Kwestie prawne

Status: 2022

  • Informacje prawne

Ochrona danych - Newsletter

1

Cel

Na stronie Dlubal Software Sp. z o o., użytkownicy mają możliwość zapisać się na newsletter naszej firmy. Dlubal Software Sp. z o o. regularnie informuje, za pośrednictwem newslettera, swoich klientów, przyszłych klientów i partnerów biznesowych o:

  • Nowych produktach
  • Praktycznych poradach
  • Rekomendowanych produktach
  • Nowych usługach
  • Wyjątkowych akcjach promocyjnych
  • Voucherach
  • Praktycznych/ bezpłatnych usługach
  • Ciekawych projektach opracowanych w programach Dlubal
  • Bieżących trendach
2

Subskrypcja naszych newsletterów

Maska wprowadzania danych używana w tym celu, określa, które dane osobowe są przekazywane administratorowi, kiedy zamawiany jest newsletter. 

Newsletter firmowy może otrzymywać tylko osoba, której dane dotyczą, jeśli (1) osoba, której dane dotyczą posiada działający adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymania newslettera. Z przyczyn prawnych, na adres podany przez osobę, której dane dotyczą, przesłane zostanie potwierdzenie, zgodnie z procedurą podwójnego sprawdzenia procesu rejestracji. Potwierdzenie jest wykorzystywane w celu wykazania, czy właściciel adresu e-mail autoryzował otrzymanie newslettera jako osoba, której dane dotyczą.
3

Zbieranie danych podczas rejestracji

Podczas procesu rejestracji, zachowujemy także adres IP systemu komputerowego, przyporządkowany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, jak również datę i godzinę rejestracji. Zebranie tych danych jest konieczne w celu (możliwego) wykrycia niewłaściwego wykorzystania w późniejszym okresie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i tym samym służy prawnej ochronie administratora.

Dane osobowe zebrane jako część subskrypcji na newsletter będą wykorzystywane wyłącznie do przesyłania naszego newslettera. Ponadto, osoby subskrybujące newsletter mogą otrzymywać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile jest to niezbędne do działania usługi lub w celu jej rejestracji, co może się zdarzyć w przypadku zmian wprowadzonych do newslettera lub w przypadku zmian okoliczności technicznych.

Dane osobowe, zebrane w związku z usługą dostarczenia newslettera, nie będą przekazywane osobom trzecim, za wyjątkiem naszych prawnie niezależnych oddziałów Dlubal, w ramach wspólnego Systemu Zarządzania Relacjami z Klientem (CRM).
4

Zakończenie subskrypcji w dowolnym momencie

Osoba, której dane dotyczą, może zrezygnować z subskrypcji naszego newslettera w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, przekazane przez osobę, której dane dotyczą, w celu otrzymywania newslettera, może zostać wycofana w dowolnym momencie. Aby wycofać zgodę, wystarczy skorzystać z odnośnika, znajdującego się w każdym newsletterze. Istnieje także możliwość rezygnacji z subskrypcji newslettera w dowolnej chwili bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformować administratora o zamiarze rezygnacji w innym sposób.
5

Śledzenie newsletterów

Newslettery firmy Dlubal Software Sp. z o.o. zawierają tzw. piksele zliczające. Piksel zliczający jest to miniaturowa grafika wbudowana w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia internetowych kampanii marketingowych. Na podstawie wbudowanego piksela zliczającego firma Dlubal Software Sp. z o.o. może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail i które z umieszczonych w wiadomości e-mail odnośniki zostały przez nią aktywowane.

Dane osobowe zgromadzone za pomocą zawartych w newsletterach pikseli zliczających są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji dystrybucji newslettera i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają w każdej chwili prawo do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody złożonej w procedurze podwójnego sprawdzania procesu rejestracji. Po cofnięciu zgody dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. Rezygnację z otrzymywania newslettera firma Dlubal Software Sp. z o.o. automatycznie interpretuje jako cofnięcie zgody.
6

Newslettery jako rekomendacje produktów i wskazówki praktyczne

Jako klient firmy Dlubal lub użytkownik naszych usług (np. użytkujący wersję demo, trialową lub studencką naszych programów) otrzymują Państwo od nas newslettery w postaci rekomendacji produktów i praktycznych wskazówek. Newslettery przesyłamy Państwu w takim przypadku niezależnie od tego, czy subskrybowali Państwo newsletter. W ten sposób pragniemy przekazywać Państwu informacje o produktach z naszej oferty, które mogłyby Państwa zainteresować z uwagi na ostatnio dokonane u nas zakupy. Dodatkowo otrzymują Państwo cenne wskazówki dotyczące korzystania z naszego oprogramowania.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas newsletterów lub ogólnie żadnych wiadomości o charakterze reklamowym, mogą Państwo w każdej chwili zgłosić swój sprzeciw. W takim przypadku prosimy o przesłanie sprzeciwu w formie pisemnej (np. w postaci wiadomości e-mail, faksu, listu) na nasz adres kontaktowy lub wyrejestrowanie się za pomocą odpowiedniego linku na stronie Subskrypcja newslettera. Link do wyrejestrowania się znajduje się też na końcu każdej przesyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz § 7 ust. 3 UWG (niem. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

W przypadku dalszych pytań dotyczących naszych informacji dotyczących ochrony danych i przetwarzania danych osobowych, można również skontaktować się bezpośrednio z naszym wewnętrznym inspektorem ochrony danych lub wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected] .

Nasz inspektor ochrony danych jest również dostępny w przypadku wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg dotyczących ochrony danych.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225