Úvodní školení pro vysoké školy zdarma

Základní zaškolení do programu RFEM pro statické výpočty metodou konečných prvků zdarma

Vydařené úvodní školení pro studenty

„Velmi děkujeme za úvodní zaškolení do programu RSTAB pro studenty Stavební fakulty Vysoké školy technické Ostwestfalen-Lippe. Zaznamenal jsem u studentů mimořádně kladný ohlas.

Ještě jednou bych chtěl poděkovat - i jménem děkana naší fakulty - společnosti Dlubal Software za vydařenou akci.“

Čas

Od 8:30 do cca 17:00 hod

Místo

Přímo na Vaší škole, pokud je v těchto státech: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko, Francie, Itálie, Polsko, Česká republika, Slovensko, Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Ekvádor, Mexiko, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela

Pokud Vaše země na seznamu chybí, doporučujeme Vám pro zaškolení do programu použít videa a jiné školicí materiály na této webové stránce:

Náklady

Zdarma (jednou ročně pro každou školu)

Cíl školení

Studenti a noví uživatelé získají základní orientaci v programu RFEM. Cílem školení je, aby účastníci kurzu dokázali v programu zadávat a zpracovávat jednoduché modely a také aby porozuměli principu posouzení. Rovněž jim přiblížíme, jaké jsou možnosti dokumentace statických výpočtů v programech společnosti Dlubal Software.

Předpoklady

Základní teoretické znalosti z oboru statiky (studenti vyšších ročníků, účast na odborných přednáškách), nainstalovaná funkční studentská verze programu RFEM (na vlastním laptopu nebo v počítačové studovně školy). Znalosti programu RFEM se nevyžadují.

Témata

  • Uvedení do programu
  • Základní pracovní postupy v programu RFEM
  • Výpočet a posouzení jednoduchých modelů ocelových a železobetonových konstrukcí
  • Zdokumentování výpočtů
  • Často používané funkce programu 

Pokyny

  • Minimální počet účastníků školení je 10 osob. Maximální počet a další podrobnosti se stanoví po dohodě s kontaktní osobou. 
  • Pro konání kurzu je třeba mít k dispozici počítač s nainstalovanou aktuální studentskou verzí programu RFEM. Účastníci pracují na vlastních počítačích. Účastníci kurzu obdrží podrobné školicí podklady ve formátu PDF.
  • Seznam účastníků je třeba předat před termínem školení.
  • Vysoká škola poskytne vhodnou učebnu a projektor s HD rozlišením.
  • Účastníci školení obdrží po jeho skončení certifikát.

Kontakt

Máte dotazy k možnosti využití našich programů pro statické výpočty na vysoké škole?
Kontaktujte jednoduše naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, případně na chatu anebo využijte stránky s často kladenými dotazy (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz