Nový silniční most B 10 v Güsenu přes průplav Labe-Havola, Německo

Projekt zákazníka

Projekt a statické výpočty grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG
Hannover, Německo
www.grbv.de
Investor Ředitelství pro vodní cesty a námořní dopravu - východ
Magdeburg, Německo
www.wsv.de

Délka: ~ 102 m | Šířka: ~ 14 m | Výška: ~ 15 m | Hmotnost: ~ 554 t
Počet uzlů: 228 | Pruty: 687 | Materiály: 6 | Průřezy: 14

Při přestavbě průplavu Labe-Havola byl silniční most v německém Güsenu nahrazen novým mostem. Nová konstrukce byla nezbytná, protože světlá šířka i výška stávajícího mostu nebyla pro rozšíření vodní cesty dostačující.

V zájmu zachování důležitého silničního spojení přes průplav bylo nutné vybudovat dočasný most.

Společnost grbv Ingenieure im Bauwesen GmbH & Co. KG z Hannoveru byla zodpovědná za projektovou dokumentaci a posouzení statiky nového i dočasného mostu, a také za demolici stávajícího mostu. Statické výpočty proběhly v programu RSTAB.

Konstrukce a posouzení

Nový silniční most B 10 v Güsenu je obloukový visutý most s ortotropní mostovkou. Světlá šířka mezi mostními opěrami je asi 92 m a šířka mostu činí téměř 14 m.

Oblouky tvoří svařované duté profily. Vodorovné ztužení oblouků zajišťují 4 příčníky z ocelových kruhových trubek (portálový účinek). Oba mostní podélníky jsou zavěšeny pomocí 12 kruhových prutů, každý o průměru 100 mm.

Pro generování pohyblivých zatížení v programu RSTAB použili inženýři ze společnosti grbv přídavný modul RSMOVE. Velké množství průřezů bylo vytvořeno v programu SHAPE‑THIN pro průřezové charakteristiky.

S otevřením silničního mostu B 10 v Güsenu se provoz opět vrátil do dvou pruhů. Navíc mají chodci možnost přejít most po širokém chodníku.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy nebo potřebujete poradit?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

RSTAB Hlavní program
RSTAB 8.xx

Hlavní program

Program pro statický výpočet a navrhování prutových a příhradových konstrukcí, provedení lineárních a nelineárních výpočtů vnitřních sil, deformací a podporových reakcí.

RSTAB Ocelové a hliníkové konstrukce
STEEL 8.xx

Přídavný modul

Analýza napětí prutů

RSTAB Ostatní
RSBUCK 8.xx

Přídavný modul

Stabilitní analýza prutových konstrukcí

RSTAB Ostatní
RSMOVE 8.xx

Přídavný modul

Generování zatěžovacích stavů z pohyblivých zatížení

Průřezy Tenkostěnné
SHAPE-THIN 8.xx

Program pro průřezové charakteristiky

Průřezové charakteristiky a napětí tenkostěnných průřezů