Úvodní školení pro vysoké školy zdarma

Vydařené úvodní školení pro studenty

„Velmi děkujeme za úvodní zaškolení do programu RSTAB pro studenty Stavební fakulty Vysoké školy technické Ostwestfalen-Lippe. Zaznamenal jsem u studentů mimořádně kladný ohlas.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat - i jménem děkana naší fakulty - společnosti Dlubal Software za vydařenou akci.“

Základní zaškolení do programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků zdarma

Čas

Od 8:30 do cca 17:00 hod

Místo

Přímo na Vaší škole, pokud je v těchto státech: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Francie, Itálie, Polsko, Česká republika, Slovensko, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Pokud Vaše země na seznamu chybí, doporučujeme Vám pro zaškolení do programu použít videa a jiné školicí materiály na této webové stránce:

Náklady

Zdarma (jednou ročně pro každou školu)

Cíl školení

Studenti a noví uživatelé získají základní orientaci v programu RFEM. Cílem školení je, aby účastníci kurzu dokázali v programu zadávat a zpracovávat jednoduché modely a také aby porozuměli principu posouzení. Rovněž jim přiblížíme, jaké jsou možnosti dokumentace statických výpočtů v programech společnosti Dlubal Software.

Předpoklady

Základní teoretické znalosti z oboru statiky (studenti vyšších ročníků, účast na odborných přednáškách), nainstalovaná funkční studentská verze programu RFEM (na vlastním laptopu nebo v počítačové studovně školy). Znalosti programu RFEM se nevyžadují.

Témata

  • Uvedení do programu
  • Základní pracovní postupy v programu RFEM
  • Výpočet a posouzení jednoduchých modelů ocelových a železobetonových konstrukcí
  • Zdokumentování výpočtů
  • Často používané funkce programu 

Pokyny

  • Minimální počet účastníků školení je 10 osob. Maximální počet a další podrobnosti se stanoví po dohodě s kontaktní osobou. 
  • Pro konání kurzu je třeba mít k dispozici počítač s nainstalovanou aktuální studentskou verzí programu RFEM. Účastníci pracují na vlastních počítačích. Účastníci kurzu obdrží podrobné školicí podklady ve formátu PDF.
  • Seznam účastníků je třeba předat před termínem školení.
  • Vysoká škola poskytne vhodnou učebnu a projektor s HD rozlišením.
  • Účastníci školení obdrží po jeho skončení certifikát.

Kontakt

Kontakt

Máte dotazy k možnosti využití našich programů pro statické výpočty na vysoké škole?
Kontaktujte jednoduše naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, případně na chatu anebo využijte stránky s často kladenými dotazy (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Video: Bezplatný software pro statické výpočty