Analiza statyczno-wytrzymałościowa konstrukcji kablowych i membranowych w RFEM

Znajdowanie kształtów (form-finding) i szablony cięcia w konstrukcjach membranowych

27. lutego 2017

000009

Nowość

Program RFEM, wykorzystujący metodę elementów skończonych, pozwala na znajdowanie kształtów, analizę statyczno-wytrzymałościową i obliczenie membran i konstrukcji kablowych. Dodatkowo, oprogramowanie zapewnia opcję definiowania szablonów cięcia dla konstrukcji membranowych i przeniesienia ich do programu CAD po wykonaniu tylko kilku kroków.

Znajdowanie kształtów oraz analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji kablowych i membranowych można przeprowadzić dla całego modelu. W ten sposób można uwzględnić sprężystość podkonstrukcji.

Znajdowanie kształtów membran i konstrukcji kablowych

Moduł dodatkowy RF‑FORM‑FINDING znajduje kształty membran i konstrukcji kablowych. Kształt jest obliczany poprzez zastosowanie równowagi sił oraz naturalne lub geometryczne wymagania brzegowe. Nowy kształt sprężony jest następnie wykorzystany jako początkowy stan dla dalszej analizy.

W procesie znajdowania kształtów możliwe jest uwzględnienie ciężaru własnego, wolnych obciążeń i parć wewnętrznych. Dla membran można także wykorzystać zarówno materiały izotropowe, jak i ortotropowe.

Proces znajdowania kształtów wykonywany jest iteracyjnie według systemu URS (Updated Reference Strategy) wg Prof. Bletzingera/Prof. Ramma. Metoda ta jest najbardziej złożona i najdokładniejsza.

Cięcie szablonów w konstrukcjach membranowych

Moduł dodatkowy RF‑CUTTING‑PATTERN generuje szablony cięcia dla elementów membranowych. Warunki graniczne szablonów cięcia na zakrzywionej geometrii są określone przez linie graniczne oraz niezależne płaskie linie cięcia lub linie geodezyjne. Proces spłaszczania jest przeprowadzany zgodnie z teorią minimalnej energii.

Istnieje możliwość uwzględnienia kompensacji jednorodnej lub liniowej zgodnie z kierunkiem osnowy i wątku. Ponadto, w procesie produkcji można określić tolerancje dla linii łączeń i linii granicznych.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl