Nowe moduły dodatkowe dla konstrukcji drewnianych w RSTAB i RFEM

Nowe moduły dodatkowe dla konstrukcji drewnianych w RSTAB i RFEM

23. stycznia 2014

Na przełomie roku 2013/2014 dwa nowe moduły dodatkowe do projektowania konstrukcji drewnianych zostały dołączone do RSTAB i RFEM.W module TIMBER AWC można wykonać obliczenia z uwagi na stan graniczny nośności i użytkowalności, jak również ochronę przeciwpożarową dla prętów drewnianych i zbiorów prętów zgodnie z normą amerykańską ANSI/AWC NDS-2012. Moduł LIMITS może być wykorzystany do projektowania połączeń niezbędnych w konstrukcjach drewnianych.

TIMBER AWC z amerykańską normą dotyczącą konstrukcji drewnianych

Moduł ten obejmuje metody analizy zgodne z:

  • Load and Resistance Factor Design (LRFD)
  • Allowable Stress Design (ASD)
Możliwe jest zwymiarowanie prętów i zbiorów prętów o przekrojach okrągłych i prostokątnych dla rozciągania, ściskania, zginania, ścinania oraz złożonych sił wewnętrznych. Siły wewnętrzne, jak również inne istotne informacje są importowane z RSTAB/RFEM. Uwzględniane są zarówno wpływy od temperatury jak i wilgotność drewna. Analiza stateczności przy wyboczeniu i zwichrzeniu jest przeprowadzana zgodnie z metodą pręta zastępczego lub analizą drugiego rzędu. Przy sprawdzaniu stanu granicznego użytkowalności program porównuje dostępne odkształcenia z wartościami dopuszczalnymi.
W TIMBER AWC możliwe jest także obliczanie odporności ogniowej. Można dowolnie wybierać czas zwęglenia, stopień zwęglenia oraz strony zwęglenia. Bazy danych z materiałami oraz przekrojami oparte są na rozszerzeniu ANSI/AWC NDS-2012. Preferowane przekroje są zintegrowane w bazą danych RSTAB/RFEM. Przekroje używane w dodatkowym module mogą być optymalizowane.
Wyniki obliczeń są pokazane w formie tabel i rysunków. Dodatkowo możliwe jest zintegrowanie wszystkich danych wejściowych i wyników, w tym szczegółów obliczeniowych i rysunków, w protokole wydruku.

Projektowanie połączeń elementów drewnianych w LIMITS

Moduł dodatkowy LIMITS analizuje nośność prętów, końców prętów, węzłów i podpór węzłowych za pomocą określonej nośności granicznej. Poza drewnem możliwe jest uwzględnienie innych materiałów, takich jak stal, beton itd.
Jeżeli drewniane elementy łączące są przedmiotem projektu można wybrać EN 1995-1-1 (EC 5) i jeden z 20 dodatków krajowych (NAs) w pierwszym etapie. Następnie należy wybrać połączenie z biblioteki modułu LIMIT lub zdefiniować własny element z odpowiednimi wartościami granicznymi.
Projekt jest wykonywany dla wybranego obciążenia. Istotne współczynniki (gammaM, kmod) są brane pod uwagę zgodnie z wybranym dodatkiem krajowym i mogą być modyfikowane według uznania. Ponadto za pomocą modułu można także dokonać optymalizacji połączenia. W takim przypadku program znajduje przekrój, który będzie najlepiej wykorzystany.
Wartości początkowe i wyniki w LIMITS mogą również zostać przedstawione w protokole wydruku.

Więcej informacji

Dlubal Software
www.dlubal.pl

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl