Prace dyplomowe

Wysyłanie pracy dyplomowej

Wysyłanie pracy dyplomowej

Korzystali Państwo z oprogramowania Dlubal Software podczas pisania pracy inżynierskiej, magisterskiej, pracy doktoranckiej czy projektu naukowego i chcieliby Państwo umieścić ją na naszej stronie internetowej?

Tutaj istnieje możliwość przesłania Państwa pracy:

Prosimy się upewnić, że nie naruszają tym Państwo prawa publikacji oraz że posiadają Państwo zgodę szkoły i promotora na umieszczenie pracy na naszej witrynie internetowej.

Mały prezent - podziękowanie

podziękowanie

Jeśli opublikują Państwo swoją pracę dyplomową na naszej stronie, na życzenie dostaną Państwo od nas mały prezent w postaci darmowej licencji na pełną wersję RFEM i RSTAB wraz z modułami dodatkowymi na pół roku po ukończeniu studiów lub po obronie pracy dyplomowej.

Baza informacji

Baza informacji

Na stronie ‘Baza informacji’ znajdują się artykuły techniczne oraz wskazówki i porady, które mogą być pomocne w rozwiązywaniu problemów inżynieryjnych przy użyciu produktów Dlubal Software.

Modelowanie numeryczne stropów żelbetowych

7. września 2017

Prace magisterskie

Autor: Jakub Mikuła, Polska

Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,
Promotor: dr inż. Jerzy Szołomicki
Wykorzystane programy i moduły: RF-CONCRETE Deflect, RF-CONCRETE NL

W ramach tematu pracy magisterskiej Modelowanie numerycznie stropów żelbetowych przeprowadzono analizę porównawczą czterech modeli obliczeniowych stropów żelbetowych, różniących się między sobą geometrią i sposobem podparcia, w różnych programach komputerowych (Autodesk Robot Structural Analysis Professional, ABC Płyta, RFEM). W pracy skupiono się przede wszystkim na analizie ugięć płyt żelbetowych w stanie zarysowanym, monitorując przy tym stopień wyznaczanego zbrojenia i szerokość rozwarcia rys.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Analiza pracy konstrukcji napiętych

30. sierpnia 2017

Prace magisterskie

Autor: Karol Szczotka, Polska

Politechnika Śląska, Katedra Teorii Konstrukcji Budowlanych,
Promotor: dr hab. inż., prof. nzw. Pol. Śl. Walentyński Ryszard
Wykorzystane programy i moduły: RFEM 5, RF-FORM-FINDING

W ramach pracy wykonano obliczenia statyczno - wytrzymałościowe przekrycia membranowego. Dodatkowo praca podejmuje podstawowe aspekty projektowania konstrukcji membranowych oraz problem analiz CFD w tego typu obiektach.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Analiza konstrukcji budynku z murowanymi i żelbetowymi elementami usztywniającymi

17. sierpnia 2017

Prace magisterskie

Autor: Tomasz Cioch, Polska

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Katedra Konstrukcji Budowlanych,
Promotor: dr inż. Lidia Buda-Ożóg
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-CONCRETE Surfaces,
RF-CONCRETE Columns, RF-PUNCH Pro

Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza usytuowania trzonów usztywniających oraz wpływu elementów murowych na sztywność konstrukcji. Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej, szkieletowej. Posiada 20 kondygnacji nadziemnych oraz trzy podziemne. Zakres pracy obejmuje: wstęp, analizę oraz projekt konstrukcyjny. Analiza składa się z dwóch części gdzie uwzględniono 4 warianty budynku. Do obliczeń numerycznych wykorzystano program RFEM. Część projektowa składa się z obliczeń wybranych elementów: płyty stropowej, słupa oraz ściany murowanej. Całość uzupełnia dokumentacja rysunkowa.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Hala przemysłowa czteronawowa z suwnicami mostowymi

23. czerwca 2017

Prace magisterskie

Autor: Martin Kolda, Republika Czeska

ČVUT w Pradze, Wydział Budownictwa
Promotor: Ing. Michal Jandera, Ph.D.
Wykorzystane programy i moduły: RSTAB 8.07, STEEL EC3,
KAPPA, LTB, FE-LTB, RSBUCK

Przedmiotem pracy dyplomowej jest analiza statyczna stalowej hali czteronawowej, utworzonej jako konstrukcja szkieletowa o rozpiętości 22,5 m, prostokątnym kształcie i dwuspadowym dachu. W każdej z czterech naw hali została umieszczona suwnica mostowa o nośności 10 t. Obciążenie konstrukcji zostało wykonane w programie RSTAB, następnie w module dodatkowym STEEL EC3, przeprowadzono wymiarowanie belek poprzecznych.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Projekt wybranych elementów konstrukcji żelbetowej galerii handlowej

22. maja 2017

Prace magisterskie

Autor: Piotr Bżdżoła, Polska

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Materiałów i konstrukcji budowlanych
Katedra / Zakład Konstrukcji Żelbetowych
Promotor: Dr inż. Krzysztof Koziński
Wykorzystane programy i moduły: RFEM, RF-CONCRETE, RF-SOILIN

Przedmiot pracy stanowi oddylatowany segment budynku galerii handlowej w Gliwicach o konstrukcji płytowo-słupowej, składający się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. W pierwszej części wykonano opis techniczny, dobrano wymiary elementów, zestawiono obciążenia, wykonano model konstrukcji w programie RFEM - zastosowano kombinacje automatyczne. W zakres pracy wchodzi wymiarowanie płyty stropowej, słupów środkowych, płyty fundamentowej oraz belki krawędziowej.

Dla płyty stropowej i fundamentowej obliczono powierzchnię zbrojenia za pomocą modułu RF-CONCRETE, poprawność modułu sprawdzono analitycznie. Dla wymiarowanych elementów został sprawdzony stan graniczny nośności ULS (zginanie, ścinanie, przebicie i skręcanie) oraz stan graniczny użytkowalności SLS (ugięcia, zarysowanie), dodatkowo sprawdzono nośność w sytuacji pożaru.

Spis treści pracy dyplomowej w PDF

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach

19. lutego 2015

Prace magisterskie

Autor: Eemeli Tikkanen

University of Oulu, Department of Mechanical Engineering, osoba odpowiedzialna: Raimo Hannila Lic.Sc. (Tech.), Atte Leppänen M.Sc. (Tech.), Tuomas Jaakkola M.Sc. (Tech.), Juha Rämö M.Sc. (Tech.)., 167 stron,
używane programy i moduły: RFEM 5, RF-STAGES, RF-DYNAM, RF-STABILITY

Zastosowanie prefabrykowanych elementów betonowych w wysokich budynkach mieszkalnych z z betonowymi płytami kanałowymi zostało przeanalizowane w pracy. W pracy została przeanalizowana stateczność konstrukcji, gdy wszystkie elementy nośne konstrukcji betonowe prefabrykowane. Ściany służą jako elementy stabilizujące. Zostało przeanalizowane zachowanie się płyt kanałowych jako membrany. Praca skupia się na siłach w poziomych i pionowych połączeniach pomiędzy elementami prefabrykowanymi. Analizowane sa najczęściej stosowane szczegóły i połączenia w Finlandii. Wytrzymałość połączeń została obliczona według obowiązujących norm fińskich. Dodatkowo analizowane są poziome przemieszczenia i ruchy dynamiczne spowodowane działaniem wiatru.

Prefabrykowane skrzynkowe belki drewniane dla stropów i dachów

19. grudnia 2014

Prace magisterskie

Autor: Francisco Coronel

UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech, 80 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-TIMBER Pro, RF-LIMITS

W pracy przebadana została nośność prefabrykowanych skrzynek drewnianych, które są używane jako płyty porównując je z obecnym materiałem dostępnym na rynku. Ponadto proponowane i testowane jest stosowanie programu, a w laboratorium alternatywnie wykonano łącznik drewniany do połączenia elementów bez kleju. Kiedy bambusowe pierścienie umieszczone są w obszarach największych naprężeń, wytrzymałość wzrasta do 240%. To połączone z największą nośnością, zostało zastosowane dla dużego przęsła. Możliwe zastosowanie izolacji akustycznej i termicznej oraz instalacji, łatwy demontaż, to sprawia, że belki mogą konkurować z innymi materiałami dostępnymi na rynku

Wpływ gęstości warstwy rdzeniowej na sztywność powierzchni warstwowej

31. lipca 2014

Prace magisterskie

Autor: Vitor Dacol

Instituto de Pós-Graduação - IPOG, 15 stron,
używane programy i moduły: RFEM

W tej pracy magisterskiej student analizuje wpływ różnicy gęstości materiału, z którego wykonana jest warstwa rdzeniowa w powierzchni warstwowej. Porównano naprężenia działające w kierunku poprzecznym i w rdzeniu oraz odkształcenia w zależności od różnych gęstości materiałów warstwy rdzeniowej. Wyniki powyższej analizy porównano do wyników z programu RFEM. W wyniku tej analizy zweryfikowano wpływ gęstości rdzenia na sztywność powierzchni warstwowej. Jednakże nie zaobserwowano znaczącego wpływu gęstości warstwy rdzeniowej na powierzchnię warstwową. Całą pracę przeprowadzono w oparciu o materiały liniowo sprężyste.

Studium wykonalności dotyczące zasuw z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknami w zaporze na rzece Skalda Wschodnia (Oosterschelde) w Holandii

1. września 2013

Prace magisterskie

Autor: Roeland van Straten, Onderduikersweg 2A, 8346 KP De Bult

TU Delft, osoba odpowiedzialna: Prof. ir. F.S.K. Bijlaard, 323 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-LAMINATE

Zapora przeciwpowodziowa na rzece Skalda Wschodnia (Oosterschelde) to zamykana tama w południowo-wschodniej Holandii, której zadaniem jest ochrona terenów delty południowowschodniej przed powodzią z Morza Północnego. Zapora wykonana jest z podnoszonych zasuw stalowych, które bardzo szybko korodują w słonym środowisku. Trwałość powłoki ochronnej zasuw jest zbyt mała, aby je chronić przez cały okres, aż do momentu konserwacji. Stan zasuw może się pogorszyć na tyle, że koszty utrzymania mogą przewyższyć koszty wymiany na nowe elementy.

Wymiarowanie mostu łukowego

12. grudnia 2011

Prace magisterskie

Autor: Jana Vlachová

Czech Technical University in Prague, Faculty of Civil Engineering, osoba odpowiedzialna: Ing. Roman Šafář Ph.D., 231 stron,
używane programy i moduły: RFEM, RF-BETON Members, RF-MOVE, Shape-Massive

Praca magisterska "Wymiarowanie mostu łukowego" skupia się na rozwoju i projektowaniu łuków i mostów łukowych oraz zawiera reprezentatywny projekt koncepcyjny konstrukcji tego mostu. Część teoretyczna tej pracy składa się z analizy historycznej tematu (łuki i mosty łukowe) oraz z analizy korzyści wynikających z zastosowania różnych kształtów łuków bezprzegubowych. Główną część pracy stanowi projekt koncepcyjny i ocena mostu drogowego przebiegającego ponad doliną, posiadającego rozpiętość maksymalną wynoszącą 140,0 m długość całkowitą 266,9 m. Wynikiem tego projektu jest most łukowy z elementami sprężonymi. Obliczenia wykonane zostały według aktualnych norm CSN EN i rozwiązują problem ułożenia elementów strukturalnych mostu, obliczanie sprężenia, zbrojenia kluczowych elementów mostu, stateczności konstrukcji i etapów konstrukcyjnych.

1 - 10 z 12

Szukać

Typ pracy


Wideo: Bezpłatna wersja dla studentów

Darmowa wersja studencka

Programy do analizy konstrukcji dla studentów

Oferujemy studentom możliwość niekomercyjnego użytkowania programów (pełna wersja) za darmo podczas studiów.

Wielu studentów skorzystało już z takiej szansy.

Praca dyplomowa z programami Dlubal Software

„Chciałbym podziękować firmie Dlubal, po raz kolejny za pomoc oraz wszystkie porady, jak również za możliwość korzystania z oprogramowania. Bardzo podobała mi się praca z programem. Dzięki oprogramowaniu Dlubal Software napisałem i obroniłem pracę dyplomową z powodzeniem.“