Pinned Joints według 1993-1-8

Nowy moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - Pinned

25. lutego 2015

Nowy produkt

Dzięki modułowi dodatkowemu RF-/JOINTS Steel - Pinned możliwe jest konfigurowanie i projektowanie połączeń na ścinanie w belkach dwuteowych.

Projektowanie odbywa się zgodnie z następującymi normami i wytycznymi:
  • * EN 1993-1-8:2010 (z załącznikami krajowymi)<br>
  • * Zalecenia europejskie do projektowania prostych połączeń w konstrukcjach stalowych 1 wydanie 2009
Dostępne są cztery typy: połączenie środnika kątownikiem, połączenie z przykładką środnika w postaci blachy, połączenie na blachę doczołową, połączenie na blachę doczołową z podkładką.

Trójwymiarowa grafika pokazuje wszystkie połączenia z przedstawieniem niezbędnych wymiarów blach oraz kątów włączając w to rozmieszczenie otworów.
Rysunki można dodać do protokołu wydruku wraz z liniami wymiarowymi oraz opisem śrub i spoin.

Funkcje ogólne

  • Możliwe połączenie na półce słupa, tak jak i na środniku
  • Wielkości śrub od M12 do M36 o klasach wytrzymałości 4.6, 5.6, 8.8 i 10.9
  • Bezwzględny rozstaw otworów i wymiary od krawędzi
  • Mozliwość połączenia z normalnym obciążeniem (naprężenie połączenia), normalnym obciążeniem ścinającym lub kombinacją normalnych i tnących sił
  • Sprawdzenie czy wymagania połączenia są spełnione
  • Sprawdzenie maksymalnej i minimalnej odległości pomiędzy otworami i odległości otworów od krawędzi
  • Barwna wizualizacja połączeń zarówno w module, jak i w ogólnym modelu RFEM/RTSAB 
  • Wyniki dokumentowane są za pomocą tabel i grafik w raportach protokołu wydruku programów RSTAB/RFEM 

Wymiarowanie

Wszystkie niezbędne sprawdzenia (śruby, blachy przykładkowej, kątownika, dźwigara, transmisji naprężeń do słupa itp.)
Przyjmuje się dla wszystkich typów połączeń, że zwolnienie jest w pasie słupa, w przypadku gdy słup jest odwrócony, zwolnienie znajduje się na środniku. 
Dlatego też, dla połączenia środnika kątownikiem i połączenia na blachę doczołową moment mimośrodowy jest przyłożony do grupy śrub na pasie dźwigara. Następnie moment mimośrodowy może być wynikiem rozmieszczenia kątownika lub płytki. 

Więcej informacji i wersje trialowe

Dlubal Software Sp. z o.o.
www.dlubal.pl

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl