Wymiarowanie połączeń stalowych w RFEM i RSTAB

Sztywne i przegubowe połączenia belek, podstaw słupów, profili zamkniętych i połączenia kratowych konstrukcji wsporczych

31. maja 2017

W programie RFEM i RSTAB istnieje możliwość wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych, takich jak sztywne i przegubowe połączenia belek, podstaw słupów, profili zamkniętych i połączenia kratowych konstrukcji wsporczych, zgodnie z Eurokodem 3. Odpowiednie moduły dodatkowe są zintegrowane bezpośrednio z głównymi programami RFEM i RSTAB. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie ma konieczności wyszukiwania decydujących sił wewnętrznych.

Przypadki obciążeń w programach RFEM/RSTAB i kombinacje obciążeń można łatwo wybrać w celu przeprowadzenia obliczeń w module dodatkowym. Obliczenia połączeń są wówczas przeprowadzane dla niekorzystnych sił wewnętrznych. Aby zapewnić prawidłową kontrolę wizualną, połączenia są wyświetlane w widoku 3D.

Moduł dodatkowy RF-/FRAME-JOINT Pro

RF-/FRAME-JOINT Pro przeprowadza obliczenia połączeń sworzniowych pomiędzy słupami i belkami poziomymi, zgodnie w Eurokodem 3. Opcjonalnie można także stosować usztywnienia, dodatkowe płyty na środniku oraz płyty czołowe. Moduł sprawdza, czy połączenia są wykonalne z geometrycznego punktu widzenia, przy uwzględnieniu rozmiaru klucza, wykorzystywanego do dokręcenia śrub.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - DSTV

RF-/JOINTS Steel - DSTV służy do wymiarowania połączeń przenoszących moment oraz połączeń przegubowych belek dwuteowych dla prętów według niemieckich wytycznych "Normowe połączenia w konstrukcjach stalowych". Nośności obliczeniowe określane są według niemieckiej normy DIN EN 1993‑1‑8: Pełna wersja 2013.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned

RF-/JOINTS Steel - Pinned umożliwia konfigurowanie i projektowanie połączeń na ścinanie w belkach dwuteowych, zgodnie z EC 3. Dostępne są cztery typy: połączenie środnika kątownikiem, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Column Base

RF-/JOINTS Steel - Column Base umożliwia wymiarowanie przegubowych i utwierdzonych podstaw słupów, zgodnie z Eurokodem 3. Wszystkie typy połączeń obejmują płyty podstawy przyspawane wokół stalowego słupa. Połączenia z kotwami są rozmieszczane w betonie fundamentu.


Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.