Wymiarowanie drewna wg normy brazylijskiej

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER NBR

20. sierpnia 2015

Nowy produkt

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER NBR wykonuje sprawdzenia stanów granicznych nośności i użytkowalności dla belek wg brazylijskich norm NBR 7190-1997.

Obecnie, w programie możliwe jest wymiarowanie konstrukcji drewnianych według Eurokodu 5, SIA 265, DIN 1052, ANSI/AWC NDS‑2015 (Norma Amerykańska) i CSA 086‑09 (Norma Kanadyjska).

Funkcje RF-/TIMBER NBR

 • Integracja z programem RSTAB/RFEM, import wszystkich odpowiednich danych i sił wewnętrznych
 • Wymiarowanie prętów i zbiorów prętów na rozciąganie, ściskanie, zginanie, ścinanie wykorzystując kombinacje sił wewnętrznych
 • Analiza stateczności dla wyboczenia i zwichrzenia według metody pręta zastępczego lub teorii drugiego rzędu
 • Obliczenia w stanie granicznym użytkowalności z uwzględnieniem ograniczenia ugięć
 • Biblioteka materiałów i przekrojów według klasyfikacji norm brazylijskich
 • Wprowadzanie danych zdefiniowanych przez użytkownika dotyczących przekrojów okrągłych i prostokątnych
 • Optymalizacja przekrojów
 • Możliwość importowania długości wyboczeniowych z RSBUCK i RF-STABILITY 
 • Szczegółowa dokumentacja wyników wraz z odniesieniami do wykorzystanych normowych równań obliczeniowych
 • Wiele opcji filtrowania i układania dla wyników
 • Uwzględnienie wpływu temperatury i warunków wilgotności drewna
 • Wizualizacja kryterium obliczeniowego na modelu w programie RSTAB/RFEM
 • Eksport danych do MS Excel

Praca z RF-/TIMBER NBR

Po otwarciu modułu, użytkownik wybiera pręty/zbiory prętów, przypadki, kombinację obciążeń lub kombinację wyników.

Parametry istotne do obliczeń, takie jak czas eksploatacji, smukłość pręta czy maksymalne ugięcie, mogą być zmieniane według potrzeb. Do wymiarowania drewnianych przekrojów określane są klasy trwania obciążenia, warunki wilgotności i temperaturowe.

Dodatkowe wszystkie dane wejściowe i wyjściowe, parametry projektowe oraz grafika mogą być dołączone do protokołu wydruku.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl