Projekt klienta w RSTAB: wytwórnia materiałów sypkich, Landsberg/Lech, Niemcy