Wymiarowanie betonu zbrojonego - nowe funkcje

Wymiarowanie betonu zbrojonego - nowe funkcje

26. lutego 2015

Nowość

Kilka nowych funkcji zostało wdrożonych w module dodatkowym do wymiarowania betonu zbrojonego programów RFEM i RSTAB. Poniżej znajdą Państwo krótki opis wybranych nowych funkcji:

RF-CONCRETE Surfaces

 • Poprawa w wyświetleniu wyników graficznych zbrojenia płyt i szerokości rozwarcia rys w przekroju (zbrojenie/ szerokość rozwarcia rys wyświetlana jest w zależności od kierunku +z lub -z na odpowiedniej stronie powierzchni -> rysunek 2)  

RF/-CONCRETE Members

 • Nowe wyświetlanie graficzne istniejącego zbrojenia w 3D z wybraną funkcją. Możliwe jest również wyświetlanie renderowania istniejącego zbrojenia w oknie programów RFEM/RSTAB. (Rysunek 1)
 • Możliwe rozważenie ścinania pomiędzy betonem o różnych kątach, obrzeżach i siatkach T- przekrojów (krawędź połączenia)
 • Przypisywanie istniejącego zbrojenia podczas wymiarowania na ścinanie (pozwala wyznaczyć nośność na ścinanie VRdc z istniejącym zbrojeniem w podstawowej powierzchni bez dodawania zbrojenia)
 • Zbrojenie na skręcanie układane równomiernie wokół przekroju 
 • Obliczenie współczynnika wytężenia wytrzymałości na ścinanie i nośności na skręcanie z istniejącym zbrojeniem podłużnym i zbrojeniem na ścinanie z koncepcji zbrojenia

RF-/FOUNDATION Pro

 • Nowy typ fundamentu "Blok fundamentowy z gładką powierzchnią" (Rys. 3)
 • Biblioteka z wzorami fundamentów, które mogą być powiększane przez użytkownika
 • Realizacja kolejnych Załączników krajowych z Metody 3 dla EN 1997-1
 • Możliwość zwiększenia momentu podparcia z liniowo sprężystych obliczeń, przez zastosowanie współczynnika, dla rozważenia wpływu z analizy drugiego rzędu, podczas projektowania zbrojenia 
 • Projektowanie zwykłych fundamentów
 • Możliwość selektywnego wyłączenia pojedynczych sił podparcia 
 • Opcja dla odniesienia wymiaru zbrojenia (styczny, osiowy i powiązany ze średnicą pręta) 

SHAPE-MASSIVE

 • Wdrożenie kilku Załączników krajowych dla EC 2 (dostępne dla 21 krajów m.in. Niemcy, Austria, Holandia, Dania, Włochy, Hiszpania, Francja itd.) 

Więcej informacji i wersje trialowe

Dlubal Software GmbH
www.dlubal.de

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl