Diplomové práce

Dlubal Software plně podpoří Vaši diplomovou práci!

  • Diplomové práce

Vyhledávání

Zobrazit filtr Skrýt filtr
Podpora zákazníkům 24/7

Kromě osobní podpory (např. Prostřednictvím e-mailu, chatu) najdete také pomoc a informace na našich webových stránkách.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

1 - 10 z 168

Položek:

Autor Bc. Jana Seidlerová
Vysoká škola Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
Ostrava-Poruba
Česká republika

Diplomová práce si kladla za cíl stanovit spolehlivost historické konstrukce Mostu Miloše Sýkory v Ostravě. Spolehlivost konstrukce byla stanovena pomocí numerického modelování v programu RFEM. Model původní konstrukce mostu byl vytvořen na základě dobových podkladů. Při vytváření numerického modelu bylo nutné vyřešit problémy týkající se modelování složených průřezů nebo stanovit průřezové charakteristiky dnes již nestandartních rozměrů válcovaných profilů.

Model původní mostní konstrukce byl zatížen podle předpokládaného dobového zatížení, které bylo určeno z dostupných podkladů z roku 1916. Spolehlivost konstrukce byla stanovena pomocí metody dovolených namáhání. Na základě metody dovolených namáhání byly stanoveny prvky s nejnižším součinitelem bezpečnosti, kterými jsou podélníky.

Autor Milan Krneta
Univerzita University of Banja Luka
Faculty of Architecture
Civil Engineering and Geodesy

V této diplomové práci je uveden výpočet nosníku jeřábové dráhy zatížený působením dvounosníkového mostového jeřábu. Pro výpočet byla vybrána norma Eurokód 3, část 6, která se zabývá ocelovými konstrukcemi zatíženými působením jeřábů. Zatížení způsobená provozem jeřábů byla stanovena podle Eurokódu 1, část 3, která se zabývá účinky na konstrukce v důsledku provozu jeřábů a strojů.

Autor Domagoj Stamac
Vysoká škola Univerzita v Záhřebu
Fakulta stavební

V diplomové práci byla nejprve krátce zpracována teoretická část. Později jsme si ukázali vlastnosti a výrobu křížem lepeného dřeva a také aktuální trendy a příklady ze stavebnictví. V projektu se také zabývá ekonomickou stránkou dřevěné konstrukce. Ukazuje, proč je BIM pro budoucnost nezbytný. Druhou a hlavní část práce tvoří případová studie rodinného domu, která se také jmenuje. Dům je navržen se všemi konstrukčními prvky a 3D BIM.

Autor Mathias Worm
Vysoká škola Technická univerzita v Braunschweigu, Německo

Ve fázi návrhu budov lze kvalitu i stavební náklady výrazně ovlivnit nalezením optimálního tvaru konstrukce. Ruku v ruce se zaváděním informačního modelování budov (BIM) se v rostoucí míře prosazují trojrozměrné návrhové modely. To přináší nové možnosti. Parametrické a automatické odvozování analytických modelů umožňuje posoudit v krátkém čase různé varianty nosné konstrukce s ohledem na její únosnost a použitelnost, ale také z architektonického hlediska. Cílem této diplomové práce je vypracovat základní postup při parametrickém BIM návrhu a uplatnit ho na konkrétním příkladu.

Autor Arq. Jonnathan Aguirre Collahuazo
Vysoká škola Universidad Politécnica de Cataluña/Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona

Tato práce si klade za cíl ukázat potřebu konstruktivních alternativ k vytvoření ekologicky udržitelných budov a také k vytvoření cenově dostupných a kvalitních možností bydlení pro nejvíce znevýhodněné sociální třídy našeho prostředí.

Autor Oscar Sigüenza Sabater
Vysoká škola Baskická univerzita, magisterský program Návrh, posouzení a realizace dřevěných konstrukcí

V této práci analyzujeme proces návrhu a jeho možné důsledky na dřevěných systémech na reálném projektu bytového domu s tradičními systémy (železobetonová arkádová konstrukce s vaflovými deskami a keramickými opláštění).

Autor Kostka García
Vysoká škola Baskická univerzita, magisterský program Návrh, posouzení a realizace dřevěných konstrukcí

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem lehkého dřevěného nosného rámu. Tento konstrukční systém má stabilitu proti příčným silám díky membránovému efektu, který generují výztužné panely ve stěnách, podlahách a na střeše.

Autor Violeta González Alegre, Graduada en Arquitectura Técnica
Vysoká škola Baskická univerzita, magisterský program Návrh, posouzení a realizace dřevěných konstrukcí

Tato diplomová práce zkoumá za použití programu RFEM chování tradičních rámových konstrukcí ze dřeva, které se používají především k dekorativním účelům v kazetových stropech kostelů a historických budov. Pro pochopení přenosu zatížení, pevnosti a deformace konstrukce bylo vytvořeno několik typů modelů, které obsahovaly pouze pruty anebo také pouze tělesa.

Autor Arianna Fassi e Fernanda Speciale
Vysoká škola Polytechnická univerzita v Miláně - Škola architektury, urbanismu a stavebního inženýrství

Diplomová práce umožňuje nahlédnout do procesu hledání nového řešení a uvědomělého, zdravého a citlivého přístupu k tomuto alpskému údolí s ohledem na jeho křehkost a zvláštnosti. Cílem bylo přitom najít originální a vizionářské řešení.

Autor Saddam Kachbouri, Houda Mabrouki
Vysoká škola

Ecole Nationale d’Ingénieurs de Sfax
Katedra stavebního inženýrství

V případě posuzovaného projektu se jedná o budovu ve městě Sfax (Tunisko) se zastřešenou plochou cca 133 m², která se skládá z přízemí a administrativních prostor v patře. V této práci byly analyzovány dvě varianty.

1 - 10 z 168

Zdarma pro studenty

Statický software pro studenty

Pro nekomerční použití v rámci studia na vysoké škole nabízíme studentům bezplatné využití našich programů.

Mnoho studentů již této podpory využilo.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“

Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu

„RSTAB je program, který jsem nedávno objevila a který je velmi užitečným pomocníkem při výpočtu ocelových konstrukcí. Díky webinářům, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Dlubal Software, jsem se do programu a jeho různých funkcí zapracovala. Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu. Doporučuji ho především studentům stavebního inženýrství.“

Zveřejnit diplomovou práci

Odevzdejte svou diplomovou práci

Použili jste program pro statické výpočty společnosti Dlubal Software pro svoji bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci nebo vědeckou práci a chtěli byste svou práci zveřejnit na našich webových stránkách a na sociálních sítích?

Poté můžete svou diplomovou práci odeslat zde:

  • Formulář

    Ujistěte se prosím, že při zveřejnění nejsou porušena žádná práva, a vyžádejte si souhlas univerzity nebo nadřízeného.

Malé poděkování

Moc děkuji

Jako odměnu za zveřejnění diplomové práce na našich webových stránkách získáte po dobu prvních 6 měsíců od ukončení studia bezplatnou licenci programu RFEM nebo RSTAB včetně všech přídavných modulů.

 
;