Obliczanie betonu zbrojonego i sprężonego z Dlubal Software

Analiza statyczno-wytrzymałościowa i obliczanie betonu

27. czerwca 2016

Oprogramowanie firmy Dlubal Software przeprowadza analizę statyczno-wytrzymałościową konstrukcji z betonu zbrojonego oraz sprężonego zgodnie z Eurokodem 2.

Dla obliczeń betonu sprężonego dostępnych jest wiele załączników krajowych do EC 2, np. załączniki niemieckie, austriackie, holenderskie i wiele innych.

Oprócz Eurokodu istnieją normy amerykańskie, szwajcarskie i chińskie, które są dostępne w RFEM/RSTAB, z których możecie Państwo skorzystać do przeprowadzenia analizy części z betonu zbrojonego takich jak sufity, belki, słupy i inne elementy konstrukcyjne.

Możecie Państwo także obliczyć elementy fundamentów takie jak stopy fundamentowe, płyty fundamentowe i inne. W ten sposób możliwe jest płynne planowanie konstrukcji z betonu zbrojonego.

Analiza nieliniowa betonu zbrojonego w RFEM

Aby przedstawić zachowanie konstrukcji z betonu zbrojonego w sposób jak najbardziej zbliżony do rzeczywistości, RFEM zapewnia możliwość przeprowadzenia analizy nieliniowej. Moduł dodatkowy RF‑CONCRETE NL przeprowadza analizę nieliniową, fizycznie i geometrycznie, powierzchni z betonu zbrojonego oraz konstrukcji belkowych. Moduł dodatkowy RF‑CONCRETE Deflect pozwala przeprowadzić analizę analityczną odkształceń konstrukcji płytowych wykonanych z betonu zbrojonego.

Okna wyników pokazują wyniki analizy nieliniowej: zniekształcenia, naprężenia betonu i stali, szerokość i głębokość spękań oraz odległość między nimi. Dodatkowo można obliczyć sztywność nieliniową w RFEM i zastosować ją w dalszych obliczeniach w RFEM.

Kolejny wykład online na temat obliczania betonu zbrojonego w dniu 29 września 2016

Nagrany wykład online na temat obliczania betonu sprężonego