Diplomové práce

Zaslat diplomovou práci

Zaslat diplomovou práci

Využili jste při Vaší seminární, bakalářské, diplomové či disertační práci programy společnosti Dlubal Software a chcete ji zveřejnit na našich webových stránkách?

Jednoduše nám Vaši práci zašlete:

Ujistěte se prosím, že zveřejněním práce neporušíte žádná autorská práva a vyžádejte si souhlas školy, případně vedoucího práce.

Dárek jako poděkování

Děkujeme

V případě zveřejnění Vaší diplomové práce dostanete od nás na Vaše přání bezplatnou licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na první půlrok po ukončení Vašeho studia, případně po dokončení Vaší vědecké práce.

Nepřetržitá podpora zákazníkům

Databáze znalostí

Kromě technické podpory (například prostřednictvím chatu) Vám naše webové stránky nepřetržitě nabízejí pomoc a informace, které Vám mohou usnadnit práci s programy společnosti Dlubal Software.

Autor Dalel Daleyev
Škola Technická univerzita Vídeň

Finnjoists nebo I-nosníky jsou optimalizované složené nosníky s I-průřezem z materiálů na bázi dřeva, s pásnicemi z vrstvené dýhy (LVL) a stojiny z OSB. Prvky průřezu jsou slepeny. Konstrukční prvky lze použít jako nosníky nebo sloupy. V této bakalářské práci je zjednodušená praxe posouzení podle Evropského technického schválení ETA 02/0026 na základě mezních vnitřních sil porovnána s obecnější metodou posouzení podle ÖNORM B 1995-1-1: 2019 na základě mezních napětí. a zkontrolovat konzistenci výsledků.

Autor Adam Nagy
Vysoká škola Univerzita v Surrey

Zejména v Číně a Japonsku se houpací haly v posledních třech desetiletích rozšířily o řešení pro sportovní haly, stadiony a haly. Zatímco kyvné kopule se snadno navrhují a udržují, jejich aplikace rozšiřují meze rozpětí pro systémy s rastrovými kopulemi. Na rozdíl od kabelových kopulí se nevyžadují žádná zvláštní posouzení, pro střední a větší pole se však vytvoří hospodárnější, tužší a odolnější konstrukce. Tato hybridní prostorová konstrukce se skládá z horní jednovrstvé kopule a spodního, soustředného systému Tensegritic.

Autor Elisa Moretti
Vysoká škola Roma Tre University

Cílem této diplomové práce je posouzení a posouzení konstrukce 10-podlažní budovy z CLT (nebo XLAM), která bude postavena ve městě Foligno v provincii Perugia. Modelování proběhlo v programu RFEM společnosti Dlubal Software, který slouží k analýze chování konstrukce.

Autor Hercend Mpidi Bita
Škola Univerzita Britské Kolumbie

Neobvyklá zatížení, která mohou vést k počátečnímu poškození, mohou vést k rozšíření kolapsu, což vede k nepřiměřenému kolapsu budov s nedostatečnou únosností. Abychom zajistili bezpečnost ve stavebnictví, jsou stavební předpisy ukotveny proti tomuto katastrofickému kolapsu. Uplatňování stávajících zásad pro nepřiměřené vyhýbání se kolapsu u středních až vysokých dřevěných mrakodrapů se však jako nové metody stává stále nepraktické a nehospodárné; a výzkum na toto téma je omezený.

Autor M.Eng. Ing. Rostislav Lang
Škola VUT v Brně, Česká republika

Tato disertační práce se zabývá membránovými konstrukcemi. Zaměřuje se především na vlastní fyzikální požadavky a na algoritmy, které hrají významnou roli při vývoji MKP softwaru.

Autor Maciej Kijania
Škola

Krakovské vysoké učení technické
Fakulta stavební

Předmětem studie je dimenzování stropní desky, základové desky a sloupu (předpětí okolo osy BI), výrobní a skladové budovy a kanceláře.

Autor Ferdinand Müller
Škola Mnichovská technická Univerzita, 02 stavební fakulta

Tato bakalářská práce se zabývá průběžnou kompenzací deformací v budovách, která se obvykle vyskytuje bez povšimnutí v průběhu výstavby. Tato korekce deformace následně vede ke změnám statických vnitřních sil, které se při pravidelném výpočtu celého modelu automaticky nezohledňují. K tomu byl zohledněn postup výstavby pomocí přídavného modulu RF-STAGES a rozšířením volby „Deaktivovat“ konstrukčních prvků v nastavení zatěžovacích stavů v hlavním programu.

Autor Jan Wróbel
Škola

Krakovská vysoká škola technická
Ústav stavebních materiálů a konstrukcí

Nejvyšší bod konstrukce je 52.20 m. Stavba je založena na základové desce v hloubce -11,00 m. Součástí projektu je příprava a popis fyzického modelu budovy v programu Autodesk Revit 2019 a analytický model programu Dlubal Software v programu RFEM 5.19. Stropní deska z opakující se podlaží byla dimenzována. Posoudil se především vliv rozdělení užitečného zatížení na strop vnitřní síly ve stropní desce. Dimenzování bylo provedeno z důvodu hniloby, propíchnutí, poškrábání a průhybu. Jedná se jednoduše o rozdělení výztuže do ohybu.
Autor inż. Jan Klimasara
Škola

Technická univerzita v Bialystoku
Fakulta občanských a environmentálních

Cílem diplomové práce bylo posoudit vybrané prvky betonu budovy univerzitní knihovny v monolitické technologii. Posouzení budovy je založeno na smíšené konstrukci - všechny konstrukční prvky (nosníky, sloupy, stěny a desky) spolupracují.

Autor Laurin Ernst
Škola University of Innsbruck, Katedra ocelových konstrukcí a technologie staveb
Práce se zabývá statickou analýzou ocelových dílny. Posouzení se provádí průběžně podle EUROCODE 3.

1 - 10 z 147

VyhledáváníTyp


Program/Modul


Odvětví

Video: Studentská verze zdarma

Pro studenty zdarma

Software pro studenty

Studentům nabízíme možnost bezplatného využití našich programů pro nekomerční účely v rámci studia na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole.

Mnoho studentů již využilo výhod této jedinečné nabídky.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“

;