Kompletne rozwiązanie dla obliczeń stali konstrukcyjnej

4. maja 2016

RFEM i RSTAB umożliwiają nieprzerwane planowanie konstrukcji stalowych. Oznacza to wyjście poza obszar zwykłego projektowania elementów konstrukcyjnych.

RSTAB jest optymalnym rozwiązaniem do obliczeń konstrukcji belkowych. Dodatkowo dzięki Metodzie Elementów Skończonych (MES) w programie RFEM można wykonać obliczenia dla płyt, ścian, powłok oraz brył. Jeżeli zlecenie wymaga zaprojektowania fundamentów, istnieje możliwość przeprowadzenia analizy statyczno-wytrzymałościowej niezależnych fundamentów oraz płyt stropowych w RFEM.

Analiza statyczno-wytrzymałościowa zgodnie z Eurokodami i innymi normami międzynarodowymi

Dla obliczeń konstrukcji stalowych dostępny jest obecnie Eurokod 3 oraz dwanaście innych norm międzynarodowych, takich jak normy amerykańskie, szwajcarskie, brytyjskie, chińskie lub kanadyjskie. Jeżeli chcecie Państwo przeprowadzić analizę dynamicznego zachowania konstrukcji wynikającego ze wzbudzeń spowodowanych trzęsieniem ziemi, działaniem urządzeń, pojazdów etc., możecie Państwo skorzystać z odpowiednich modułów dodatkowych. Oprócz Eurokodu 8 zastosowanie mają normy sejsmiczne obowiązujące w następujących krajach: Szwajcaria, USA, Kanada, Włochy i Hiszpania.

Obliczanie połączeń / Projektowanie plastyczne

W RFEM i RSTAB możliwe jest wykonanie obliczeń dla rożnych standardowych połączeń, takich jak:

  • Połączenia dla ram (ze skosami lub bez)
  • Połączenia DSTV
  • Przegubowe połączenia na ścinanie belek I
  • Przegubowe i sztywne podstawy słupów
  • Przegubowe połączenia sworzniowe dla prętów w kratowych konstrukcjach wsporczych

W programie RFEM możliwe jest zamodelowanie dowolnej geometrii połączeń wykorzystując w tym celu modele powierzchni lub brył. Kliknięcie klawiszem umożliwia łatwy podział prętów na powierzchnie. W ten sposób można wykonać plastyczny projekt połączeń poprzez zdefiniowanie np. plastycznego modelu materiałowego.

Wykłady online Dlubal na temat konstrukcji stalowych 

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Wideo produktu: Jak działa oprogramowanie Dlubal Software w przypadku analizy i wymiarowania konstrukcji stalowych?