Nowe funkcje w RFEM 5.15.01 i RSTAB 8.15.01

Aktualności

18. lipca 2018

Wersje RFEM 5.15.01 oraz RSTAB 8.15.01 i odpowiednie moduły dodatkowe zostały rozszerzone o poniższe nowe funkcje. Klienci posiadający umowę serwisową mogą w każdej chwili pobrać najnowsze wersje programów Dlubal.

RFEM i RSTAB

 • Rozszerzenie biblioteki przekrojów z przekrojami lin firmy FATZER
 • Bieżąca wersja dla klientów zawiera poniższe bezpośrednie interfejsy:
  • AutoCAD 2015 - 2019
  • Revit 2016 - 2019
  • Tekla Structures 20.1 - 2018

RFEM

 • Wprowadzenie nowego zwolnienia prętowego za pomocą wykresu
 • Rozszerzenie sprawdzenia modelu w zakresie obciążeń linii, które mają zdefiniowane zwolnienie liniowe

RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

 • Wprowadzenie opcji przekształcania tłumienia Lehr'a na tłumienie wg Rayleigh’a

RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History

 • Dostosowanie bezpośredniego solwera w rejonie tłumienia i uwzględnienie działających mas

RF-LAMINATE

 • Wprowadzenie produktów firmy ZÜBLIN Timber

RF-COM

 • Rozszerzenie interfejsu COM dotyczącego kontroli zwolnień na końcu pręta w przypadku rusztowania

SHAPE-THIN

 • Rozszerzenie obliczania przekroju efektywnego poprzez uwzględnienie paneli usztywniających zgodnie z EN 1993-1-5 4.5
 

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony z FAQ.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD
RSTAB Program główny
RSTAB 8.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczania konstrukcji ramowych, belkowych i szkieletowych, wykonujące obliczenia liniowe i nieliniowe sił wewnętrznych, odkształceń i reakcji podporowych

Cena pierwszej licencji
2 550,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro - Forced Vibrations 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza dynamiczna i sejsmiczna wraz z analizą czasową i multimodalna analiza spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro - Forced Vibrations 8.xx

Moduł dodatkowy

Analiza sejsmiczna i dynamiczna wraz z analizą czasową i multimodalną analizą spektrum odpowiedzi

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Analiza dynamiczna
RF-DYNAM Pro – Nonlinear Time History 5.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RSTAB Analiza dynamiczna
DYNAM Pro – Nonlinear Time History 8.xx

Moduł dodatkowy

Nieliniowa analiza dynamiczna wzbudzeń zewnętrznych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-LAMINATE 5.xx

Moduł dodatkowy

Analiza ugięć i obliczanie naprężenia powierzchni warstwowych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD
RFEM Inne
RF-COM 5.xx

Moduł dodatkowy

Programowalny interfejs (API) w oparciu o technologię COM

Cena pierwszej licencji
580,00 USD
Charakterystyki przekrojów Cienkościenne
SHAPE-THIN 8.xx

Charakterystyki przekrojów cienkościennych

Charakterystyki przekrojów, analiza naprężeń i projektowanie plastyczne otwartych i zamkniętych przekrojów cienkościennych

Cena pierwszej licencji
1 120,00 USD