Dlubal Infoday w Ljubljanie, Słowenia

Udany Infoday w Słowenii

7. czerwca 2017

Pierwsze wydarzenie z cyklu Infoday firmy Dlubal Software w Słowenii okazało się dużym sukcesem. Firma Dlubal Software, wychodząc naprzeciw klientom, wystąpiła z prezentacjami zawierającymi wiele użytecznych informacji.

W dniu 10 maja, Jose Oven z firmy CSI d.o.o, oficjalny partner sprzedaży Dlubal Software w Słowenii, podczas jednodniowego wydarzenia z cyklu Infoday zorganizowanego w Ljubljanie, gościł wielu użytkowników Dlubal Software oraz osoby zainteresowane oprogramowaniem do analizy statyczno-wytrzymałościowej.

Prezentacje podczas Infoday

Po przywitaniu gości, miała miejsce krótka prezentacja na temat najważniejszych programów firmy Dlubal Software. Zarówno rodzina programów RFEM, jak i RSTAB, obejmuje słoweńskie załączniki krajowe do Eurokodów i tym samym jest w pełni kompatybilna z normami obowiązującymi obecnie w Słowenii.

Następnie, Paul Kieloch z firmy Dlubal Software zaprezentował, w jaki sposób zamodelować i zoptymalizować konstrukcję stalową zgodnie z Eurokodem. Omówił także ważne szczegóły dotyczące oprogramowania i przedstawił podstawowe informacje na temat Eurokodów. Tematami specjalnymi była analiza zwichrzenia oraz wyboczenia giętno-skrętnego, zwłaszcza w sytuacjach obliczeniowych, dla których Eurokod nie przewiduje żadnych standardowych procedur. W takiej sytuacji idealne rozwiązanie przedstawia moduł RF‑/STEEL Warping Torsion. Jeszcze bardziej efektywne wymiarowanie konstrukcji można przeprowadzić w module RF‑/STEEL Plasticity, w celu uwzględnienia plastycznych rezerw przekrojów.

Ponieważ konieczne było uwzględnienie również aktywności sejsmicznej, konstrukcja została również poddana analizie modalnej i zwymiarowana z wykorzystaniem obciążeń równoważnych w module RF‑/DYNAM Pro.

Po lunchu omówiony został temat przekrojów cienkościennych, które można obliczać w programie SHAPE‑THIN. Walter Rustler objaśnił sposób importu nieregularnego przekroju za pomocą pliku DXF. Na kolejnych przykładach zaprezentowano obliczanie przekrojów Klasy 4. Następnie przedstawiono, w jaki sposób konstrukcja słupa o profilu zamkniętym w 3D została przekształcona z modelu prętowego na model powłokowy poprzez zaledwie kilka kliknięć myszką. Przykład ten zawierał także przekrój z usztywnieniami, wcześniej zdefiniowany w SHAPE‑THIN. Model powłokowy umożliwiał analizę stateczności, przeprowadzoną na konstrukcji z odkształceniem początkowym w RF‑STABILITY oraz RF‑IMP.

Po krótkiej przerwie, wypełnionej rozmowami na tematy techniczne, nastąpiła prezentacja dotycząca elementów bryłowych. Podany został przykład połączenia pręta rozciąganego oraz przedstawiono kilka rad odnośnie generowania i wprowadzania brył do siatki. Prezentacja zakończyła się omówieniem nowo wprowadzonych zwolnień powierzchniowych, symulujących sytuacje kontaktu w przypadku połączenia sworzniowego i obliczeń plastycznych brył.

Pod koniec spotkania nastąpił krótki przegląd modułów dodatkowych: RF‑/TIMBER Pro do analizy statyczno-wytrzymałościowej prętów drewnianych oraz RF‑LAMINATE do obliczeń elementów z drewna klejonego krzyżowo (CLT).

Duże zainteresowanie

Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odwiedzających. Wiele osób jedynie utwierdziło się w przekonaniu, że ich sposób modelowania i wykorzystania oprogramowania jest prawidłowy. Dla innych wydarzenie to stanowiło krótkie wprowadzenie do programów do analizy statyczno-wytrzymałościowej firmy Dlubal Software. Wszyscy jednomyślnie stwierdzili, że mieli okazję dowiedzieć się jednocześnie wielu ciekawych rzeczy.

Z zadowoleniem stwierdziliśmy, że społeczność Dlubal Software w Słowenii jest bardzo dobrze skomunikowana, a zwłaszcza byliśmy zadowoleni słysząc, że zarówno CSI d.o.o, jak i sama firma Dlubal Software, zapewnia klientom w Słowenii doskonałe wsparcie techniczne.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl