Diplomové práce

Zaslat diplomovou práci

Zaslat diplomovou práci

Využili jste při Vaší seminární, bakalářské, diplomové či disertační práci programy společnosti Dlubal Software a chcete ji zveřejnit na našich webových stránkách?

Jednoduše nám Vaši práci zašlete:

Ujistěte se prosím, že zveřejněním práce neporušíte žádná autorská práva a vyžádejte si souhlas školy, případně vedoucího práce.

Dárek jako poděkování

Děkujeme

V případě zveřejnění Vaší diplomové práce dostanete od nás na Vaše přání bezplatnou licenci plné verze programu RFEM nebo RSTAB včetně přídavných modulů na první půlrok po ukončení Vašeho studia, případně po dokončení Vaší vědecké práce.

Databáze znalostí

Databáze znalostí

Naše databáze znalostí obsahuje mnoho odborných technických článků i užitečné tipy a triky, které Vám mohou usnadnit řešení úloh z oblasti statiky v programech Dlubal Software.

Návrh a posouzení membránových konstrukcí v MKP výpočetním programu

20. října 2017

Magisterská práce

Autor: Rostislav Lang, Německo

Hochschule Anhalt, obor Architektura, správa budov a geoinformace
Zkoušející: Prof. Dr.‑Ing. Robert Off, Prof. Dr.‑Ing. Kai‑Uwe Bletzinger
Použité programy: RFEM, RF‑FORM‑FINDING, RF‑CUTTING‑PATTERN

Membránové konstrukce jsou jedním z aktuálních trendů v oboru stavebnictví a architektury. Tvary membránových konstrukcí nelze zvolit náhodně, ale s ohledem na fyzikální podmínky, neboť materiál textilních konstrukcí nemůže snést ohyb a tlak, a proto je nutné použít tvary konstrukcí namáhané tahem. Při navrhování membránových konstrukcí je to první úkol, který je nutné vyřešit. Tento proces, známý jako form‑finding, zahrnuje jak architektonické požadavky, tak fyzikální principy.

Po skončení procesu form‑finding je nutné zkontrolovat statickým výpočtem mezní stav únosnosti a další požadavky dané normou či zadáním investora. Statickou odpovědí pro takové konstrukce je silná nelinearita, a sice jak z hlediska vlivu geometrických změn, tak i co se chování materiálu týče.

Pokud jsou všechny požadavky splněny, konstrukce může být realizována. K tomu je potřeba vytvořit střihové vzory jako membránové konstrukce s dvojitým zakřivením, a proto se musí zadat určitý počet rovinných střihů, které co nejvíce odpovídají skutečnosti.

Diplomová práce se soustředí na všechny tyto kroky. Každá kapitola obsahuje teoretický úvod, praktické příklady pak dokládají zmíněná tvrzení.

Použití spřahovacích trnů a drátkobetonu ve spřažených dřevobetonových konstrukcích

21. září 2017

Magisterská práce

Autor: Bastian Kuhn, Německo

Leibniz Universität Hannover, Institut pevných konstrukcí
Zkoušející: Prof. Dr.-Ing. Steffen Marx: Prof. Dr.-Ing. Nabil A. Fouad
Použitý program: RFEM

Diplomová práce se zabývá navrhováním spřažených dřevo betonových konstrukcí. Beton jako výhodný stavební materiál se používá k přenesení složek tlakové síly. Jako materiál byl zvolen drátkobeton. Nelineární chování drátkobetonové konstrukce při zatížení je uvažováno zvlášť. Tahová síla ve spřaženém průřezu je přenášena dřevem. Za účelem přenesení smykových sil mezi oběma materiály je do dřeva vyřezán trn.

Cílem této diplomové práce je analyzovat rozložení sil během zatěžování konstrukce, aby bylo možné ověřit aktuální výpočetní a konstrukční metody. Obzvlášť výztuže a spojovací materiály by měly být redukovány co možná nejvíce.

Modelování železobetonových stropních desek

7. září 2017

Magisterská práce

Autor: Jakub Mikuła, Polsko

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,
Vedoucí práce: dr inż. Jerzy Szołomicki
Použité programy a moduły: RF-CONCRETE Deflect, RF-CONCRETE NL

V rámci diplomové práce byla provedena srovnávací analýza čtyř modelů železobetonových stropů, které se liší geometrií a typem podepření. Student porovnal modely v programech Dlubal Software, ABC Płyta a Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Práce je zaměřena na analýzu deformací železobetonových desek v stavu s trhlinami při sledování stupně vyztužení a šířce trhliny.

Porovnání různých metod posouzení stability konstrukčních prvků ocelových konstrukcí podle DIN EN 1993-1-1 s ohledem na finanční náklady na příkladu posouzení žlabové konstrukce

31. srpna 2017

Magisterská práce

Autor: Johannes Rybakowski, Německo

HTWK Leipzig, Fakulta stavební
Vedoucí práce: Prof. Dr.-Ing. Kerstin Hebestreit
Použité programy: RFEM, RF‑DYNAM Pro, RF‑IMP, RF‑STABILITY, RF‑STEEL Members

Standardní posouzení stability ocelových konstrukcí s ohledem na stabilitní problémy se řídí různými metodami posouzení, jejichž základní pravidla jsou aktuálně stanovena normou DIN EN 1993‑1‑1. Předmětem této diplomové práce je srovnávací studie těchto možností posouzení s ohledem na časové i finanční náklady, přičemž jako příklad slouží žlabový most jako příhladová konstrukce.

Na základě předpokladů možností provedení stabilitní analýzy podle DIN EN 1993‑1‑1, jsou tyto možnosti použity při posouzení horní pásnice jednoduchého příhradového železničního mostu ve stylu žlabové konstrukce bez vodorovného ztužení. Kromě skutečného a předběžného návrhu základních stavebních dílců mostu se tato práce soustředí především na stabilitní analýzu horní pásnice příhrady. Stabilita této horní pásnice byla posouzena na celkovém prostorovém modelu a souvisejících statických modelech.

Analýza tahových konstrukcí

30. srpna 2017

Magisterská práce

Autor: Karol Szczotka, Polsko

Politechnika Śląska, Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,
Vedoucí práce: dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl. Walentyński Ryszard
Použité programy a moduly: RFEM 5, RF-FORM-FINDING

V průběhu práce byl proveden statický výpočet membránového zastřešení. Dále se práce zabývá základními aspekty návrhu membránových konstrukcí a problematikou analýzy CFD v těchto objektech.

Analýza konstrukce výškové budovy ze železobetonu

17. srpna 2017

Magisterská práce

Autor: Tomasz Cioch, Polsko

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Konstrukcji Budowlanych,
Vedoucí práce: dr inż. Lidia Buda-Ożóg
Použité programy a moduły: RFEM, RF-CONCRETE Surfaces,
RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH Pro

Předmětem diplomové práce je analýza polohy ztužující jader a vliv zděných prvků na celkovou únosnost konstrukce. Budova byla navržena jako železobetonová konstrukce. Má 20 nadzemních podlaží a 3 podzemní. Rozsah práce zahrnuje: úvod, analýzu a návrh. Analýza se skládá ze dvou částí, kde jsou zahrnuty čtyři varianty budovy. Pro statický výpočet byl použitý program RFEM. Návrhová část se skládá z výpočtu vybraných prvků: stropní deska, sloup a zdivo. Statický výpočet je doplněn o výkresové dokumentaci.

Statický výpočet a návrh ocelové lávky pro pěší

19. července 2017

Bakalářská práce

Autor: Alejandro Cases Hernández, Španělsko

Universidad de Zaragoza, Fakulta inženýrství a architektury
Vedoucí práce: Luis Gracia Villa
Použité programy: RFEM 5, RF‑STEEL Members, RF‑DYNAM Pro, RF‑STABILITY

Při návrhu ocelové lávky pro pěší byly definovány tyto stavební dílce:

  1. Hlavní nosníky
  2. Příčníky
  3. Hlavní oblouky
  4. Příčné oblouky
  5. Závěsy
  6. Zábradlí mostu

Statická analýza sportovní haly

10. července 2017

Bakalářská práce

Autor: Michal Jedlička, Česká republika

VUT v Brně, Fakulta stavební,
Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Vlk, Ph.D.
Použité programy a moduly: RFEM 5.05, RF-SOILIN,
RF-CONCRETE, RF-TIMBER Pro

Bakalářská práce se zabývá statickou analýzou sportovní haly v Libině. K ytvoření modelu byl použit program RFEM. Model byl vypracován podle poskytnuté projektové dokumentace a odle platných norem ČSN EN. Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat skutečnou konstrukci a upozornit na vznik možných problémů.

Čtyřlodní průmyslová hala s mostovými jeřáby

23. června 2017

Magisterská práce

Autor: Martin Kolda, Česká republika

ČVUT v Praze, Fakulta stavební,
Vedoucí práce: Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Použité programy a moduly: RSTAB 8.07, STEEL EC3,
KAPPA, LTB, FE-LTB, RSBUCK

Předmětem této diplomové práce je statický návrh ocelové čtyřlodní haly, která je tvořená rámovou konstrukcí s rozpětím 22,5 m. Má obdélníkový tvar a sedlovou střechu. V každé ze čtyř lodí haly je umístěný mostový jeřáb s nosností 10 t. Student vymodeloval a zatížil konstrukci v programu RSTAB, dále pak posoudil vybranou příčnou vazbu ocelové haly v přídavném modulu STEEL EC3.

Analýza ploch z křížem lepeného dřeva jako stěn a podlah a modelování pomocí konečných prvků

20. června 2017

Diplomová práce

Autor: Antonin Poirier, Francie

Institut national des sciences appliquées de Rennes
Vedoucí práce: Thierry Le Gac
Použité programy: RFEM, RF-LAMINATE, RF-DYNAM Pro

Tato studie je výsledkem více než pěti měsíců práce na téma konstrukce desek z křížem lepeného dřeva (CLT) a jejich modelování v programu pro statické výpočty metodou konečných prvků

1 - 10 z 65

Vyhledávání

Typ


Pro studenty zdarma

Software pro studenty

Studentům nabízíme možnost bezplatného využití našich programů pro nekomerční účely v rámci studia na střední, vysoké nebo vyšší odborné škole.

Mnoho studentů již využilo výhod této jedinečné nabídky.

Dlubal Software pro studenty

„Programy od Dlubalu používam v podstate celé štúdium na vysokej škole. Zo začiatku RFEM nebol zďaleka väčšinový software, takže mi spomedzi kolegov príliš nemal kto poradiť, ale vďaka dobre navrhnutému ovládaniu a webinárom som sa rýchlo naučil s ním pracovať.

A keď už si vážne neviem poradiť, stále je tu hotline. Počítať statiku s Vašim softwarom teda môže byť skutočne potešenie a veľmi si cením Váš prístup ku študentom.“