Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe dla konstrukcji drewnianych

14. kwietnia 2016

RFEM i RSTAB to dwa wydajne programy obliczeniowe do przeprowadzania obliczeń konstrukcji drewnianych. Możliwa jest także analiza konstrukcji belek i powierzchni w RFEM (na przykład elementów drewnianych klejonych krzyżowo). Dodatkowo istnieje możliwość wykonania obliczeń połączeń.

Dane dotyczące modelu, obciążenia oraz definiowanie sił wewnętrznych wprowadzane jest do głównych programów RSTAB i RFEM, a obliczenia wykonuje odpowiedni moduł dodatkowy. Budowa modułowa programów RFEM/RSTAB ma tą przewagę, że zakupione zostają tylko te moduły, które są naprawdę potrzebne. Ponadto zakupiona licencja jest dożywotnia i nie istnieją koszty bieżące, jak na przykład w przypadku subskrypcji.

Obliczenia elementów drewnianych klejonych krzyżowo w RF‑LAMINATE

Moduł dodatkowy RF‑LAMINATE służy do przeprowadzania analizy ugięć oraz obliczania naprężeń dla powierzchni warstwowych. Obliczenia, uwzględniające połączenia ścinane, przebiegają według teorii sandwich (warstwowej). Możliwe jest ręczne zdefiniowanie pojedynczych warstw klejonych. Baza obejmuje warstwy od następujących producentów: Binderholz, Decker, Derix, Haas, KLH, Steico oraz Stora Enso, gotowe do bezpośredniego importu. Program tworzy lokalną całkowitą macierz sztywności dla odpowiedniej powierzchni i wykonuje odpowiednie obliczenia zgodnie z normą EN 1995‑1‑1 (EC 5) lub amerykańską normą ANSI / AWC NDS‑2015.

Obliczenia prętów w RFEM/RSTAB

Moduł dodatkowy RF-/TIMBER Pro można wykorzystać do obliczeń prętów drewnianych. Obliczenia granicznego stanu nośności (łącznie ze statecznością), użytkowalności oraz odporności ogniowej wykonywane są zgodnie z Eurokodem 5 (łącznie z załącznikami krajowymi ) lub szwajcarską normą SIA 265. Dostępne są inne moduły międzynarodowe, umożliwiające obliczenia prętów zgodnie z normami dotyczącymi drewna, obowiązującymi w USA, Kanadzie, Brazylii i Południowej Afryce.

Obliczenia połączeń drewnianych w RFEM/RSTAB

Moduł RF‑/JOINTS Timber ‑ Steel to Timber jest wykorzystywany do projektowania pośrednich połączeń za pomocą blach. Dostępne są następujące łączniki: kołki, śruby, gwoździe i wkręty.
Obliczenie jest wykonywane zgodnie z normą EN 1995‑1‑1 (Eurokod 5). Dodatkowo połączenia firm Sigha i Sherpa mogą zostać obliczone za pomocą modułu dodatkowego RF‑/LIMITS. Możliwe jest także obliczenie połączeń zdefiniowanych przez użytkownika. Dlatego konieczne jest określenie granicznego stanu nośności dla połączeń. Następnie RF‑/LIMITS porównuje przeważające siły wewnętrzne do granicznych sił wewnętrznych.

Obliczenia elementów drewnianych w RX-TIMBER

Programy samodzielne RX‑TIMBER idealnie nadają się do przeprowadzania szybkich obliczeń belek ciągłych, płatwi, belek z drewna klejonego, słupów, ram, konstrukcji kratownicowych, jak również dachów jedno- i dwuspadowych. Są to programy niezależne i nie wymagają licencji RFEM lub RSTAB. Graniczne stany nośności i użytkowalności oraz odporność ogniowa są obliczane także zgodnie z Eurokodem 5.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl