Projektowanie plastyczne konstrukcji stalowych w RSTAB i RFEM

Projektowanie plastyczne konstrukcji stalowych w RSTAB i RFEM

7. stycznia 2014

Nowy produkt

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plastic wykorzystuje plastyczne rezerwy przekrojów konstrukcji stalowych. W związku z tym możliwe jest przeprowadzenie wymiarowania w bardzo efektywny sposób. Biorąc pod uwagę warunki interakcji, siły wewnętrzne nie mogą zostać przekroczone.

Dostępne są następujące metody projektowania:
  • Przekroje (przekroje typu I, C, Z, L, kształtowniki, teowniki), stal płaska, rury i przekroje zamknięte wg metody Partial Internal Forces Method (PIF-Method) opracowanej przez Kindmanna/Frickela
  • Eliptyczne przekroje z optymalizacją analityczno-nieliniową
  • Metoda sympleksowa dla przekrojów ogólnych
Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plastic korzysta z bogatej biblioteki przekrojów i biblioteki materiałów o wytrzymałościach zgodnych z normami. 

Funkcje STEEL Plastic

Moduł dodatkowy RF-/STEEL Plastic importuje wszystkie istotne informacje oraz siły wewnętrzne z RSTAB/RFEM. Na początku wybiera się pręty/zbiory prętów, przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń, które użytkownik chce wziąć pod uwagę podczas obliczania stanu granicznego nośności. Materiały z RSTAB/RFEM są wstępnie ustawione, ale mogą być dostosowywane przez użytkownika (na przykład zmiana granicy plastyczności).

RF-/STEEL Plastic wymiaruje przekroje na rozciąganie, ściskanie, zginanie, skręcanie, ścinanie i złożone siły wewnętrzne. W razie potrzeby możliwe jest także zoptymalizowanie przekroju. Następnie program może określić przekrój, który będzie najlepiej wykorzystywany w danym elemencie.

Podczas sprawdzaniaprzekrojów, można zdecydować, czy wartości obliczeniowe będą wartościamizaczerpniętymi z normy, czy będą to wartości określone przez użytkownika.Istotne parametry projektowe, takie jak obliczenie wszystkich przekroi wedługmetody Simplex, można dostosować zależnie od potrzeb.


Wykorzystanie przekrojów stalowych mogą być przedstawione w różnych wariantach kolorystycznych w modelu RFEM/RSTAB (patrz zdjęcie po prawej stronie). W ten sposób użytkownik ma szybki podgląd stref konstrukcji, które są nadmiernie obciążone. W protokole wydruku można zawrzeć wszelkie dane wejściowe, wyniki, rysunki itp..

Więcej informacji

Dlubal Software
www.dlubal.pl

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl