Nota prawna

Status: 2022

 • Informacje prawne

Polityka prywatności - Korzystanie z programów firmy Dlubal i wsparcie techniczne

1

Przeznaczenie

W ramach korzystania z programów firmy Dlubal mogą być przetwarzane dane osobowe, które są niezbędne do przetwarzania zapytań dotyczących wniosków, rozwiązywania ewentualnych problemów w obecnych lub przyszłych wersjach lub w celu zintegrowania żądanych funkcji w przyszłych wersjach.

2

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej opisanej w art. 6 Świeciłem. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

3

plik autoryzacyjny

Plik autoryzacji zawiera nazwę firmy lub nazwę użytkownika oraz adres firmy lub użytkownika. Author.ini zawiera szczegółowe informacje o kluczu produktu i jest wymagany do licencjonowania oprogramowania. Zapisana nazwa firmy lub użytkownika oraz adres są również wstępnie ustawione dla głowicy drukującej na wydruku z programu.

4

Zbieranie danych w historii, Project Manager i informacje Windows

Pełna nazwa użytkownika Windows jest zapisywana w historii pliku RSTAB/RFEM.

Następujące dane są zapisywane w pliku RSTAB/RFEM i można je wyświetlić w menedżerze projektów:

 • Pełna nazwa użytkownika Windows
 • Użyty moduł
 • Daty utworzenia i modyfikacji
 • Czas przetwarzania
 • Klient nr

Instalując wtyczkę do Eksploratora Windows, można również zobaczyć nazwę użytkownika oraz datę utworzenia i modyfikacji pliku.

5

Zbieranie danych w informacjach o systemie Windows

Dzięki funkcji "Diagnoza systemu" program narzędziowy MSInfo32 firmy Microsoft może być używany do analizy komputera i generowania informacji o systemie. Przycisk "Informacje o systemie" otwiera informacje o systemie Windows i zapisuje je jako plik.

Plik ten zawiera informacje o zasobach sprzętowych, komponentach i środowisku oprogramowania, które dotyczą danego użytkownika.

6

Przetwarzanie danych wsparcia i zarządzania jakością

Użytkownicy Dlubal Software mogą przesyłać nam swoje zapytania różnymi kanałami: telefonicznie/faksem, e-mailem lub za pomocą formularza na naszej stronie internetowej (Zadaj pytanie/prześlij funkcję programu lub pomysł/zgłoś problem lub problem z programem).

Dane przesłane wraz z zapytaniem są najpierw przetwarzane w naszym systemie CRM w celu obsługi zgłoszenia.

W naszej rozwojowej bazie danych (NetGenium) przetwarzane są następujące dane, jeśli są one wymagane do przetworzenia zapytania:

 • Dane dotyczące użytkownika
  • Nazwa firmy
  • Klient nr
  • Imię i nazwisko osoby kontaktowej
  • Adres e-mail, jeśli jest wymagany
 • Sprzęt
  • System operacyjny
 • Oprogramowanie
  • Program
  • Wersja
  • Opis problemu
 • Pliki
  • Nazwa pliku
  • Modele, zrzuty ekranu
7

Transfer danych i odbiorcy

Te dane osobowe są przekazywane do naszych niezależnych prawnie oddziałów firmy Dlubal we wspólnym systemie CRM i w bazie danych dla deweloperów (NetGenium). Więcej informacji na temat naszych oddziałów firmy Dlubal można znaleźć tutaj:
www.dlubal.com/de/unternehmen/kontakt/dlubal-standorte

Ponadto nasz dostawca oprogramowania może uzyskać dostęp do tych danych osobowych w naszej wspólnej bazie danych programistów (NetGenium).

W zależności od kraju użytkownika, zapytanie można również przekazać naszym lokalnym autoryzowanym dealerom, którzy są odpowiedzialni za ich przetworzenie.

Więcej informacji na temat dealerów firmy Dlubal można znaleźć pod adresem:
www.dlubal.com/de/unternehmen/kontakt/autorisiert-reseller

8

bezpieczeństwo danych

Dane osobowe są przesyłane wyłącznie za pomocą szyfrowania HTTPS lub połączenia VPN.

9

Korzystanie z plików logów

Państwa zadowolenie z programów firmy Dlubal jest naszym najwyższym priorytetem. Dzięki nowej generacji programów RFEM 6 i RSTAB 9 pliki dziennika są przesyłane do naszej firmy poprzez rejestrację online. Wykorzystujemy to, aby lepiej analizować i optymalizować programy dla Państwa aplikacji. To ustawienie domyślne jest aktywowane w opcjach programu. W tym miejscu można jednak w dowolnym momencie dezaktywować swoją zgodę.

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225