Deformacje plastyczne poprzedniego stanu obciążenia

  • Bieżąca wiadomość

Nowy moduł dodatkowy RF-LOAD-HISTORY

25. czerwca 2014

Nowy produkt

Moduł dodatkowy RF-LOAD-HISTORY rozważa stałe (plastyczne) odkształcenia wynikające z poprzedniego stanu obciążenia. Umożliwia, na przykład, określenie odkształceń, które pozostają w konstrukcji po zwolnieniu obciążenia. Dysponując danymi dotyczącymi obciążenia można także ustalić wartość obciążenia, przy której materiał zaczyna się uplastyczniać.

W module RF-Load-History obliczać można konstrukcje składające się z powierzchni i brył.

Funkcjonalność RF-LOAD-HISTORY

Po zamodelowaniu konstrukcji i obciążeń w RFEM wprowadza się kroki obciążenia i ich opis w module RF-Load-History. Następnie przypisywane są przypadki obciążenia i kombinacje wyników do tych kroków obciążenia. Można je przemnożyć przez współczynniki obciążenia. Obliczenia przeprowadzane są stopniowo dla każdego kroku obciążenia. Stałe (plastyczne) odkształcenia poprzedniego stanu obciążenia są uwzględniane podczas obliczeń kolejnych kroków. Obciążenia poszczególnych kroków są sumowane (w zależności od znaku) podczas całego procesu obliczeniowego. Metodę analizy można wybierać dowolnie (geometrycznie liniowa analiza statyczna, analiza drugiego rzędu, analiza dużych odkształceń, analiza postkrytyczna). Ponadto w module dodatkowym można kontrolować globalne ustawienia obliczeń.

Po pomyślnych obliczeniach można zobaczyć wyniki poszczególnych kroków obciążenia bezpośrednio w tabelach modułu lub w formie graficznej na modelu konstrukcji. Pośród wyników dostępne są na przykład odkształcenia, naprężenia i siły wewnętrzne w powierzchniach, a także odkształcenia i naprężenia brył.

Kombinacje wyników dla każdego kroku mogą być wyeksportowane do programu RFEM. Mogą one być wykorzystane w innych modułach dodatkowych programu RFEM. Wszystkie dane wejściowe i wyniki modułu RF-Load-History są częścią protokołu wydruku RFEM. Do przeprowadzania obliczeń w RF-Load-History wymagany jest moduł dodatkowy RF-MAT NL (który uwzględnia nieliniowe właściwości materiałów). 

Skomentuj...

Skomentuj...

  • Odwiedziny 332x
  • Zaktualizowane 6. października 2017

Kontakt

Skontaktuj się z firmą Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl