Prace dyplomowe

Wysyłanie pracy dyplomowej

Wysyłanie pracy dyplomowej

Korzystali Państwo z oprogramowania Dlubal Software podczas pisania pracy inżynierskiej, magisterskiej, pracy doktoranckiej czy projektu naukowego i chcieliby Państwo umieścić ją na naszej stronie internetowej?

Tutaj istnieje możliwość przesłania Państwa pracy:

Prosimy się upewnić, że nie naruszają tym Państwo prawa publikacji oraz że posiadają Państwo zgodę szkoły i promotora na umieszczenie pracy na naszej witrynie internetowej.

Mały prezent - podziękowanie

podziękowanie

Jeśli opublikują Państwo swoją pracę dyplomową na naszej stronie, na życzenie dostaną Państwo od nas mały prezent w postaci darmowej licencji na pełną wersję RFEM i RSTAB wraz z modułami dodatkowymi na pół roku po ukończeniu studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Baza informacji

Baza informacji

Na stronie ‘Baza informacji’ znajdują się artykuły techniczne oraz wskazówki i porady, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska

25. maja 2017

Prace dyplomowe

Autor: inż. Sebastian Balcerowiak, Polska

Politechnika Wrocławska, Katedra Konstrukcji Metalowych
Promotor: dr inż. Łukasz Skotny
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5.06, RF-STEEL EC3,
RF-STEEL Surfaces, RF-STABILITY

Praca dyplomowa inżynierska pt. “Projekt konstrukcji stalowej zadaszenia lodowiska” to projekt obiektu budowlanego o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Geometria budynku została opisana na planie dwóch okręgów, tworząc dwie nawy zamknięte. Analiza statyczna została przeprowadzona numerycznie przy zastosowaniu Metody Elementów Skończonych (FEM) w środowisku Dlubal RFEM 5 oraz SOFiSTiK AG. Zastosowano analizę nieliniową geometrycznie (NA), która uwzględniła podatność układu na efekty II rzędu oraz nieliniowy charakter stężeń obiektu.

Dla analizy zwichrzenia wybranych elementów konstrukcyjnych wykorzystano model panelowo-prętowy uwzględniający deplanacje przekroju. Elementy prętowe zwymiarowano w programie przy użyciu metody pręta zastępczego. Został tak przeliczony cały układ dla pełnej kombinacji ULS oraz SLS: ugięcia. Węzeł centralny został zaprojektowany jako pierścień o przekroju ceownika ze wspawanymi żebrami usztywniającymi. Zastosowano analizę nieliniową geometrycznie i materiałowo z uwzględnieniem imperfekcji (GMNIA). Tak przeprowadzony tok obliczeń wymagał ograniczenia projektowego dotyczącego odkształceń plastycznych.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Konwersja hali sportowej na terenie przestrzeni wystawienniczej Výstaviště

23. maja 2017

Prace dyplomowe

Autor: Jan Marx, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział budownictwa
Katedra architektury
Promotor: Doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva, Ing. Michal Netušil, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RFEM

Zadanie studenta z Katedry architektury i budownictwa polegało na przeprowadzeniu konwersji Tipsport areny na terenie przestrzeni wystawienniczej Výstaviště w Pradze. W ramach tej pracy zaprojektowano, na zewnątrz budynku, konstrukcję powłokową stalowo-drewnianą. Przeprowadzono wymiarowanie deformacji pochodzących z różnych rodzajów obciążeń, a następnie zoptymalizowano elementy konstrukcji. Na podstawie kombinacji obciążeń zostały określone siły wewnętrzne, a następnie zaprojektowane szczegóły konstrukcyjne.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Praca na temat analizy statycznej i dynamicznej wieżowca

18. lutego 2017

Prace dyplomowe

Autor: Lenka Uhlířová, Republika Słowacka

STU w Bratysławie, Wydział budownictwa
Katedra mechaniki budowli
Promotor: prof. Ing. Norbert Jendželovský, PhD.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-DYNAM Pro,
RF-CONCRETE

Praca dyplomowa, której tematem była analiza statyczna i dynamiczna wieżowca, dotyczy projektu budynku administracyjnego Westend Square, który znajduje się w Karlovej Vsi w Bratysławie.

21-piętrowa budynek administracyjny posiada 18 kondygnacji nadziemnych i 3 podziemne. Na 1. piętrze znajdują się wejścia do budynku, natomiast każde kolejne piętro dysponuje przestrzenią, którą wynajmujący może dostosować do własnych potrzeb. Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązania statyczne obiektu.

Głównym celem pracy dyplomowej było przeprowadzenie analizy obiektu pod kątem obciążenia statycznego i dynamicznego. W pracy zostało wykorzystane oprogramowanie Dlubal RFEM.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Szklane schody

17. lutego 2017

Prace dyplomowe

Autor: Ondřej Simon, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa,
Katedra konstrukcji drewnianych i stalowych
Promotor: doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
Wykorzystane programy i moduły dodatkowe: RFEM, RF-STEEL Surfaces, RF-STEEL EC3, RF-DYNAM Pro, RF-STABILITY, RF-GLASS

Praca dyplomowa koncentruje się na wykorzystaniu szkła w konstrukcji schodów. Podzielona została na dwie części. Pierwsza część to kompleksowy przegląd rozwiązań konstrukcyjnych schodów. Druga część pracy to analiza i wymiarowanie schodów, wykonanych w taki sposób, aby spełniały kryteria stateczności oraz bezpieczeństwa, jak również kryteria estetyczne i ekonomiczne.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Obliczenia sejsmiczne mostów według DIN EN 1998-2

31. sierpnia 2013

Prace dyplomowe

Autor: Julian Finkbeiner, Hausackerstraße 9, 76185 Karlsruhe

Karlsruher Institut für Technologie (KIT), osoba odpowiedzialna: Dipl.-Ing. G. Maltidis, 147 stron,
używane programy i moduły: RFEM, moduły dodatkowe

Przedmiotem pracy jest analiza trójprzęsłowego mostu belkowego. Płyta z betonu sprężonego w planie jest prosta, ale jej niweleta jest lekko wypukła. Most będzie wybudowany w Tübingen w Niemczech. Miasto Tübingen zlokalizowane jest w dolinie rzeki Neckar pomiędzy północnym Schwarzwaldem a Szwabską Jurą. Teren ten jest jednym z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów w Niemczech. Za pomocą metod obliczeniowych i analizy według normy dotyczącej oddziaływań sejsmicznych - DIN EN 14998, część 1 i 2, niniejsza praca stara się udowodnić, że na skutek aktywności sejsmicznych most nie ulegnie zniszczeniu ani uszkodzeniu.

Chciałem jeszcze raz podziękować firmie Dlubal za pomoc i wsparcie, a także za udostępnienie oprogramowania. Praca z programem była bardzo przyjemna, a ja sam nauczyłem się wiele w trakcie przygotowywania pracy dyplomowej.

Projekt stalowego kolejki roller-coaster

9. lipca 2013

Prace dyplomowe

Autor: František Frimmer

Technická univerzita v Košiciach Stavebná fakulta,
używane programy i moduły: RFEM, RF-STEEL EC3, RF-HSS

Praca zawiera szczegółowe studium stalowej kolejki roller-coaster. Model konstrukcji został obciążony obciążeniem normowym. W przypadku obciążenia ruchomego, konstrukcja nie została obciażona dynamicznie, natomiast została zastosowana metoda uproszczona z wykorzystaniem współczynnika dynamicznego. Konstrukcja była również zamodelowana w symulatorze w celu uzyskania realnych obciążeń i prędkości, które następnie były przeniesione do programu RFEM. Czas trwania przejazdu kolejką wynosi 1:30 min z maksymalną predkością 83 km/h.

Projekt kopuły drewniano-stalowej

1. lipca 2013

Prace dyplomowe

Autor: Konrad Rodacki

Politechnika Krakowska,
używane programy i moduły: RFEM

Konrad Rodacki, student budownictwa Politechniki Krakowskiej, wykorzystał program RFEM podczas pisania pracy magisterskiej. Przedmiotem opracowania była analiza statyczna i dynamiczna kopuły drewniano-stalowej zlokalizowanej na budynku Las Arena w Barcelonie. Wykonany został model w programie RFEM, złożony z 1145 prętów. Całość konstrukcji została obciążona siłami stycznymi od wiatru oraz śniegu i zwymiarowaną dla tak uzyskanych sił przekrojowych. Wyznaczono sztywności rzeczywiste węzłów i dokonano analizy zmiany sił i przemieszczeń po uwzględnieniu dla wprowadzonych do programu sztywności.

Możliwości określania sztywności i nośności połączenia stalowego z wykorzystaniem metod analitycznej o numerycznej

29. stycznia 2013

Prace dyplomowe

Autor: Marta Kurejková

ČVUT v Praze, Fakulta Stavební, Thákurova 7, Praha,
używane programy i moduły: RFEM, RF-IMP, RF-STABILITY

Praca koncentruje się na porównaniu wymiarowania połączenia analizą głównych składowych a analizą elementów skończonych. Na wstępie studentka opisuje problematykę wymiarowania połączeń na śruby z wykorzystaniem obu metod. Analityczny model, symulujący połączenie, podzielony jest na główne komponenty. Nośność, sztywność, odkształcalność tych elementów oreśla się na podstawie zasad mechaniki i obciążenia. Nośność połączenia określona na podstawie metody głównych składowych porównana jest następnie z wynikami uzyskanymi z metody numerycznej, uwzględniającej nieliniowe zachowanie się materiału. Porównaniu i ocenie podlegały naprężenia krytyczne każdego z komponentów i spoin jak również rozkład sił w śrubach.

Dzwonnica kościoła protestanckiego w miejscowości Flintbek, Niemcy - analiza strukturalna i dynamiczna

20. grudnia 2010

Prace dyplomowe

Autor: Timm Kruse

Fachhochschule Lübeck Fachbereich Bauwesen, osoba odpowiedzialna: Prof. Dr.-Ing. M. Logemann Prof. Dr.-Ing. H.-J. Uth, 94 stron,
używane programy i moduły: RFEM, DYNAM, ...

W przedstawionej pracy określane jest obciążenie wywołane oscylującymi dzwonami dla dzwonnicy kościoła protestanckiego w miejscowości Flintbek w Niemczech. Konstrukcja zawieszenia dzwonów oraz dzwonnicy poddawana jest analizie w odniesieniu do aspektów strukturalnych i dynamicznych, przy wykorzystaniu aktualnych norm inżynierskich. Wchodzi w to określenie i ocena najniższej frekwencji własnej wieży oraz przybliżone obliczenia stopnia wykorzystania dla konstrukcji dzwonnicy ...

Obliczenia i analiza strukturalna sceny koncertowej

27. września 2010

Prace dyplomowe

Autor: Philipp Hager, Osterfeldstraße 6 , 83075 Bad Feilnbach

HS Regensburg, osoba odpowiedzialna: Prof. Dr.-Ing. Othmar Springer, 111 stron,
używane programy i moduły: RSTAB, moduły dodatkowe, RX-TIMBER

... Prezentowana praca stanowi analizę strukturalną sceny koncertowej. Dokonałem sprawdzenia wielu układów. Jednym z najważniejszych punktów podczas planowania było wyzwanie zaprojektowania konstrukcji, która nie byłaby zbyt trudna ani złożona. Wymogiem była możliwość jak najszybszego wybudowania sceny przez ochotników ze społeczności oraz pracowników placu budowy pod nadzorem miejscowej firmy budowlanej pracującej z drewnem...

... Definicja zadania tej pracy dyplomowej ogranicza się do układu geometrii oraz projektu strukturalnego konstrukcji...

1 - 10 z 24

Szukać

Typ pracy


Wideo: Bezpłatna wersja dla studentów

Darmowa wersja studencka

Programy do analizy konstrukcji dla studentów

Oferujemy studentom możliwość niekomercyjnego użytkowania programów (pełna wersja) za darmo podczas studiów.

Wielu studentów skorzystało już z takiej szansy.

Praca dyplomowa z programami Dlubal Software

„Chciałbym podziękować firmie Dlubal, po raz kolejny za pomoc oraz wszystkie porady, jak również za możliwość korzystania z oprogramowania. Bardzo podobała mi się praca z programem. Dzięki oprogramowaniu Dlubal Software napisałem i obroniłem pracę dyplomową z powodzeniem.“