: 164 t | Nelineární efekty: tažené pruty
Uzly: 155 | Pruty: 278 | Materiály: 3 | Průřezy: 7

Konstrukce se skládá z vetknutých sloupů s obdélníkovým dutým průřezem, na nichž spočívá ve dvou směrech pnutá střešní konstrukce. Nosná konstrukce byla při počátečním naklonění a prohnutí počítána podle analýzy druhého řádu.

Sloupy s dutými průřezy jsou dodatečně vyztuženy a vybetonovány. Byly počítány jako spřažené podpory, aby se dosáhlo třídy požární odolnosti F30 a zvýšila se horizontální tuhost konstrukce. Montáž konstrukce se prováděla od ledna 2004.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz