Nowe produkty firmy Dlubal Software

Nowa wersja SHAPE-THIN i trzy moduły dodatkowe

29. sierpnia 2016

Ostatnie wersje programów Dlubal Software obejmują trzy nowe moduły dodatkowe i samodzielny program do określania charakterystyki przekrojów SHAPE‑THIN 8.

Oprócz wielu nowych funkcji, SHAPE‑THIN zawiera teraz graficzny interfejs użytkownika dostosowany do RFEM/RSTAB.

RF-/STEEL Warping Torsion przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego i zwichrzenia dla prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody. RF-/STEEL Plasticity umożliwia plastyczne projektowanie przekrojów wg metody Partial Internal Forces Method (PIFM) i metody sympleksowej. Oba programy stanowią rozszerzenia modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3.

Moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro przeprowadza obliczenia wyrrzymałości na przebicie dla powierzchni podpartych liniowo lub punktowo.

SHAPE-THIN 8

Samodzielny program SHAPE-THIN określa charakterystyki przekrojów cienkościennych i przeprowadza analizę naprężeń.

Niektóre nowe funkcje to:

 • Nowy graficzny interfejs użytkownika dostosowany do RFEM/RSTAB z nawigatorami projektu "Wyświetlać", "Widoki" i "Wyniki"
 • Nowe bilbioteki materiałowe i bilbioteki przekrojów
 • Określanie naprężenia spoiny w zaokrąglonych spoinach
 • Nowe typy elementów takich jak Łuk przez trzy węzły, Okrąg przez trzy węzły, Elipsa, Parabola, oraz wiele innych
 • Generowanie i obliczanie kombinacji obciążeń
 • Nowe obiekty pomocnicze: linie pomocnicze, warstwy tła, układy współrzędnych zdefiniowane przez użytkownika
 • Protokół wydruku podobny RFEM/RSTAB, łącznie z wydrukiem zbiorowym
 • Dostępna jest wersja trialowa

RF-/STEEL Warping Torsion

RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3. Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego i zwichrzenia według teorii drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imperfekcji w odniesieniu do kształtów drgań.

Niektóre nowe funkcje to:

 • Osobny solwer uwzględniający 7 kierunków odkształceń (ux, uy, uz, φx, φy, φz, ω) lub 8 sił wewnętrznych (N, Vu, Vv, Mt,pri, Mt,sec, Mu, Mv, Mω)
 • Obliczenia nieliniowe zgodnie z analizą drugiego rzędu
 • Wprowadzanie imperfekcji
 • Obliczenia współczynników obciążenia krytycznego i kształtów drgań własnych oraz ich wizualizacja (łącznie z deplanacją)

 • Dostępny dla wszystkich przekrojów cienkościennych

RF-/STEEL Plasticity

RF-/STEEL Plasticity jest także rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3. Umożliwia on plastyczne projektowanie przekrojów (wg metody Partial Internal Forces Method lub metody sympleksowej).

Niektóre nowe funkcje to:

 • Projektowanie przekrojów dla rozciagania, ściskania, zginania, skręcania, ścinania i złożonych sił wewnętrznych
 • Plastyczne projektowanie prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody, łącznie z wyboczeniem giętno-skrętnym (wymagane rozszerzenie modułu RF‑/STEEL Warping Torsion)

RF-PUNCH Pro

W porównaniu z poprzednią wersja modułu RF‑PUNCH, nowy moduł dodatkowy RF‑PUNCH Pro służy do obliczania wytrzymałości na przebicie na ścinanie nie tylko dla powierzchni podpartych punktowo (słupy), ale także dla powierzchni podpartych liniowo (ściany krawędziowe, narożnikowe).

Nowe funkcje to między innymi:

 • Opcjonalne rozmieszczenie powiększonej głowicy słupa
 • Automatyczne rozpoznanie węzłów przebicia z modelu w RFEM
 • Automatyczne uzwględnienie wszystkich otworów w płycie określonych w modelu RFEM

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl