Chrám Bahá'í v Chile, Jižní Amerika

Projekt zákazníka

Statika a konstrukce Statický výpočet a výstavba
Josef Gartner GmbH
Würzburg, Německo
josef-gartner.permasteelisagroup.com
Architekt Hariri Pontarini Architects
Toronto, Kanada
www.hariripontarini.com
Investor National Spiritual Assembly of the Bahá’ís of Canada
www.ca.bahai.org

Délka: ca 34 m | Šířka: ca 34 m | Výška: ca 30 m
Uzly: 9 734 | Pruty: 17 300 | Plochy: 118 | Konečné prvky: 26 348 | Průřezy: 66

V Chile vyrostla zcela mimořádná stavba. Jedná se o „Chrám světla“, který je jedním z osmi chrámů Bahá'í na světě. Monoteistické náboženství Bahá'í má asi sedm milionů věřících především v Indii, Íránu, Africe a také v Severní a Jižní Americe. Projekt byl plánován několik desetiletí.

Josef Gartner GmbH, zákazník společnosti Dlubal Software, byl pověřen návrhem, zhotovením i montáží kompletní konstrukce nad horní hranou betonového stropu.

Konstrukce

Chrám se tvarem podobá devítilistému květu lotusu. Budova dosahuje průměru asi 34 m a výšky zhruba 30 m. Spodní konstrukce se skládá z dvoupodlažní betonové konstrukce a z plošných základů.

Chrám se nachází v Chile v oblasti s častým výskytem zemětřesení, proto bylo nutné oddělit konstrukci od základů pro vodorovné kmitání. Mezi betonové sloupy a střední betonovou desku tak bylo umístěno celkem 10 třecích kyvných ložisek.

Ocelovou nosnou konstrukci představuje prostorová příhradová konstrukce s horním a dolním pásem z obdélníkových profilů a s diagonálními kruhovými trubkami jako spojovacími prvky.

Devět konstrukčně totožných lístků se na vrcholu uzavírá a tvoří světelnou kopuli (oculus). Připomínají složením skutečné okvětní lístky, jejich kostra je tvořena vnitřní rámovou konstrukcí ze silnějších kulatých trubek o průměru d=323,9 mm.

Konstrukce byla nejprve vymodelována v programu Rhinoceros. Následně byl celý 3D model převeden do programů RSTAB a RFEM a v úzké spolupráci s architektem optimalizován.

Nakonec byla spočítána ocelová konstrukce v programech RSTAB a RFEM. Při výpočtech byl zohledněn vliv zemětřesení.

Použité programy

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz