Kompleksowe oprogramowanie do analizy konstrukcji stalowych

Kompleksowe oprogramowanie do analizy konstrukcji stalowych

16. stycznia 2014

Programy RSTAB i RFEM umożliwiają przeprowadzenie kompletnego procesu projektowania konstrukcji stalowych, niezależnie od stopnia złożoności konstrukcji. Ze względu na intuicyjną obsługę, a także wiele automatycznych narzędzi, możliwe jest wykonanie pełnych obliczeń w krótkim czasie

RSTAB jest programem zoptymalizowanym do obliczania konstrukcji szkieletowych, natomiast w programie RFEM dzięki metodzie elementów skończonych można analizować powierzchnie, ściany, powłoki oraz bryły.

Automatyczne generowanie modeli konstrukcji

RSTAB/RFEM dostarczają użyteczne narzędzia generujące, które można wykorzystać do automatycznego tworzenia konstrukcji takich jak konstrukcje szkieletowe, słupy, ramowe 2D/3D, kratownice 2D/3D, hale 3D, dachy, schody itp. Programy mogą również odczytywać dane geometryczne (w niektórych przypadkach także dane obciążeń) z innych programów CAD.

Co więcej, programy zawierają bazy danych z różnymi układami konstrukcyjnymi, które można szybko utworzyć po zdefiniowaniu odpowiednich parametrów. Pośród tych bloków można znaleźć np. wielonawowe ramy, wieże, ruszty i kopuły. W RFEM można dodatkowo generować powierzchnie i bryły takie jak płyty, powłoki, silosy, chłodnie kominowe itd. Wszystkie stworzone modele można łączyć, modyfikować i rozszerzać w jeden system.

Automatyczne generowanie obciążenia śniegiem i wiatrem

Poza konwencjonalnymi wprowadzaniem obciążeń, w RSTAB/RFEM wprowadzone zostały generatory różnego typu obciążeń, co znacznie ułatwia ustalanie obciążeń na pręty.  Z jednej strony możliwe jest przekształcenie obciążeń powierzchniowych działających na konstrukcję (np. od ruchu, śniegu czy wiatru) na obciążenia prętowe. Z drugiej strony można przekonwertować wolne obciążenia liniowe oraz obciążenia od pokrycia spowodowane mrozem na obciążenia prętowe. Możliwe jest także generowanie obciążeń od linii prostych lub ruchu obrotowego.

Generatory obciążenia śniegiem i wiatrem zawierają parametry wymagane przez Eurokody takie jak strefy śniegu i wiatru, podstawowe wartości obciążenia śniegiem, kategorie terenu itd. W oparciu o te parametry, odpowiednie obciążenie może być zastosowane w ciągu zaledwie kilku sekund na wybranych ścianach czy dachu.

Automatyczne generowanie kombinacji obciążeń

Po wprowadzeniu modelu i obciążeń, przypadki obciążenia muszą być klasyfikowane w kombinacjach zgodnie z odpowiednią normą. W RSTAB/RFEM może być to dokonane ręcznie lub automatycznie. Użytkownik wybiera odpowiednią normę, zgodnie z którą program utworzy kombinacje. Oprócz Eurokodu z 17 aneksami krajowymi, dostępne są także normy ze Szwajcarii, USA, Kanady czy Wielkiej Brytanii. Do odpowiednich kategorii oddziaływań są przypisane przypadki obciążeń. Następnie RSTAB/RFEM tworzy automatycznie kombinacje obciążeń i kombinacje wyników, które są niezbędnedoprojektowania. Za pomocą różnych filtrów można zmniejszyć ilość generowanych kombinacji.

Projektowanie wg Eurokodu 3 i dziewięciu międzynarodowych norm

Aktualnie możliwe jest projektowanie konstrukcji stalowych według Eurokodu 3 oraz dziewięciu innych międzynarodowych norm (ich lista jest stale rozbudowywana) jak normy amerykańska, szwajcarska, brytyjska, chińska, kanadyjska. 

Oprócz stanu granicznego nośności i użytkowalności można także analizować stateczność. Analizę przeprowadza się dla prętów o prostych lub złożonych warunkach oddziaływania od ściskania, rozciągania, zginania i ścinania.

Więcej informacji

Dlubal Software
www.dlubal.pl

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl