Nowe funkcje w RFEM 5.22.01 i RSTAB 8.22.01

Aktualności

5. marca 2020

000337

Nowość

Wersje RFEM 5.22.01 i RSTAB 8.22.01 oraz odpowiednie moduły dodatkowe zostały rozszerzone o poniższe nowe funkcje. Klienci posiadający umowę serwisową mogą w dowolnej chwili pobrać najnowsze wersje programów Dlubal.

Nowy program SHAPE-THIN 9

W samodzielnym programie SHAPE-THIN 9, użytkownik może dodatkowo określać charakterystyki i naprężenia profili zimnogiętych.

Nowy moduł dodatkowy RF-/STEEL Cold-Formed Sections

RF-/STEEL Cold-Formed Sections jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3. W module tym użytkownik może wykonać obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności stalowych prętów zimnogiętych zgodnie z normami EN 1993-1-3 oraz EN 1993-1-5.

RFEM i RSTAB

 • Wprowadzenie elementów stalowych firmy Jakob AG do biblioteki materiałów

RFEM

 • Wprowadzenie modelu materiałowego Mur ortotropowy 2D
 • Rozszerzenie okna dialogowego eksportu o eksport bezpośredni do RWIND Simulation
 • Dostosowanie okna dialogowego Globalne parametry obliczeń – przesunięcie opcji automatycznego ustalania przyrostu obciążeń do sekcji nieliniowości

RF-/CONCRETE

 • Wprowadzenie obliczeń zgodnie z CSA A23.3-19

RF-/STEEL CSA

 • Wprowadzenie normy CSA S16-19

RF-/STEEL SP

 • Aktualizacja obliczeń zgodnie z SP 16.13330.2017

RF-/TIMBER CSA

 • Wprowadzenie obliczeń zgodnie z CSA O86-19

RF- / DYNAM Pro - Forced Vibrations

 • Wprowadzenie węzłowych prędkości i przyspieszeń pozornych do tabeli wyników

RF-/JOINTS Steel - DSTV

 • Wprowadzenie połączeń IM z Załącznika 2018

RF-COM/RS-COM

 • Rozszerzenie interfejsu COM o kontrolę parametrów i przekrojów (np. przekrój przez powierzchnię)

RWIND Simulation

 • Wprowadzenie współczynnika reakcji na podmuch i współczynnika kierunku przepływu zgodnie z ASCE/SEI 7-16
 • Wprowadzenie w tabeli Ustawienia nowej opcji, umożliwiającej eksport wyłącznie aktywnych obiektów
 • Wprowadzenie modelu turbulencji k-omega

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl