Prace dyplomowe

Głosowanie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową napisaną z wykorzystaniem oprogramowania Dlubal Software

Zapraszamy do głosowania na najlepszą pracę dyplomową napisaną z wykorzystaniem oprogramowania Dlubal Software.

Głosowanie

Wysyłanie pracy dyplomowej

Wysyłanie pracy dyplomowej

Korzystali Państwo z oprogramowania Dlubal Software podczas pisania pracy inżynierskiej, magisterskiej, pracy doktoranckiej czy projektu naukowego i chcieliby Państwo umieścić ją na naszej stronie internetowej?

Tutaj istnieje możliwość przesłania Państwa pracy:

Prosimy się upewnić, że nie naruszają tym Państwo prawa publikacji oraz że posiadają Państwo zgodę szkoły i promotora na umieszczenie pracy na naszej witrynie internetowej.

Mały prezent - podziękowanie

podziękowanie

Jeśli opublikują Państwo swoją pracę dyplomową na naszej stronie, na życzenie dostaną Państwo od nas mały prezent w postaci darmowej licencji na pełną wersję RFEM i RSTAB wraz z modułami dodatkowymi na pół roku po ukończeniu studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Analiza statyczna hali sportowej

10. lipca 2017

KONKURS

Autor: Michal Jedlička, Republika Czeska

VUT w Brnie, Wydział Budownictwa,
Promotor: Ing. Zbyněk Vlk, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5.05, RF-SOILIN,
RF-CONCRETE, RF-TIMBER Pro

Przedmiotem pracy inżynierskiej była analiza statyczna hali sportowej w Libině. Aby wykonać model konstrukcji wykorzystano oprogramowanie RFEM. Model został przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej według obowiązujących norm ČSN EN. Celem niniejszej pracy była analiza rzeczywistej konstrukcji oraz zwrócenie uwagi na możliwość pojawienia się ewentualnych problemów.

Spis treści pracy inżynierskiej w PDF

Hala przemysłowa czteronawowa z suwnicami mostowymi

23. czerwca 2017

KONKURS

Autor: Martin Kolda, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa
Promotor: Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RSTAB 8.07, STEEL EC3,
KAPPA, LTB, FE-LTB, RSBUCK

Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza statyczna stalowej hali czteronawowej, utworzonej jako konstrukcja szkieletowa o rozpiętości 22,5 m, prostokątnym kształcie i dwuspadowym dachu. W każdej z czterech naw hali została umieszczona suwnica mostowa o nośności 10 t. Obciążenie konstrukcji zostało wykonane w programie RSTAB, następnie w module dodatkowym STEEL EC3, przeprowadzono wymiarowanie belek poprzecznych.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska

25. maja 2017

KONKURS

Autor: inż. Sebastian Balcerowiak

Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji Metalowych
Promotor: dr inż. Łukasz Skotny
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5.06, RF-STEEL EC3,
RF-STEEL Surfaces, RF-STABILITY

Praca dyplomowa inżynierska pt. “Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska” to projekt obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Geometria budynku została opisana na planie dwóch okręgów, tworząc dwie nawy zamknięte. Analiza statyczna została przeprowadzona numerycznie przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych (FEM) w środowisku Dlubal RFEM 5 oraz SOFiSTiK AG. Zastosowano analizę nieliniową geometrycznie (NA), która uwzględniła podatność układu na efekty II rzędu oraz nieliniowy charakter stężeń obiektu.

Dla analizy zwichrzenia wybranych elementów konstrukcyjnych wykorzystano model panelowo-prętowy uwzględniający deplanacje przekroju. Elementy prętowe zwymiarowano w programie przy użyciu metody pręta zastępczego. Został tak przeliczony cały układ dla pełnej kombinacji ULS oraz SLS: ugięcia. Węzeł centralny został zaprojektowany jako pierścień o przekroju ceownika ze wspawanymi żebrami usztywniającymi. Zastosowano analizę nieliniową geometrycznie i materiałowo z uwzględnieniem imperfekcji (GMNIA). Tak przeprowadzony tok obliczeń wymagał ograniczenia projektowego dotyczącego odkształceń plastycznych.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Konwersja hali sportowej na terenie przestrzeni wystawienniczej Výstaviště

23. maja 2017

KONKURS

Autor: Jan Marx, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział budownictwa
Katedra architektury
Promotor: Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM

Zadanie studenta z Katedry architektury i budownictwa polegało na przeprowadzeniu konwersji Tipsport areny na terenie przestrzeni wystawienniczej Výstaviště w Pradze. W ramach tej pracy zaprojektowano, na zewnątrz budynku, konstrukcję powłokową stalowo-drewnianą. Przeprowadzono wymiarowanie deformacji pochodzących z różnych rodzajów obciążeń, a następnie zoptymalizowano elementy konstrukcji. Na podstawie kombinacji obciążeń zostały określone siły wewnętrzne, a następnie zaprojektowane szczegóły konstrukcyjne.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej galerii handlowej

22. maja 2017

KONKURS

Autor: Piotr Bżdżoła, Polska

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i konstrukcji budowlanych
Katedra / Zakład Konstrukcji Żelbetowych
Promotor: Dr inż. Krzysztof Koziński
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-CONCRETE, RF-SOILIN

Przedmiot pracy stanowi oddylatowany segment budynku galerii handlowej w Gliwicach o konstrukcji płytowo-słupowej, składający się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. W pierwszej części wykonano opis techniczny, dobrano wymiary elementów, zestawiono obciążenia, wykonano model konstrukcji w programie RFEM - zastosowano kombinacje automatyczne. W zakres pracy wchodzi wymiarowanie płyty stropowej, słupów środkowych, płyty fundamentowej oraz belki krawędziowej.

Dla płyty stropowej i fundamentowej obliczono powierzchnię zbrojenia za pomocą modułu RF-CONCRETE, poprawność modułu sprawdzono analitycznie. Dla wymiarowanych elementów został sprawdzony stan graniczny nośności ULS (zginanie, ścinanie, przebicie i skręcanie) oraz stan graniczny użytkowalności SLS (ugięcia, zarysowanie), dodatkowo sprawdzono nośność w sytuacji pożaru.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Zadaszenie peronu

27. lutego 2017

KONKURS

Autor: Nina Dushakova, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa,
Katedra konstrukcji drewnianych i stalowych
Promotor: Ing. Michal Jandera, PhD.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-STABILITY, RF-IMP,
RF-STEEL EC3

Tematem pracy inżynierskiej był projekt zadaszenia peronu autobusowego i kolejowego. Celem było zaprojektowanie elementów stalowych oraz wybranych połączeń. Analiza statyczno-wytrzymałościowa została wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz wykorzystane zostało w tym celu oprogramowanie Dlubal Software RFEM. Dominującą część konstrukcji tworzy stalowa rama w kształcie łuku wraz z cięgnem. Praca składa się z analizy statyczno-wytrzymałościowej oraz wykresów.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Praca na temat analizy statycznej i dynamicznej wieżowca

18. lutego 2017

KONKURS

Autor: Lenka Uhlířová, Republika Słowacka

STU w Bratysławie, Wydział budownictwa
Katedra mechaniki budowli
Promotor: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-DYNAM Pro,
RF-CONCRETE

Praca dyplomowa, której tematem była analiza statyczna i dynamiczna wieżowca, dotyczy projektu budynku administracyjnego Westend Square, który znajduje się w Karlovej Vsi w Bratysławie.

21-piętrowa budynek administracyjny posiada 18 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne. Na 1. piętrze znajdują się wejścia do budynku, natomiast każde kolejne piętro dysponuje przestrzenią, którą wynajmujący może dostosować do własnych potrzeb. Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania statyczne obiektu.

Głównym celem pracy dyplomowej było przeprowadzenie analizy obiektu pod kątem obciążenia statycznego i dynamicznego. W pracy zostało wykorzystane oprogramowanie Dlubal RFEM.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Szklane schody

17. lutego 2017

KONKURS

Autor: Ondřej Simon, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa,
Katedra konstrukcji drewnianych i stalowych
Promotor: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-STEEL Surfaces, RF-STEEL EC3, RF-DYNAM Pro, RF-STABILITY, RF-GLASS

Praca dyplomowa koncentruje się na wykorzystaniu szkła w konstrukcji schodów. Podzielona została na dwie części. Pierwsza część to kompleksowy przegląd rozwiązań konstrukcyjnych schodów. Druga część pracy to analiza i wymiarowanie schodów, wykonanych w taki sposób, aby spełniały kryteria stateczności oraz bezpieczeństwa, jak również kryteria estetyczne i ekonomiczne.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach

19. lutego 2015

Prace magisterskie

Autor: Eemeli Tikkanen

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, osoba odpowiedzialna: Raimo Hannila Lic.Sc. (Tech.), Atte Leppänen M.Sc. (Tech.), Tuomas Jaakkola M.Sc. (Tech.), Juha Rämö M.Sc. (Tech.)., 167 stron,
używane programy i moduły: RFEM 5, RF-STAGES, RF-DYNAM, RF-STABILITY

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach mieszkalnych z z betonowymi płytami kanałowymi zostało przeanalizowane w pracy. W pracy została przeanalizowana stateczność konstrukcji, gdy wszystkie elementy nośne konstrukcji betonowe prefabrykowane. Ściany służą jako elementy stabilizujące. Zostało przeanalizowane zachowanie się płyt kanałowych jako membrany. Praca skupia się na siłach w poziomych i pionowych połączeniach pomiędzy elementami prefabrykowanymi. Analizowane sa najczęściej stosowane szczegóły i połączenia w Finlandii. Wytrzymałość połączeń została obliczona według obowiązujących norm fińskich. Dodatkowo analizowane są poziome przemieszczenia i ruchy dynamiczne spowodowane działaniem wiatru.

Prefabrykowane skrzynkowe belki drewniane dla stropów i dachów

19. grudnia 2014

Prace magisterskie

Autor: Francisco Coronel

UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, 80 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-TIMBER Pro, RF-LIMITS

W pracy przebadana została nośność prefabrykowanych skrzynek drewnianych, które są używane jako płyty porównując je z obecnym materiałem dostępnym na rynku. Ponadto proponowane i testowane jest stosowanie programu, a w laboratorium alternatywnie wykonano łącznik drewniany do połączenia elementów bez kleju. Kiedy bambusowe pierścienie umieszczone są w obszarach największych naprężeń, wytrzymałość wzrasta do 240%. To połączone z największą nośnością, zostało zastosowane dla dużego przęsła. Możliwe zastosowanie izolacji akustycznej i termicznej oraz instalacji, łatwy demontaż, to sprawia, że belki mogą konkurować z innymi materiałami dostępnymi na rynku

1 - 10 z 39

Szukać

Typ pracy


Darmowa wersja studencka

Programy do analizy konstrukcji dla studentów

Oferujemy studentom możliwość niekomercyjnego użytkowania programów (pełna wersja) za darmo podczas studiów.

Wielu studentów skorzystało już z takiej szansy.

Praca dyplomowa z programami Dlubal Software

„Chciałbym podziękować firmie Dlubal, po raz kolejny za pomoc oraz wszystkie porady, jak również za możliwość korzystania z oprogramowania. Bardzo podobała mi się praca z programem. Dzięki oprogramowaniu Dlubal Software napisałem i obroniłem pracę dyplomową z powodzeniem.“