Prace dyplomowe

Wysyłanie pracy dyplomowej

Wysyłanie pracy dyplomowej

Korzystali Państwo z oprogramowania Dlubal Software podczas pisania pracy inżynierskiej, magisterskiej, pracy doktoranckiej czy projektu naukowego i chcieliby Państwo umieścić ją na naszej stronie internetowej?

Tutaj istnieje możliwość przesłania Państwa pracy:

Prosimy się upewnić, że nie naruszają tym Państwo prawa publikacji oraz że posiadają Państwo zgodę szkoły i promotora na umieszczenie pracy na naszej witrynie internetowej.

Mały prezent - podziękowanie

podziękowanie

Jeśli opublikują Państwo swoją pracę dyplomową na naszej stronie, na życzenie dostaną Państwo od nas mały prezent w postaci darmowej licencji na pełną wersję RFEM i RSTAB wraz z modułami dodatkowymi na pół roku po ukończeniu studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Wsparcie techniczne 24/7

Baza informacji

Oprócz wsparcia technicznego udzielanego online (np. poprzez czat), na stronie znajdują się materiały, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Modelowanie numeryczne stropów żelbetowych

7. września 2017

Prace magisterskie

Autor: Jakub Mikuła, Polska

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,
Promotor: dr inż. Jerzy Szołomicki
Wykorzystane programy i moduły: RF-CONCRETE Deflect, RF-CONCRETE NL

W ramach tematu pracy magisterskiej Modelowanie numerycznie stropów żelbetowych przeprowadzono analizę porównawczą czterech modeli obliczeniowych stropów żelbetowych, różniących się między sobą geometrią i sposobem podparcia, w różnych programach komputerowych (Autodesk Robot Structural Analysis Professional, ABC Płyta, RFEM). W pracy skupiono się przede wszystkim na analizie ugięć płyt żelbetowych w stanie zarysowanym, monitorując przy tym stopień wyznaczanego zbrojenia i szerokość rozwarcia rys.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Analiza pracy konstrukcji napiętych

30. sierpnia 2017

Prace magisterskie

Autor: Karol Szczotka, Polska

Politechnika Śląska, Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,
Promotor: dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl. Walentyński Ryszard
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5, RF-FORM-FINDING

W ramach pracy wykonano obliczenia statyczno - wytrzymałościowe przekrycia membranowego. Dodatkowo praca podejmuje podstawowe aspekty projektowania konstrukcji membranowych oraz problem analiz CFD w tego typu obiektach.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Analiza konstrukcji budynku z murowanymi i żelbetowymi elementami usztywniającymi

17. sierpnia 2017

Prace magisterskie

Autor: Tomasz Cioch, Polska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Konstrukcji Budowlanych,
Promotor: dr inż. Lidia Buda-Ożóg
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-CONCRETE Surfaces,
RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH Pro

Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza usytuowania trzonów usztywniających oraz wpływu elementów murowych na sztywność konstrukcji. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej. Posiada 20 kondygnacji nadziemnych oraz trzy podziemne. Zakres pracy obejmuje: wstęp, analizę oraz projekt konstrukcyjny. Analiza składa się z dwóch części gdzie uwzględniono 4 warianty budynku. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program RFEM. Część projektowa składa się z obliczeń wybranych elementów: płyty stropowej, słupa oraz ściany murowanej. Całość uzupełnia dokumentacja rysunkowa.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Analiza statyczna hali sportowej

10. lipca 2017

Prace inżynierskie

Autor: Michal Jedlička, Republika Czeska

VUT w Brnie, Wydział Budownictwa,
Promotor: Ing. Zbyněk Vlk, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5.05, RF-SOILIN,
RF-CONCRETE, RF-TIMBER Pro

Przedmiotem pracy inżynierskiej była analiza statyczna hali sportowej w Libině. Aby wykonać model konstrukcji wykorzystano oprogramowanie RFEM. Model został przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej według obowiązujących norm ČSN EN. Celem niniejszej pracy była analiza rzeczywistej konstrukcji oraz zwrócenie uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych problemów.

Spis treści pracy inżynierskiej w PDF

Hala przemysłowa czteronawowa z suwnicami mostowymi

23. czerwca 2017

Prace magisterskie

Autor: Martin Kolda, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa
Promotor: Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RSTAB 8.07, STEEL EC3,
KAPPA, LTB, FE-LTB, RSBUCK

Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza statyczna stalowej hali czteronawowej, utworzonej jako konstrukcja szkieletowa o rozpiętości 22,5 m, prostokątnym kształcie i dwuspadowym dachu. W każdej z czterech naw hali została umieszczona suwnica mostowa o nośności 10 t. Obciążenie konstrukcji zostało wykonane w programie RSTAB, następnie w module dodatkowym STEEL EC3, przeprowadzono wymiarowanie belek poprzecznych.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska

25. maja 2017

Prace dyplomowe

Autor: inż. Sebastian Balcerowiak, Polska

Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji Metalowych
Promotor: dr inż. Łukasz Skotny
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5.06, RF-STEEL EC3,
RF-STEEL Surfaces, RF-STABILITY

Praca dyplomowa inżynierska pt. “Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska” to projekt obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Geometria budynku została opisana na planie dwóch okręgów, tworząc dwie nawy zamknięte. Analiza statyczna została przeprowadzona numerycznie przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych (FEM) w środowisku Dlubal RFEM 5 oraz SOFiSTiK AG. Zastosowano analizę nieliniową geometrycznie (NA), która uwzględniła podatność układu na efekty II rzędu oraz nieliniowy charakter stężeń obiektu.

Dla analizy zwichrzenia wybranych elementów konstrukcyjnych wykorzystano model panelowo-prętowy uwzględniający deplanacje przekroju. Elementy prętowe zwymiarowano w programie przy użyciu metody pręta zastępczego. Został tak przeliczony cały układ dla pełnej kombinacji ULS oraz SLS: ugięcia. Węzeł centralny został zaprojektowany jako pierścień o przekroju ceownika ze wspawanymi żebrami usztywniającymi. Zastosowano analizę nieliniową geometrycznie i materiałowo z uwzględnieniem imperfekcji (GMNIA). Tak przeprowadzony tok obliczeń wymagał ograniczenia projektowego dotyczącego odkształceń plastycznych.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Konwersja hali sportowej na terenie przestrzeni wystawienniczej Výstaviště

23. maja 2017

Prace dyplomowe

Autor: Jan Marx, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział budownictwa
Katedra architektury
Promotor: Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM

Zadanie studenta z Katedry architektury i budownictwa polegało na przeprowadzeniu konwersji Tipsport areny na terenie przestrzeni wystawienniczej Výstaviště w Pradze. W ramach tej pracy zaprojektowano, na zewnątrz budynku, konstrukcję powłokową stalowo-drewnianą. Przeprowadzono wymiarowanie deformacji pochodzących z różnych rodzajów obciążeń, a następnie zoptymalizowano elementy konstrukcji. Na podstawie kombinacji obciążeń zostały określone siły wewnętrzne, a następnie zaprojektowane szczegóły konstrukcyjne.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej galerii handlowej

22. maja 2017

Prace magisterskie

Autor: Piotr Bżdżoła, Polska

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i konstrukcji budowlanych
Katedra / Zakład Konstrukcji Żelbetowych
Promotor: Dr inż. Krzysztof Koziński
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-CONCRETE, RF-SOILIN

Przedmiot pracy stanowi oddylatowany segment budynku galerii handlowej w Gliwicach o konstrukcji płytowo-słupowej, składający się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. W pierwszej części wykonano opis techniczny, dobrano wymiary elementów, zestawiono obciążenia, wykonano model konstrukcji w programie RFEM - zastosowano kombinacje automatyczne. W zakres pracy wchodzi wymiarowanie płyty stropowej, słupów środkowych, płyty fundamentowej oraz belki krawędziowej.

Dla płyty stropowej i fundamentowej obliczono powierzchnię zbrojenia za pomocą modułu RF-CONCRETE, poprawność modułu sprawdzono analitycznie. Dla wymiarowanych elementów został sprawdzony stan graniczny nośności ULS (zginanie, ścinanie, przebicie i skręcanie) oraz stan graniczny użytkowalności SLS (ugięcia, zarysowanie), dodatkowo sprawdzono nośność w sytuacji pożaru.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Zadaszenie peronu

27. lutego 2017

Prace inżynierskie

Autor: Nina Dushakova, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa,
Katedra konstrukcji drewnianych i stalowych
Promotor: Ing. Michal Jandera, PhD.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-STABILITY, RF-IMP,
RF-STEEL EC3

Tematem pracy inżynierskiej był projekt zadaszenia peronu autobusowego i kolejowego. Celem było zaprojektowanie elementów stalowych oraz wybranych połączeń. Analiza statyczno-wytrzymałościowa została wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz wykorzystane zostało w tym celu oprogramowanie Dlubal Software RFEM. Dominującą część konstrukcji tworzy stalowa rama w kształcie łuku wraz z cięgnem. Praca składa się z analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz wykresów.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Praca na temat analizy statycznej i dynamicznej wieżowca

18. lutego 2017

Prace dyplomowe

Autor: Lenka Uhlířová, Republika Słowacka

STU w Bratysławie, Wydział budownictwa
Katedra mechaniki budowli
Promotor: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-DYNAM Pro,
RF-CONCRETE

Praca dyplomowa, której tematem była analiza statyczna i dynamiczna wieżowca, dotyczy projektu budynku administracyjnego Westend Square, który znajduje się w Karlovej Vsi w Bratysławie.

21-piętrowa budynek administracyjny posiada 18 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne. Na 1. piętrze znajdują się wejścia do budynku, natomiast każde kolejne piętro dysponuje przestrzenią, którą wynajmujący może dostosować do własnych potrzeb. Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania statyczne obiektu.

Głównym celem pracy dyplomowej było przeprowadzenie analizy obiektu pod kątem obciążenia statycznego i dynamicznego. W pracy zostało wykorzystane oprogramowanie Dlubal RFEM.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

1 - 10 z 42

Szukać

Typ pracy


Wideo: Bezpłatna wersja dla studentów

Darmowa wersja studencka

Programy do analizy konstrukcji dla studentów

Oferujemy studentom możliwość niekomercyjnego użytkowania programów (pełna wersja) za darmo podczas studiów.

Wielu studentów skorzystało już z takiej szansy.

Praca dyplomowa z programami Dlubal Software

„Chciałbym podziękować firmie Dlubal, po raz kolejny za pomoc oraz wszystkie porady, jak również za możliwość korzystania z oprogramowania. Bardzo podobała mi się praca z programem. Dzięki oprogramowaniu Dlubal Software napisałem i obroniłem pracę dyplomową z powodzeniem.“