Hotové diplomové práce

Dlubal Software plně podpoří Vaši diplomovou práci!

  • Diplomové práce

Vyhledat

Zobrazit filtr Skrýt filtr
Podpora zákazníkům 24/7

Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

1 - 10 z 175

Položek na stránce:

Autor Tobias Korn
Vysoká škola Univerzita aplikovaných věd ve Stuttgartu

Environmentální katastrofy, změna klimatu, obnovitelné energie: Tyto pojmy jsou dnes všudypřítomné a poukazují na naléhavou potřebu udržitelných forem výroby energie nebo na rozšíření a rozsáhlou integraci stávajících a osvědčených výrobců zelené energie. Především by bylo žádoucí využívat budovy v městských oblastech jako výrobce energie s ohledem na jejich vysoký prostor a spotřebu energie.

Autor Javier Salmón Olavarria
Vysoká škola University of the Basque Country, Bilbao School of Engineering

Tento projekt zkoumá konstrukční chování CLT fasády pro různé situace a zatěžovací stavy větrem s využitím simulací ANSYS a Dlubal. Tepelně -mechanická charakterizace materiálu bude dříve provedena různými testy na vzorcích z CLT, které jsou k dispozici na Falcuty of Engineering v Bilbau.

Autor Nela Freiherrová
Univerzita Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

V rámci diplomové práce byl zpracován návrh nosného systému dvoupodlažního komunitního centra pro mládež Archa skládající se ze dvou samostatných nosných celků. Ke statickému řešení obou částí byl využitý programový systém RFEM. Součástí práce je návrh nosného systému pro ocelový skelet tvořeného systémem sloupů, průvlaků, stropnic a ztužidel. Posouzení bylo provedeno pomocí přídavného modulu RF-STEEL EC3. Další částí práce byl návrh membránového zastřešení celého objektu, který využil přídavný modul Form-finding pro nalezení počátečního tvaru membrány.

Autor Marek Kawulok
Univerzita Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou část nosného systému výškové budovy na základě architektonického návrhu. V rámci jejího zpracování byl detailně popsán vytvořený globální numerický model konstrukce, který byl zatížen běžnými typy zatížení podle EC, včetně účinků seismicity a také větru, jehož velikost je stanovena pomocí numerického simulování obtékání konstrukce větrem. Součástí předložené diplomové práce je rovněž návrh a posouzení spolehlivosti nosného systému vybraného podlaží podle mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Pro tvorbu numerického modelu a statický výpočet nosného systému analyzované výškové budovy byl použit programový systém RFEM, účinky větru jsou pak zkoumány v programu RWIND.

Autor Kristýna Šoupalová
Univerzita Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav stavební mechaniky

Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou stávající ocelové konstrukce rozhledny ve tvaru šroubovice. Dva trojrozměrné modely konstrukce, lišící se způsobem vymodelování sloupů, byly vytvořeny pomocí softwaru RFEM 5.25 od společnosti Dlubal. Modely byly zatíženy vypočteným zatížením a následně byly výsledky obou modelů porovnány. Byl vytvořen i třetí trojrozměrný model, kterýbyl doplněn o plošné prvky. Tento model byl poté umístěn do větrného tunelu pomocí softwaru Dlubal RWIND.

Autor Jan Řihošek
Univerzita Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných konstrukcí

Diplomová práce se zabývá návrhem stropní konstrukce bytového domu ve dvou konstrukčních variantách. Cílem práce bylo zjištění vnitřních sil, návrh a posouzení ve dvou konstrukčních variantách. Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí MKP na 2D modelu stropní desky a na 3D modelu celé budovy v programu Dlubal RFEM 5.24. Práce dále obsahuje posouzení zděných stěn.

Autor Silvia Colombo e Beatrice Gilardi
Vysoká škola Polytechnická univerzita v Miláně - Škola architektury, urbanismu a stavebního inženýrství

„Flor da manhã“ je místo pro setkávání navržené pro každé dítě na pěti sloupech: přirozenost, interakce, ochrana, začlenění a radost.
Jednoduchost a hospodárnost jsou společnými tématy projektu, jehož cílem je soběstačnost a udržitelnost. Pravidelné a jednoduché tvary byly kombinovány s využitím místních materiálů a zdrojů, a respektovaly a zvyšovaly vzácnou hodnotu přírody ve všech jejích odstínech.
Autor Bc. Jana Seidlerová
Vysoká škola Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
Ostrava-Poruba
Česká republika

Diplomová práce si kladla za cíl stanovit spolehlivost historické konstrukce Mostu Miloše Sýkory v Ostravě. Spolehlivost konstrukce byla stanovena pomocí numerického modelování v programu RFEM. Model původní konstrukce mostu byl vytvořen na základě dobových podkladů. Při vytváření numerického modelu bylo nutné vyřešit problémy týkající se modelování složených průřezů nebo stanovit průřezové charakteristiky dnes již nestandartních rozměrů válcovaných profilů.

Model původní mostní konstrukce byl zatížen podle předpokládaného dobového zatížení, které bylo určeno z dostupných podkladů z roku 1916. Spolehlivost konstrukce byla stanovena pomocí metody dovolených namáhání. Na základě metody dovolených namáhání byly stanoveny prvky s nejnižším součinitelem bezpečnosti, kterými jsou podélníky.

Autor Milan Krneta
Univerzita University of Banja Luka
Faculty of Architecture
Civil Engineering and Geodesy

V této diplomové práci je uveden výpočet nosníku jeřábové dráhy zatížený působením dvounosníkového mostového jeřábu. Pro výpočet byla vybrána norma Eurokód 3, část 6, která se zabývá ocelovými konstrukcemi zatíženými působením jeřábů. Zatížení způsobená provozem jeřábů byla stanovena podle Eurokódu 1, část 3, která se zabývá účinky na konstrukce v důsledku provozu jeřábů a strojů.

Autor Domagoj Stamac

V diplomové práci byla nejprve stručně zpracována teoretická část. Poté bylo pojednáno o vlastnostech a výrobě křížem lepeného dřeva spolu s aktuálními trendy a příklady ve stavebnictví. V projektu se probírá také ekonomická stránka dřevěné konstrukce. Je ukázáno, proč je BIM v budoucnu nevyhnutelné. Druhou a hlavní část práce tvoří případová studie rodinného domu, která se také objevuje v názvu práce. Dům je navržen se všemi konstrukčními prvky s podporou 3D BIM.

1 - 10 z 175

Zdarma pro studenty

Software pro statické výpočty studentům

Pro nekomerční použití v rámci studia na vysoké škole nabízíme studentům naše programy k bezplatnému používání.

Mnoho studentů již této podpory využilo.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“

Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu

„RSTAB je program, který jsem nedávno objevila a který je velmi užitečným pomocníkem při výpočtu ocelových konstrukcí. Díky webinářům, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Dlubal Software, jsem se do programu a jeho různých funkcí zapracovala. Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu. Doporučuji ho především studentům stavebního inženýrství.“

Zveřejnit diplomovou práci

Odevzdejte svou diplomovou práci

Použili jste programy Dlubal Software při vaší bakalářské, diplomové, disertační práci nebo jiném vědeckém projektu a chtěli byste svou práci zveřejnit na našich webových stránkách a sociálních sítích? Výhody pro vás:

Malé poděkování

Moc děkuji

V případě zveřejnění své diplomové práce na našich webových stránkách od nás zdarma obdržíte jako poděkování licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na prvních 6 měsíců po ukončení studia nebo po dokončení své vědecké práce.

 

Kniha o programech FEA a RFEM

Kniha o MKP a RFEM

V této příručce pro inženýry a studenty se na praktických příkladech seznámíte se základy metody konečných prvků na příkladech, které lze vypočítat v programu RFEM.

;