Rozšíření výrobního závodu, Německo

Zákaznický projekt

Statika a konstrukce Návrh a realizace
Inženýrská kancelář Kozłowski-Projekt
Štětín, Polsko
www.kozlowskiprojekt.com

Na přelomu let 2013/2014 proběhla přestavba německé továrny na výrobu OSB desek. Hlavní konstrukční prvky jsou vyrobeny z oceli S235 válcované za tepla a celá konstrukce je postavena na základové desce.

Projektanti se museli vypořádat s omezeným prostorem pro novou stavbu. Proto bylo nutné najít vhodné řešení pro začlenění různých objektů do stávající konstrukce.

Také musela být zohledněna příslušná dynamická zatížení z míchačky a vibračních sít, která by mohla vést ke zkreslení údajů vážicích a dávkovacích zařízení.

Požadavek na zachování současných průjezdů a začlenění nové stavby do stávající halové konstrukce nakonec vedl k návrhu vzájemně propletených budov.

Statický výpočet

Za účelem statického posouzení vznikly v programu RSTAB samostatné prostorové modely pro každou ze čtyř dílčích konstrukcí. Z důvodu věrného zobrazení skutečných přípojů ocelových prutů se použily klouby na konci prutů. Zároveň bylo nutné provést dynamické výpočty, k čemuž posloužily přídavné moduly DYNAM Pro.


Použité programy


Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz