Hotové diplomové práce

Dlubal Software plně podpoří Vaši diplomovou práci!

  • Diplomové práce

Vyhledat

Zobrazit filtr Skrýt filtr
Podpora zákazníkům 24/7

DATABÁZE ZNALOSTÍ

Vedle osobní podpory (například prostřednictvím e-mailu nebo chatu) Vám nabízejí nepřetržitě pomoc a informace naše webové stránky.

Statické modely ke stažení

Modely ke stažení

Vyberte si z řady modelů a použijte je k procvičování anebo pro své projekty.

1 - 10 z 181

Položek na stránce:

Autor Fabian Böttinger
Vysoká škola

Vysoká škola aplikovaných věd, Coburg, Německo

Následující bakalářská práce se zabývá teorií pro poddajné spřažení, která má mnoho možností použití, zejména v oblasti konstrukcí spřažených jen ze dřeva nebo z různých materiálů. Použití najde ale také v dalších oblastech stavebnictví, jako je například vyztužení stávajících konstrukcí. Kromě úvodu do mechanických a teoretických základů tohoto typu spřažení bude na příkladu z praxe předvedena vhodnost popsaného statického výpočtu.

Autor Yvonne Keck
Vysoká škola

Vysoká škola Karlsruhe

Cílem této bakalářské práce je návrh a výpočet obloukového mostu typu Langerův trám o jednom poli z ocelových profilů, který překlenuje řeku Neckar a je určený pro chodce a cyklisty.

Autor Marius Röhl
Vysoká škola Vysoká škola technická Ostwestfalen-Lippe

Různorodost provedení, oblastí použití a variant realizace smykového spřažení dvou hlavních komponent dřeva a betonu činí z dřevobetonového kompozitu v pozemním stavitelství zajímavou alternativu. Vzhledem k různým možnostem spřažení existují rozdílné metody posouzení.

Autor Jesús Infantes
Vysoká škola Univerzita v Seville, Vysoká škola architektury

Projekt spočívá v návrhu bytového domu pro pacienty s Alzheimerovou chorobou ve španělském městě Sevilla. S ohledem na typ rezidence byla navržena konstrukce z křížem lepeného dřeva (CLT). Práce ověřuje plnění projektu ve všech fázích vývoje: předběžný návrh, vlastnosti materiálu, španělské a evropské normy a různá posouzení.

Autor Muniru Nyei
Vysoká škola Univerzita v Lublani

Building Information Modeling (BIM) prokazuje také v oblasti statiky mimořádné výhody a potenciál. Tento potenciál, který zahrnuje například produktivitu, koordinaci, vizualizaci, dokumentaci a redukci odpadu, nelze realizovat bez vhodného mechanismu pro zajištění hladké výměny dat z BIM platformy do modelu pro výpočty metodou konečných prvků (MKP). Problémy přenosu dat nebo interoperability jsou klíčové faktory, které brání statikům plně se účastnit pracovního procesu BIM.

Autor Enis Alite, Alexander Brandstetter, Andreas Ciolek, Arianit Gubetini, Peter Gyarmathy, Jonathan Krapf
Vysoká škola

Technická univerzita v Mnichově

Devět studentských týmů z Fakulty stavebního a environmentálního inženýrství Technické univerzity v Mnichově vypracovalo a představilo vlastní návrhy mostu pro cyklisty a chodce, který má nahradit stávající most pro cyklisty na cyklostezce Ständlerstraße v Mnichově - A8.

Autor Tobias Korn
Vysoká škola Technická univerzita Stuttgart

Environmentální katastrofy, změna klimatu, obnovitelné zdroje energie: tyto pojmy jsou dnes všudypřítomné a poukazují na naléhavou potřebu udržitelných forem výroby energie nebo na rozšíření a rozsáhlou integraci stávajících a osvědčených postupů výroby zelené energie. V této souvislosti by bylo především žádoucí městské budovy, které zabírají velkou plochu a jsou spotřebiteli energie, využívat také jako výrobce energie.

Autor Javier Salmón Olavarria
Vysoká škola Baskická univerzita, Fakulta inženýrství v Bilbau

Tento projekt zkoumá statické chování fasády z křížem lepeného dřeva (CLT) pro různé situace a zatěžovací stavy zatížení větrem s využitím simulací v programech ANSYS a Dlubal. Nejprve proběhla tepelná a mechanická charakterizace materiálu provedením různých zkoušek vzorků CLT na Fakultě inženýrství v Bilbau.

Autor Marek Kawulok
Univerzita Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a posoudit ocelovou část nosného systému výškové budovy na základě architektonického návrhu. V rámci jejího zpracování byl detailně popsán vytvořený globální numerický model konstrukce, který byl zatížen běžnými typy zatížení podle EC, včetně účinků seismicity a také větru, jehož velikost je stanovena pomocí numerického simulování obtékání konstrukce větrem. Součástí předložené diplomové práce je rovněž návrh a posouzení spolehlivosti nosného systému vybraného podlaží podle mezního stavu únosnosti a použitelnosti. Pro tvorbu numerického modelu a statický výpočet nosného systému analyzované výškové budovy byl použit programový systém RFEM, účinky větru jsou pak zkoumány v programu RWIND.
Autor Nela Freiherrová
Univerzita Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební
V rámci diplomové práce byl zpracován návrh nosného systému dvoupodlažního komunitního centra pro mládež Archa skládající se ze dvou samostatných nosných celků. Ke statickému řešení obou částí byl využitý programový systém RFEM. Součástí práce je návrh nosného systému pro ocelový skelet tvořeného systémem sloupů, průvlaků, stropnic a ztužidel. Posouzení bylo provedeno pomocí přídavného modulu RF-STEEL EC3. Další částí práce byl návrh membránového zastřešení celého objektu, který využil přídavný modul Form-finding pro nalezení počátečního tvaru membrány.

1 - 10 z 181

Zdarma pro studenty

Software pro statické výpočty studentům

Pro nekomerční použití v rámci studia na vysoké škole nabízíme studentům naše programy k bezplatnému používání.

Mnoho studentů již této podpory využilo.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“

Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu

„RSTAB je program, který jsem nedávno objevila a který je velmi užitečným pomocníkem při výpočtu ocelových konstrukcí. Díky webinářům, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Dlubal Software, jsem se do programu a jeho různých funkcí zapracovala. Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu. Doporučuji ho především studentům stavebního inženýrství.“

Zveřejnit diplomovou práci

Odevzdejte svou diplomovou práci

Použili jste programy Dlubal Software při vaší bakalářské, diplomové, disertační práci nebo jiném vědeckém projektu a chtěli byste svou práci zveřejnit na našich webových stránkách a sociálních sítích? Výhody pro vás:

Malé poděkování

Moc děkuji

V případě zveřejnění své diplomové práce na našich webových stránkách od nás zdarma obdržíte jako poděkování licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na prvních 6 měsíců po ukončení studia nebo po dokončení své vědecké práce.

 
;