Form-Finding - znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

Dlubal Software - znajdowanie kształtu membran i konstrukcji kablowych

1. kwietnia 2015

Moduł RF-FORM-FINDING znajduje kształty membran i konstrukcji kablowych. Kształt jest znajdowany poprzez zastosowanie równań równowagi pomiędzy naprężeniami na powierzchni (obciążenie początkowe), a naturalną i geometryczną reakcją brzegową.

W kolejnej analizie statycznej, nowy kształt obliczany jest z uwzględnieniem analizy nieliniowej według teorii trzeciego rzędu (Analiza dużych deformacji).

Funkcje

 • Membrany jako elementy 2D i kable jako elementy 1D
 • Symulacja elementów membranowych w całej konstrukcji
 • Uwzględnianie półsztywnych podpór
 • Symulacja izotropowych i ortotropowych membran
 • Izotropowe, ortotropowe i radialne pola naprężenia początkowego dla membran
 • Geometryczne przemieszczenia, siły i rozkład sił dla elementów kablowych
 • Uwzględnianie ciężaru własnego
 • Uwzględnianie wewnętrznego naprężenia początkowego (model pneumatyczny)
 • Graficzna ocena nowej formy poprzez zastosowanie barwnych współrzędnych i wykresów wygięć
 • Obciążenie membrany przez geometryczne wolne obciążenie blokowe
 • Kompletna dokumentacja obliczeń z danymi zdefiniowanymi przez użytkownika
 • Tymczasowe podparcie zdefiniowane dla procesu form-finding
 • Symulacja siatki wykonana dla warstw szkła PTFE i ETFE
 • Możliwość eksportowania siatki ES jako dxf lub plik Excel

Praca z RF-FORM-FINDING

Na samym początku należy określić warunki podparcia i charakterystyki membrany, które określają parametry naprężenia.

Następuje proces iteracji form-finding, biorący pod uwagę równowagę pomiędzy zdefiniowanym naprężeniem a reakcjami brzegowymi.

Po wykonaniu procedury form-finding, RFEM zastępuje początkowe dane poprzez nowy kształt. Następnie przypisuje nowej "zdeformowanej" w tle siatce powstałe warunki naprężeniowe w znalezionym kształcie. Ten nowy model z dodanymi warunkami naprężeniowymi jest dostępny dla wszystkich kolejnych obliczeń.

Ponadto, obliczenia form-finding wyświetlają siły w membranach dla przypadku obciążeń RF‑FORM‑FINDING (siły i naprężenia w kablach, siły i naprężenia w membranach, wymiar i kształt siatki, reakcje podporowe).

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl