Nowe moduły dodatkowe do wymiarowania stali

RF-/STEEL Warping Torsion i RF-/JOINTS Steel - SIKLA

27. maja 2016

Nowy produkt

Wraz z ostatnią wersją RFEM i RSTAB zostały wydane dwa nowe moduły dodatkowe.

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imprefekcji w odniesieniu do drgań własnych.

Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - SIKLA przeprowadza wymiarowanie połączeń dla połączeń mocujących produkowanych przez Sikla (wsporniki typu AK i TKO oraz płyty czołowe STA, WBD i WD).

RF-/STEEL Warping Torsion

Ponieważ RF‑/STEEL Warping Torsion jest w pełni zintegrowany z RF‑/STEEL EC3, dane są wprowadzane w taki sam sposób jak w przypadku zwykłego obliczenia w RF‑/STEEL EC3. Rozszerzenie modułu zawiera odrębny solwer uwzględniający 7 kierunków odkształceń (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) lub 8 sił wewnętrznych (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω).

Istnieje możliwość obliczenia cienkościennych przekrojów stalowych. Program przeprowadza obliczenia nieliniowe zgodnie z analizą drugiego rzędu. Wyniki obejmują współczynniki obciążenia krytycznego i kształty wyboczeniowe, które można wizualizować (łącznie z deplanacją).

RF-/JOINTS Steel - SIKLA

Moduł dodatkowy wymiaruje następujące połączenia Sikla.

  • Konsole typu AK i TK
  • Płyty czołowe typu STA, WBD i WD

Przeprowadzana jest interakcja sił wewnętrznych. Moduł uwzględnia mimośrody na połączeniach i zdefiniowane nieliniowe stałe sprężystości. Dodatkowo automatycznie sprawdzana jest geometria połączenia uwzględniająca przekroje elementów kratowych.

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl