Poddajné spřažení - možnosti modelování

Dlubal Software plně podpoří Vaši diplomovou práci!

  • Diplomové práce

Závěrečná práce

Zveřejnit diplomovou práci

Odevzdejte svou diplomovou práci

Použili jste programy Dlubal Software při vaší bakalářské, diplomové, disertační práci nebo jiném vědeckém projektu a chtěli byste svou práci zveřejnit na našich webových stránkách a sociálních sítích? Výhody pro vás:

Autor Fabian Böttinger
Vysoká škola

Vysoká škola aplikovaných věd, Coburg, Německo

Následující bakalářská práce se zabývá teorií pro poddajné spřažení, která má mnoho možností použití, zejména v oblasti konstrukcí spřažených jen ze dřeva nebo z různých materiálů. Použití najde ale také v dalších oblastech stavebnictví, jako je například vyztužení stávajících konstrukcí. Kromě úvodu do mechanických a teoretických základů tohoto typu spřažení bude na příkladu z praxe předvedena vhodnost popsaného statického výpočtu.

Bude představeno několik příkladů, pro které již není použitelné konvenční posouzení podle teorie tuhého spřažení. Pro navrhování takových systémů je v této práci představeno několik metod, z nichž pět je popsáno podrobněji. Mezi ně patří mimo jiné metoda gama podle DIN 1052, metoda smykové analogie podle Kreuzingera a prutová metoda podle Rautenstraucha.

Při popisu těchto jednotlivých metod jsme se zaměřili především na výpočet ohýbaných nosníků pomocí výpočetních metod. Následuje popis nutných znalostí, potřebných pro modelování v libovolném programu pro výpočty prutových konstrukcí. Vyhodnocením praktické použitelnosti metod na základě náročnosti modelování a výpočtu a příslušných limitů použití byl vytvořen systematický přehled výhod a nevýhod jednotlivých metod výpočtu. To usnadní stavebním inženýrům vybrat vhodnou metodu pro jednotlivá zadání problémů nebo projekty.

V rámci této práce vytvořená tabulka pro Excel také nabízí možnost předběžného návrhu jednotlivých dílů spřaženého nosníku a také posouzení metodou gama podle DIN 1052. Kromě toho připraví pro uživatele vstupní parametry dalších metod potřebné pro modelování v programech pro výpočty prutových konstrukcí.

V závěrečném porovnání jsou stanoveny odchylky výsledků jednotlivých metod na příkladu dřevobetonové spřažené desky. Zde se objasňuje otázka, zda se zvýšená náročnost daných metod vyplatí vzhledem k možnému lepšímu využití konstrukce v mezním stavu únosnosti a v mezním stavu použitelnosti.

Klíčová slova

Spřažení Poddajné spřažení Metoda gama Metoda smykové analogie Kreuzinger Prutová metoda Rautenstrauch Spřažený nosník DIN 1052 Dřevobetonová spřažená konstrukce Dřevobetonová spřažená deska Dřevobetonový spřažený strop

Ke stažení

Odkazy

Napište komentář...

Napište komentář...

  • Navštíveno 170x
  • Aktualizováno 29. října 2021

Kontakt

Kontakt na Dlubal Software

Jste registrovaný student a máte dotazy k bezplatnému využití našich programů pro statické výpočty?
Kontaktujte jednoduše naši bezplatnou technickou podporu e-mailem, na chatu, případně na fóru anebo se podívejte do sekce s často kladenými dotazy (FAQ).

+420 227 203 203

info@dlubal.cz

Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu

„RSTAB je program, který jsem nedávno objevila a který je velmi užitečným pomocníkem při výpočtu ocelových konstrukcí. Díky webinářům, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Dlubal Software, jsem se do programu a jeho různých funkcí zapracovala. Licence pro studenty zdarma mi umožňuje dobře se seznámit se softwarem a používat ho při studiu. Doporučuji ho především studentům stavebního inženýrství.“

Pozvánka na akci

NCSEA Summit stavebních inženýrů

Konference 15. února 2022 - 16. února 2022

Online školení | Anglicky

Eurokód 5 | Dřevěné konstrukce podle DIN EN 1995-1-1

Online školení 17. března 2022 8:30 - 12:30 CET

Pozvánka na akci

2022 NASCC: Konference o oceli

Konference 23. března 2022 - 25. března 2022

Pozvánka na akci

Mezinárodní konference o masivním dřevě

Konference 12. dubna 2022 - 14. dubna 2022

Pozvánka na akci

Kongres pro statiku staveb 2022

Konference 21. dubna 2022 - 22. dubna 2022

Zohlednění fází výstavby \n v programu RFEM 6

Zohlednění fází výstavby v programu RFEM 6

Webinář 13. ledna 2022 14:00 - 15:00 CET

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 5. srpna 2021 13:00 - 14:00

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Návrh skla pomocí programů Dlubal Software

Webinář 8. června 2021 14:00 - 14:45

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Časová analýza výbuchu v programu RFEM

Webinář 13. května 2021 14:00 - 15:00 EST

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Boulení stěn a skořepin s využitím softwaru Dlubal

Webinář 30. března 2021 14:00 - 14:45

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Návrh oceli podle CSA S16:19 v programu RFEM

Webinář 10. března 2021 14:00 - 15:00 EST

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Nejčastější chyby uživatelů v programech RFEM a RSTAB

Webinář 4. února 2021 14:00 - 15:00 CET

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Řešení problémů a optimalizace MKP v programu RFEM

Webinář 26. ledna 2021 13:00 - 14:00 CET

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Posouzení prutů podle ADM 2020 v programu RFEM

Webinář 19. ledna 2021 14:00 - 15:00 EST

Dlubal seminář

Dlubal online seminář | 15. prosince 2020

Webinář 15. prosince 2020 9:00 - 16:00 CET