Analizy stateczności w RFEM i RSTAB

Aktualności

18. czerwca 2018

W programach RFEM i RSTAB, miejsca występowania niestateczności w modelach statycznych można łatwo i szybko rozpoznać dzięki wykorzystaniu analizy stateczności.

W modułach dodatkowych RF-STABILITY (dla RFEM) i RSBUCK (dla RSTAB), dla każdego pręta definiowane są długości efektywne i obciążenia powodujące powstanie wyboczenia, a dla całej konstrukcji wyświetlany jest współczynnik obciążenia krytycznego.

W grafice głównych programów, kształty wyboczenia można także wizualizować, a nawet utworzyć animację, co umożliwia lepszą analizę.

Funkcje w RSBUCK i RF-STABILITY

Moduły automatycznie importują dane modelu i warunki graniczne z programów głównych RFEM i RSTAB. Siły osiowe są także importowane z  wybranego przypadku obciążenia lub kombinacji obciążeń. Opcjonalnie, można uwzględnić działanie siły rozciągającej. Użytkownik może dowolnie wybrać ilość definiowanych kształtów wyboczeniowych.

Po obliczeniach, wyświetlane są długości efektywne wg prętów, względem osi głównej i drugorzędnej, wraz z towarzyszącymi współczynnikami długości efektywnych, jak również obciążeniami krytycznymi. Moduły pokazują także pręty wolne od sił ściskających. W module RSBUCK, obliczane są kształty wyboczeniowe tylko dla prętów, a moduł RS-STABILITY definiuje postacie wyboczeniowe lub kształty wyboczeniowe dla prętów, powierzchni i brył.

Przy użyciu modułów dodatkowych RF-IMP i RSIMP, można wygenerować imperfekcje zastępcze ze zdefiniowanymi postaciami wyboczeniowymi. Obliczone długości efektywne mogą zostać również wykorzystane w dalszych analizach stateczności, takich jak analiza wyboczenia giętnego zgodnie z EN 1993 w module RF-/STEEL EC3.

Pozostałe opcje w RF-STABILITY

Oprócz liniowych analiz stateczności, w module RF-STABILITY można także przeprowadzić analizy nieliniowe. Umożliwia to uwzględnienie nieliniowości układu, takich jak ulegające uszkodzeniu pręty, podpory, fundamenty oraz nieliniowości materiałowe.

W niektórych niestatecznych układach, istnieje także możliwość zdefiniowania kształtu wyboczenia niestatecznego modelu, w celu wizualizacji przyczyny powstania niestateczności.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Inne
RF-STABILITY 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody obliczania wartości własnej

Cena pierwszej licencji
1 030,00 USD
RSTAB Inne
RSBUCK 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza stateczności według metody wartości własnej

Cena pierwszej licencji
670,00 USD
RFEM Inne
RF-IMP 5.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
760,00 USD
RSTAB Inne
RSIMP 8.xx

Moduł dodatkowy

Generowanie równoważnych imperfekcji geometrycznych i odkształceń początkowych konstrukcji dla obliczeń nieliniowych

Cena pierwszej licencji
450,00 USD
RFEM Konstrukcje stalowe i aluminiowe
RF-STEEL EC3 5.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD
RSTAB Konstrukcje stalowe i aluminiowe
STEEL EC3 8.xx

Moduł dodatkowy

Wymiarowanie prętów stalowych wg EC 3

Cena pierwszej licencji
1 480,00 USD