Všeobecné podmínky soutěže

Přihlaste se do soutěže o nejlepší studentskou práci i Vy!

 • Pořadatelem soutěže o nejlepší diplomovou práci jsou:
  • Dlubal Software s.r.o. se sídlem Anglická 28 v Praze, 120 00 Praha, Česká republika
  • Dlubal Software sp. z o.o. se sídlem Jesionowa 22, 40–158 Katowice, Polsko
  Dále jen "Pořadatelé”.
 • Soutěž spočívá ve zvolení nejlepší diplomové práce (bakalářské nebo magisterské) v oblasti navrhování a výpočtů konstrukcí s použitím programů Dlubal Software a také v motivování studentů, aby prohlubovali svoje znalosti v této oblasti. 
 • Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které studovaly v roce 2015/2016 nebo studují v roce 2016/2017, a které jsou studenty posledního ročníku studia bakalářského nebo magisterského, prezenčního nebo kombinovaného studia všech vysokých škol. Soutěže se mohou zúčastnit osoby, které ukončí bakalářské nebo magisterské studium do 30. září 2017.
 • Soutěž je časově omezena. Průběh soutěže: od 1. února 2017 do 15. září 2017. Práce zaslané po termínu nebudou do soutěže zařazeny.
 • Práce může být přihlášená jak autorem, tak vedoucím práce po předchozím získání souhlasu autora práce. Danou práci lze přihlásit pouze jednou. Výjimkou je přihlášení jednou osobou dvou prací, jedné bakalářské a druhé magisterské.
 • Práce může být přihlášena výhradně prostřednictvím webového formuláře soutěže, který je umístěn na webových adresách:
 • Řádně předložená diplomová práce musí obsahovat:
  • plný text obhájené diplomové práce ve formátu PDF
  • abstrakt v českém/slovenském/polském a anglickém jazyce (maximálně 1500 znaků), popisující celou práci, hlavní výsledky, shrnutí
  • model použitý v diplomové práci, s použitím programů Dlubal Software.
 • Soutěžící svou účastí v soutěži prohlašuje, že je autorem práce a zároveň neporušuje práva třetích osob. V případě, že univerzita, ve smyslu zákona o vysokých školách, má přednost ve zveřejňování diplomových prací do 6 měsíců ode dne konání obhajoby, soutěžící je povinen získat povolení od příslušného orgánu pro využívání Pořadateli soutěže, celé nebo části soutěžní diplomové práce spolu s abstraktem. 
 • Soutěžící práce spolu s abstraktem můžou být pořadateli použita následujícím způsobem:
  • reprodukce práce nebo její části digitální technikou 
  • zveřejňování práce nebo její části na webové stránce www.dlubal.com.
 • Soutěžící svou účastí v soutěži uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Pořadatelům a také projevuje svůj souhlas s tím, že Pořadatelé jsou oprávněni uveřejňovat výsledky soutěže v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. 
 • Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas se zveřejněním práce na webových stránkách www.dlubal.com a také s možností jejího hodnocení nebo posouzení třetími osobami, které tyto internetové stránky navštíví.
 • Pořadatelé nesou odpovědnost za poskytované služby a také za vyznačení osob pověřených úkolem, aby byl zabezpečen hladký průběh soutěže. 
 • Pořadatelé jmenují členy poroty, jejichž úkoly budou zahrnovat posouzení prezentovaných prací a výběru vítěze.
 • Kritéria pro věcné hodnocení zaslaných diplomových prací:
  originální a inovativní řešení
  technická úroveň zpracování 
  vlastní přínos v přípravě diplomové práce.
 • Odborná porota posoudí a vyhlásí tři vítězné práce. V případě malého počtu zaslaných prací, Pořadatelé si vyhrazují právo nevyhlásit žádné vítěze nebo vyhlásit méně než tři. Pořadatelé soutěže stanoví následující ceny:
  • 1. cena - Vítěz odborné poroty: 20 000 Kč
  • 2. cena - Vítězný počet hlasů od veřejnosti: 12 000 Kč
  • 3. cena - Nestandardní práce: 8 000 Kč
 • V případě výhry ve formě finanční částky může být výhra odečtena od daně z příjmů a vítězi vyplacená s přihlédnutím k výši sražené daně.
 • Slavnostní předání cen se bude konat osobně během Semináře/Info Day, o čemž vítězové budou informováni s předstihem.

Kontakt

Kontakt

Jste registrovaný student a máte dotazy k bezplatnému využití našich programů pro statické výpočty?
Kontaktujte nás nebo využijte stránky s často kladenými dotazy.

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“