Analiza przebicia dla płyt podpartych węzłowo lub liniowo w RFEM

Nowy moduł dodatkowy RF-PUNCH Pro

7. października 2016

RF-PUNCH Pro pozwala przeprowadzić obliczenia wytrzymałości na przebicie przy a minimum poświęconego czasu i wysiłku. Obliczenie przeprowadzone jest zgodnie z  normą EN 1992-1-1 (EC 2).

W porównaniu z poprzednią wersją modułu RF‑PUNCH, nowy moduł dodatkowy RF‑PUNCH Pro przeprowadza obliczenia wytrzymałości na przebicie nie tylko dla powierzchni podpartych punktowo (słupy), ale także dla powierzchni podpartych liniowo (ściany narożnikowe i krawędziowe).

Nowe funkcje w RF-PUNCH Pro

 • Opcjonalne rozmieszczenie powiększonej głowicy słupa
 • Automatyczne rozpoznanie rejonów węzłów przebicia  z modelu w RFEM
 • Automatyczne uwzględnienie wszystkich otworów w płycie zdefiniowanych w modelu RFEM
 • Wykrywanie krzywych lub linii typu "spline" jako granicy obwodu kontrolnego
 • Wyświetlanie obwodu kontrolnego przed rozpoczęciem obliczeń w sposób graficzny i w modelu
 • Opcjonalne obliczenie nieuśrednionego naprężenia stycznego wzdłuż obwodu kontrolnego, odpowiadającego faktycznemu rozmieszczeniu ścinania w modelu ES
 • Określenie współczynnika przyrostu obciążenia β według pełnego rozmieszczenia plastycznego w postaci stałych współczynników zgodnie z EN 1992‑1‑1, rozdział 6.4.3 (3), w oparciu o EN 1992‑1‑1, rys. 6.21N lub zgodnie ze specyfikacją zdefiniowaną przez użytkownika
 • Opcjonalne uwzględnienie momentów minimalnych zgodnie z EN 1992-1-1 przy określaniu zbrojenia podłużnego

Inne funkcje

 • Import istotnych informacji i wyników z RFEM
 • Zintegrowany edytowalny materiał i biblioteka przekrojów
 • Liczne załączniki krajowe do EC 2
 • Integracja z oprogramowaniem projektowym producenta zbrojenia na przebicie (Halfen)
 • Wyświetlanie wyników w sposób numeryczny i graficzny (3D, 2D, i w przekrojach)
 • Obliczanie przebicia z lub bez zbrojenia na przebicie
 • Wymiarowanie lub rozmieszczenie zbrojenia podłużnego
 • Pełna integracja wyników w protokole wydruku RFEM

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania lub potrzebują porady?
Zapraszamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony z FAQ z użytecznymi wskazówkami i rozwiązaniami.

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl