Oprava kaple v Lugo, Španělsko

Zákaznický projekt

Statika a konstrukce Projekční kancelář pro dřevěné stavby
Maderas Besteiro S.L.
Lugo, Španělsko
www.mbesteiro.com
Architektura Architektonický návrh
gAU Arquitectura e Urbanismo SLp
Lugo, Španělsko
www.gau.com.es
Investor Xunta de Galicia, Španělsko

Kaple připojená ke starému konventu San Pedro v Lugo ve Španělsku pochází z roku 1690. Původní konstrukce střechy spočívala na nosnících jednoduše podepřených v otvorech příčných trámů umístěných v hlavní zdi kostela. Během času dolní klenby konstrukce zchátraly až do té míry, že přístup do vnitřních prostor musel být omezen a bylo nutné přistoupit k rekonstrukci.

Během rekonstrukce došlo k úplné výměně střechy, takže prostor pod ní je znovu zpřístupněn a gotickými okny hlavní lodi kostela opět může proudit dovnitř přirozené světlo. Před rekonstrukcí byla totiž okna zazděna, aby byl krov střechy lépe podepřen.

Konstrukční návrh a stavba

Aby se odlehčilo oknům od nosné funkce a dolní prostor mohl být zpřístupněn, bylo potřeba navrhnout nové uspořádání rozložení zatížení. Řešením byla rovná střecha jednoduše podepřená po obvodě, ale také na krátkých sloupech rovnoměrně rozmístěných podél středové linie. Krátké sloupy jsou navíc dole připojeny k nosníku, který přenáší zatížení do vodorovných nosníků.

Všechny nové nosníky jsou vyrobeny z lepeného lamelového dřeva, které nahrazuje původní masivní dřevo. Střecha je vyrobena z desek z pětivrstvého křížem lepeného dřeva. Tři z pěti vrstev jsou orientovány ve směru linie krátkých sloupů.

Toto řešení umožňuje vynechání vaznice na krátkých sloupech a tím zmenšení rozpětí střechy. Také není nutné použít valbové krokve v nárožních průnicích střešních desek, což poskytuje více užitné výšky v podkrovním prostoru.

Střecha byla podrobně modelována pruty a plochami. Model vyžadoval analýzu orientace silných vláken v křížem lepeném dřevu v závislosti na existujících vnitřních silách. Pokročilé funkce programu RFEM byly použity pro simulaci přenosu zatížení z křížem lepených desek do krátkých sloupů pomocí tuhých ploch.

Spoje křížem lepených desek byly simulovány liniovými klouby, které byly řádně kalibrovány. Výsledné vnitřní síly byly použity pro návrh uspořádání šroubů v průnicích rohových desek.

Programy použité pro statickou analýzu

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz