Nowe narzędzie BIM: Eksport zbrojenia RFEM - Revit

Aktualności

10. maja 2018

000165

Najnowsza wersja programu RFEM 5, oferuje możliwość eksportu zbrojenia powierzchni do programu Revit. Zbrojenie zdefiniowane w RF-CONCRETE Surfaces eksportowane jest w postaci elementów zbrojenia, za pomocą bezpośredniego interfejsu.

W module dodatkowym RF-CONCRETE Surfaces, można wybrać prostokątne, poligonalne i okrągłe obszary zbrojenia. Oprócz prętów zbrojeniowych, można również wyeksportować siatkę zbrojeniową.

Więcej funkcji

Najważniejszymi funkcjami bezpośredniego interfejsu pomiędzy RFEM/RSTAB i Revit, które okazały się skuteczne w planowaniu BIM, są, między innymi::

  • Dwukierunkowa wymiana danych
  • Zachowanie informacji o obiekcie
  • Dostosowanie modelu w drugim programie
  • Eksport wyników (siły wewnętrzne, odkształcenia, wyniki dla zbrojenia) z RFEM/RSTAB do Revit
RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RFEM Konstrukcje z betonu zbrojonego
RF-CONCRETE 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów i powierzchni (płyt, ścian, konstrukcji płaskich, powłok) z betonu zbrojonego

Cena pierwszej licencji
810,00 USD