Analizy stateczności w RFEM i RSTAB

Aktualności

18. czerwca 2018

000172

W programach RFEM i RSTAB, miejsca występowania niestateczności w modelach statycznych można łatwo i szybko rozpoznać dzięki wykorzystaniu analizy stateczności.

W modułach dodatkowych RF-STABILITY (dla RFEM) i RSBUCK (dla RSTAB), dla każdego pręta definiowane są długości efektywne i obciążenia powodujące powstanie wyboczenia, a dla całej konstrukcji wyświetlany jest współczynnik obciążenia krytycznego.

W grafice głównych programów, kształty wyboczenia można także wizualizować, a nawet utworzyć animację, co umożliwia lepszą analizę.

Funkcje w RSBUCK i RF-STABILITY

Moduły automatycznie importują dane modelu i warunki graniczne z programów głównych RFEM i RSTAB. Siły osiowe są także importowane z  wybranego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń. Opcjonalnie, można uwzględnić działanie siły rozciągającej. Użytkownik może dowolnie wybrać ilość definiowanych kształtów wyboczeniowych.

Po obliczeniach, wyświetlane są długości efektywne wg prętów, względem osi głównej i drugorzędnej, wraz z towarzyszącymi współczynnikami długości efektywnych, jak również obciążeniami krytycznymi. Moduły pokazują także pręty wolne od sił ściskających. W module RSBUCK, obliczane są kształty wyboczeniowe tylko dla prętów, a moduł RS-STABILITY definiuje postacie wyboczeniowe lub kształty wyboczeniowe dla prętów, powierzchni i brył.

Przy użyciu modułów dodatkowych RF-IMP i RSIMP, można wygenerować imperfekcje zastępcze ze zdefiniowanymi postaciami wyboczeniowymi. Obliczone długości efektywne mogą zostać również wykorzystane w dalszych analizach stateczności, takich jak analiza wyboczenia giętnego zgodnie z EN 1993 w module RF-/STEEL EC3.

Pozostałe opcje w RF-STABILITY

Oprócz liniowych analiz stateczności, w module RF-STABILITY można także przeprowadzić analizy nieliniowe. Umożliwia to uwzględnienie nieliniowości układu, takich jak ulegające uszkodzeniu pręty, podpory, fundamenty oraz nieliniowości materiałowe.

W niektórych niestatecznych układach, istnieje także możliwość zdefiniowania kształtu wyboczenia niestatecznego modelu, w celu wizualizacji przyczyny powstania niestateczności.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl