Bezpłatne oprogramowanie Dlubal dla instytucji edukacyjnych

Wspieramy uczelnie i studentów!

  • Oprogramowanie inżynierskie dla szkół

Bezpłatna wersja dla uczelni

Co mam zrobić?

Poproś o ofertę dla szkoły

Czy chcieliby Państwo wyposażyć swoją szkołę w nasze oprogramowanie do analizy statyczno -wytrzymałościowej? Następnie należy kliknąć łącze „Poproś o pakiet szkolny” po prawej stronie i wypełnić formularz na następnej stronie.

Należy pamiętać, że ta oferta specjalna jest dostępna tylko dla szkół i instytucji niekomercyjnych.

Bezpłatne szkolenie dla Państwa uczelni!

Oprogramowanie inżynierskie dla studentów

Aby ułatwić korzystanie z oprogramowania Dlubal studentom, a tym samym ulepszyć jego zastosowanie w trakcie lekcji lub podczas ćwiczeń, aktywnie wspieramy Państwa w szkoleniu studentów. Oferujemy Państwu:

Regularne, bezpłatne szkolenie wprowadzające do programu RFEM lub RSTAB (jako szkolenie online lub szkolenie na miejscu)

  • kontakt po prostu zadzwoń lub wyślij e -mail.

Uczelniom technicznym, uniwersytetom i innym instytucjom szkolnictwa wyższego, jak również instytucjom non-profit oferujemy różne możliwości korzystania z programów w celach dydaktyczno-naukowych, z zastrzeżeniem zastosowań wyłącznie niekomercyjnych.

  • Uczelnie i pozostałe instytucje edukacyjne mogą nabyć dowolną liczbę licencji, obejmujących pełne wersje wszystkich programów i modułów dodatkowych Dlubal na okres trzech lat. Następnie istnieje możliwość przedłużenia licencji.
  • Licencje mogą być dostarczane z kluczami typu softlock jak i hardlock dla użytkowników indywidualnych, jak również możliwe jest zamówienie licencji sieciowej.
  • Oferta zawiera również wsparcie na zasadach umowy serwisowej Basic wraz z aktualizacjami i upgrade.
  • Nowe moduły są dostarczane wraz z aktualizacjami, o udostępnienie których można wystąpić w każdej chwili. Informacja na temat nowych modułów dodatkowych i aktualizacji wysyłana jest raz w roku.
  • Istniejące umowy mogą być zmienione z dostosowaniem do wyżej wymienionych warunków.

Wsparcie dla studentów

Studenci mogą używać darmowej wersji studenckiej podczas studiów. Licencja studencka jest ważna przez jeden rok i może zostać przedłużona na kolejny rok, na podstawie ważnej legitymacji lub zaświadczenia o studiach. Wielu studentów skorzystało już z takiej możliwości. Ponadto studenci mogą korzystać z darmowego wsparcia hotline e-mail.

Wsparcie w czasie pisania pracy dyplomowej

Z pomocą programów firmy Dlubal zostało już napisanych wiele prac dyplomowych. Studenci potrzebują niewiele czasu, aby nauczyć się pracy z naszymi programami, i są w stanie obliczyć nawet stosunkowo złożony projekt bez dodatkowego szkolenia. Wystarczy spojrzeć na listę prac dyplomowych, które zostały napisane przy wykorzystaniu naszego oprogramowania.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące używania naszego oprogramowania na uczelni? Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową lub poprzez czat lub do skorzystania z różnych proponowanych rozwiązań na naszej stronie FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

[email protected]

RFEM 5
RFEM

Program główny

Program główny RFEM 6 służy do definiowania konstrukcji, materiałów i obciążeń. Może być wykorzystywany do analizy zarówno konstrukcji płaskich jak i przestrzennych składających się z prętów, płyt, ścian i powłok. Program umożliwia również tworzenie konstrukcji mieszanych oraz modelowanie elementów bryłowych i kontaktowych.

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM 5
RF-CONCRETE

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni żelbetowych (płyty, ściany, konstrukcje powierzchniowe, powłoki)

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń powierzchni stalowych i prętów

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RFEM 5
RF-STEEL EC3

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RFEM 5
RF-TIMBER Pro  (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB 8
RSTAB

Program główny

Oprogramowanie inżynierskie do wymiarowania konstrukcji ramowych, belkowych i kratownicowych, a także do przeprowadzania liniowych i nieliniowych obliczeń sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RSTAB 8
CONCRETE (en)

Moduł dodatkowy

Analiza liniowa i nieliniowa prętów żelbetowych z koncepcją zbrojenia

Cena pierwszej licencji
810,00 USD
RSTAB 8
STEEL (en)

Moduł dodatkowy

Analiza naprężeń w prętach stalowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB 8
STEEL EC3 (en)

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg Eurokodu 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB 8
TIMBER Pro

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie drewna zgodnie z Eurokodem 5, SIA 265 i/lub DIN 1052

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD