Prace dyplomowe

Głosowanie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową napisaną z wykorzystaniem oprogramowania Dlubal Software

Zapraszamy do głosowania na najlepszą pracę dyplomową napisaną z wykorzystaniem oprogramowania Dlubal Software.

Głosowanie

Wysyłanie pracy dyplomowej

Wysyłanie pracy dyplomowej

Korzystali Państwo z oprogramowania Dlubal Software podczas pisania pracy inżynierskiej, magisterskiej, pracy doktoranckiej czy projektu naukowego i chcieliby Państwo umieścić ją na naszej stronie internetowej?

Tutaj istnieje możliwość przesłania Państwa pracy:

Prosimy się upewnić, że nie naruszają tym Państwo prawa publikacji oraz że posiadają Państwo zgodę szkoły i promotora na umieszczenie pracy na naszej witrynie internetowej.

Mały prezent - podziękowanie

podziękowanie

Jeśli opublikują Państwo swoją pracę dyplomową na naszej stronie, na życzenie dostaną Państwo od nas mały prezent w postaci darmowej licencji na pełną wersję RFEM i RSTAB wraz z modułami dodatkowymi na pół roku po ukończeniu studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Zadaszenie peronu

27. lutego 2017

KONKURS

Autor: Nina Dushakova, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa,
Katedra konstrukcji drewnianych i stalowych
Promotor: Ing. Michal Jandera, PhD.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-STABILITY, RF-IMP, RF-STEEL EC3

Tematem pracy inżynierskiej był projekt zadaszenia peronu autobusowego i kolejowego. Celem było zaprojektowanie elementów stalowych oraz wybranych połączeń. Analiza statyczno-wytrzymałościowa została wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz wykorzystane zostało w tym celu oprogramowanie Dlubal Software RFEM. Dominującą część konstrukcji tworzy stalowa rama w kształcie łuku wraz z cięgnem. Praca składa się z analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz wykresów.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Praca na temat analizy statycznej i dynamicznej wieżowca

18. lutego 2017

KONKURS

Autor: Lenka Uhlířová, Republika Słowacka

STU w Bratysławie, Wydział budownictwa
Katedra mechaniki budowli
Promotor: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-DYNAM Pro, RF-CONCRETE

Praca dyplomowa, której tematem była analiza statyczna i dynamiczna wieżowca, dotyczy projektu budynku administracyjnego Westend Square, który znajduje się w Karlovej Vsi w Bratysławie.

21-piętrowa budynek administracyjny posiada 18 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne. Na 1. piętrze znajdują się wejścia do budynku, natomiast każde kolejne piętro dysponuje przestrzenią, którą wynajmujący może dostosować do własnych potrzeb. Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania statyczne obiektu.

Głównym celem pracy dyplomowej było przeprowadzenie analizy obiektu pod kątem obciążenia statycznego i dynamicznego. W pracy zostało wykorzystane oprogramowanie Dlubal RFEM.

Szklane schody

17. lutego 2017

KONKURS

Autor: Ondřej Simon, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa,
Katedra konstrukcji drewnianych i stalowych
Promotor: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-STEEL Surfaces, RF-STEEL EC3, RF-DYNAM Pro, RF-STABILITY, RF-GLASS

Praca dyplomowa koncentruje się na wykorzystaniu szkła w konstrukcji schodów. Podzielona została na dwie części. Pierwsza część to kompleksowy przegląd rozwiązań konstrukcyjnych schodów. Druga część pracy to analiza i wymiarowanie schodów, wykonanych w taki sposób, aby spełniały kryteria stateczności oraz bezpieczeństwa, jak również kryteria estetyczne i ekonomiczne.

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach

19. lutego 2015

Prace magisterskie

Autor: Eemeli Tikkanen

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, osoba odpowiedzialna: Raimo Hannila Lic.Sc. (Tech.), Atte Leppänen M.Sc. (Tech.), Tuomas Jaakkola M.Sc. (Tech.), Juha Rämö M.Sc. (Tech.)., 167 stron,
używane programy i moduły: RFEM 5, RF-STAGES, RF-DYNAM, RF-STABILITY

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach mieszkalnych z z betonowymi płytami kanałowymi zostało przeanalizowane w pracy. W pracy została przeanalizowana stateczność konstrukcji, gdy wszystkie elementy nośne konstrukcji betonowe prefabrykowane. Ściany służą jako elementy stabilizujące. Zostało przeanalizowane zachowanie się płyt kanałowych jako membrany. Praca skupia się na siłach w poziomych i pionowych połączeniach pomiędzy elementami prefabrykowanymi. Analizowane sa najczęściej stosowane szczegóły i połączenia w Finlandii. Wytrzymałość połączeń została obliczona według obowiązujących norm fińskich. Dodatkowo analizowane są poziome przemieszczenia i ruchy dynamiczne spowodowane działaniem wiatru.

Prefabrykowane skrzynkowe belki drewniane dla stropów i dachów

19. grudnia 2014

Prace magisterskie

Autor: Francisco Coronel

UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, 80 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-TIMBER Pro, RF-LIMITS

W pracy przebadana została nośność prefabrykowanych skrzynek drewnianych, które są używane jako płyty porównując je z obecnym materiałem dostępnym na rynku. Ponadto proponowane i testowane jest stosowanie programu, a w laboratorium alternatywnie wykonano łącznik drewniany do połączenia elementów bez kleju. Kiedy bambusowe pierścienie umieszczone są w obszarach największych naprężeń, wytrzymałość wzrasta do 240%. To połączone z największą nośnością, zostało zastosowane dla dużego przęsła. Możliwe zastosowanie izolacji akustycznej i termicznej oraz instalacji, łatwy demontaż, to sprawia, że belki mogą konkurować z innymi materiałami dostępnymi na rynku

Wpływ gęstości warstwy rdzeniowej na sztywność powierzchni warstwowej

31. lipca 2014

Prace magisterskie

Autor: Vitor Dacol

Instituto de Pós-Graduação - IPOG, 15 stron,
używane programy i moduły: RFEM

W tej pracy magisterskiej student analizuje wpływ różnicy gęstości materiału, z którego wykonana jest warstwa rdzeniowa w powierzchni warstwowej. Porównano naprężenia działające w kierunku poprzecznym i w rdzeniu oraz odkształcenia w zależności od różnych gęstości materiałów warstwy rdzeniowej. Wyniki powyższej analizy porównano do wyników z programu RFEM. W wyniku tej analizy zweryfikowano wpływ gęstości rdzenia na sztywność powierzchni warstwowej. Jednakże nie zaobserwowano znaczącego wpływu gęstości warstwy rdzeniowej na powierzchnię warstwową. Całą pracę przeprowadzono w oparciu o materiały liniowo sprężyste.

Studium wykonalności dotyczące zasuw z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami w zaporze na rzece Skalda Wschodnia (Oosterschelde) w Holandii

1. września 2013

Prace magisterskie

Autor: Roeland van Straten, Onderduikersweg 2A, 8346 KP De Bult

TU Delft, osoba odpowiedzialna: Prof. ir. F.S.K. Bijlaard, 323 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-LAMINATE

Zapora przeciwpowodziowa na rzece Skalda Wschodnia (Oosterschelde) to zamykana tama w południowo-wschodniej Holandii, której zadaniem jest ochrona terenów delty południowowschodniej przed powodzią z Morza Północnego. Zapora wykonana jest z podnoszonych zasuw stalowych, które bardzo szybko korodują w słonym środowisku. Trwałość powłoki ochronnej zasuw jest zbyt mała, aby je chronić przez cały okres, aż do momentu konserwacji. Stan zasuw może się pogorszyć na tyle, że koszty utrzymania mogą przewyższyć koszty wymiany na nowe elementy.

Obliczenia sejsmiczne mostów według DIN EN 1998-2

31. sierpnia 2013

Prace dyplomowe

Autor: Julian Finkbeiner, Hausackerstraße 9, 76185 Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), osoba odpowiedzialna: Dipl.-Ing. G. Maltidis, 147 stron,
używane programy i moduły: RFEM, moduły dodatkowe

Przedmiotem pracy jest analiza trójprzęsłowego mostu belkowego. Płyta z betonu sprężonego w planie jest prosta, ale jej niweleta jest lekko wypukła. Most będzie wybudowany w Tübingen w Niemczech. Miasto Tübingen zlokalizowane jest w dolinie rzeki Neckar pomiędzy północnym Schwarzwaldem a Szwabską Jurą. Teren ten jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów w Niemczech. Za pomocą metod obliczeniowych i analizy według normy dotyczącej oddziaływań sejsmicznych - DIN EN 14998, część 1 i 2, niniejsza praca stara się udowodnić, że na skutek aktywności sejsmicznych most nie ulegnie zniszczeniu ani uszkodzeniu.

Chciałem jeszcze raz podziękować firmie Dlubal za pomoc i wsparcie, a także za udostępnienie oprogramowania. Praca z programem była bardzo przyjemna, a ja sam nauczyłem się wiele w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej.

Projekt stalowego kolejki roller-coaster

9. lipca 2013

Prace dyplomowe

Autor: František Frimmer

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta,
używane programy i moduły: RFEM, RF-STEEL EC3, RF-HSS

Praca zawiera szczegółowe studium stalowej kolejki roller-coaster. Model konstrukcji został obciążony obciążeniem normowym. W przypadku obciążenia ruchomego, konstrukcja nie została obciażona dynamicznie, natomiast została zastosowana metoda uproszczona z wykorzystaniem współczynnika dynamicznego. Konstrukcja była również zamodelowana w symulatorze w celu uzyskania realnych obciążeń i prędkości, które następnie były przeniesione do programu RFEM. Czas trwania przejazdu kolejką wynosi 1:30 min z maksymalną predkością 83 km/h.

Projekt kopuły drewniano-stalowej

1. lipca 2013

Prace dyplomowe

Autor: Konrad Rodacki

Politechnika Krakowska,
używane programy i moduły: RFEM

Konrad Rodacki, student budownictwa Politechniki Krakowskiej, wykorzystał program RFEM podczas pisania pracy magisterskiej. Przedmiotem opracowania była analiza statyczna i dynamiczna kopuły drewniano-stalowej zlokalizowanej na budynku Las Arena w Barcelonie. Wykonany został model w programie RFEM, złożony z 1145 prętów. Całość konstrukcji została obciążona siłami stycznymi od wiatru oraz śniegu i zwymiarowaną dla tak uzyskanych sił przekrojowych. Wyznaczono sztywności rzeczywiste węzłów i dokonano analizy zmiany sił i przemieszczeń po uwzględnieniu dla wprowadzonych do programu sztywności.

1 - 10 z 34

Szukać

Typ pracy


Darmowa wersja studencka

Programy do analizy konstrukcji dla studentów

Oferujemy studentom możliwość niekomercyjnego użytkowania programów (pełna wersja) za darmo podczas studiów.

Wielu studentów skorzystało już z takiej szansy.

Praca dyplomowa z programami Dlubal Software

„Chciałbym podziękować firmie Dlubal, po raz kolejny za pomoc oraz wszystkie porady, jak również za możliwość korzystania z oprogramowania. Bardzo podobała mi się praca z programem. Dzięki oprogramowaniu Dlubal Software napisałem i obroniłem pracę dyplomową z powodzeniem.“