Projektowanie ze względu na zmęczenie w RSTAB i RFEM

Projektowanie ze względu na zmęczenie w RSTAB i RFEM

30. kwietnia 2014

Nowy produkt

Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/STEEL Fatigue Members można zaprojektować pręty stalowe i zbiory prętów ze względu na zmęczenie według normy EN 1993-1-9. Program może być przykładowo stosowany w przypadku elementów konstrukcyjnych o częstych zmianach obciążenia, jak tor jezdny suwnicy.

Projektowanie ze względu na zmęczenie według EN 1993-1-9 jest oparte na koncepcji naprężenia nominalnego. Siły wewnętrzne określa się na podstawie analizy statycznej prętów. Naprężenia są obliczane zgodnie z mechaniką materiałów w miejscu spodziewanego powstawania pęknięcia.

Oznacza to, że zakresy naprężeń nominalnych Δσ i Δτ jako wyniki oddziaływania odnoszą się do obliczeniowych wartości wytrzymałości zmęczeniowych ΔσR i ΔτR.

Ponadto wprowadzone zostaje pojęcie częściowego współczynnika bezpieczeństwa z normy EN1993-1-9. Wartość współczynnika częściowego dla wytrzymałości zmęczeniowych γMf jest stopniowana zależnie od wymaganej niezawodność oraz ewentualnych konsekwencji zniszczenia.

Funkcje RF-/STEEL Fatigue Memebers

RF-/STEEL Fatigue Members importuje wszystkie istotne informacje i siły wewnętrzne z RSTAB/RFEM. Moduł dodatkowy zawiera obszerną bibliotekę przekrojów i rozszerzalną bibliotekę materiałów ze standardowymi wartościami wytrzymałości. Możliwe jest także automatyczne zoptymalizowanie przekrojów i ich eksport do RSTAB/RFEM.

W module określane są zakresy naprężeń dla dostępnych przypadków obciążenia, kombinacji obciążeń czy kombinacji wyników. Kategorie szczegółów mogą być dowolnie przypisane do dostępnych punktów naprężeń danego przekroju. Dane wejściowe w postaci współczynników uszkodzenia równoważnego wymienione w odpowiednich normach są definiowane przez użytkownika.

Po wykonaniu obliczeń można przejrzeć wyniki, w tym początkowe i pośrednie wartości podane w tabelach modułu. Ponadto możliwe jest graficznie wyświetlenie w RSTAB/RFEM miejsc, które są bardziej lub mniej wytężone. Wszystkie wartości wejściowe i rezultaty, jak również rysunki mogą być łatwo dodane do protokołu wydruku RSTAB/RFEM.

Więcej informacji i wersje trialowe

Dlubal Software Sp. z o.o
www.dlubal.pl

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl