Nowe produkty

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Nowe moduły dodatkowe

 1. Analiza statyczno-wytrzymałościowa służąca do określenia sztywności sprężystej zetownika

  SHAPE-THIN 9

  Teraz program samodzielny SHAPE-THIN 9 definiuje charakterystyki i naprężenia profili zimnogiętych.

 2. Wyniki obliczeń w RFEM

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections

  RF-/STEEL Cold-Formed Sections jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF-/STEEL EC3

  W tym programie użytkownik może wykonać obliczenia stanu granicznego nośności i użytkowalności stalowych prętów zimnogiętych, zgodnie z normami EN 1993-1-3 i EN 1993-1-5.

 3. RWIND Simulation

  Program RWIND Simulation służy do numerycznej symulacji przepływu wiatru wokół budynków lub innych obiektów oraz do generowania obciążeń wiatrem, tzn. generowania sił oddziałujących na te obiekty.

 4. Grafika: Połączenie blachy czołowej wzmocnione skosami

  RF-/JOINTS Steel - Rigid

  W module dodatkowym RF-/JOINTS Steel - Rigid istnieje możliwość kształtowania oraz obliczania połączeń przenoszących moment zginający, złożonych z belek o dwuteowym profilu walcowanym lub spawanym, zgodnie z EC 3.

  Dostępne są następujące typy połączeń: połączenia z blachą czołową (typu belka-słup lub belka-belka) oraz sztywne połączenie nakładkowe.

 5. Podgląd przebiegu czasowego (tymczasowe uszkodzenie pręta rozciąganego wskutek obciążenia wibracjami)

  DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History umożliwia nieliniową analizę dynamiczną dla energii zewnętrznego wzbudzenia. 

 6. Wizualizacja połączenia w RFEM

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber

  Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber oblicza połączenia, w których drewniane pręty są ze sobą połączone bezpośrednio, przy użyciu śrub wkręcanych ukośnie, zgodnie z EN 1995‑1‑1 (EC 5).

 7. Okno 1.6 Zbrojenie - CSA A23.3-14

  CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB

  CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB poszerza zakres norm dotyczących obliczania konstrukcji z betonu zbrojonego o kanadyjską normę CSA A23.3 dla różnych modułów dodatkowych.

 8. Przedstawienie szablonu cięcia w modelu RFEM

  RF-CUTTING-PATTERN

  Nowy moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN oblicza i porządkuje szablony cięcia dla elementów membranowych.

 9. SHAPE-THIN - Oprogramowanie do charakterystyk przekrojów | Rozkład wyników plastycznych naprężeń normalnych

  SHAPE-THIN 8

  Samodzielny program SHAPE‑THIN 8, który określa charakterystyki przekrojów, zawiera wiele nowych funkcji oraz graficzny interfejs użytkownika dostosowany do programów RFEM/RSTAB.

 10. Wyniki graficzne dla wymaganego zbrojenia na przebicie

  RF-PUNCH Pro

  Moduł dodatkowyRF-PUNCH Pro przeprowadza obliczenia wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpartych punktowo lub liniowo.

 11. Wymiarowanie stali w RFEM bez (po lewej) i z (po prawej) RF-STEEL Plasticity

  RF-/STEEL Plasticity

  RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

  Rozszerzenie to umożliwia plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową, zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody, łącznie z wyboczeniem giętno-skrętnym (wymagane rozszerzenie modułu RF‑/STEEL Warping Torsion).

 12. Wizualizacja wyników w RFEM

  RF-/ALUMINUM ADM

  Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM stosuje się do obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów zgodnie z amerykańską normą ADM 2010 i ADM 2015.

 13. Przedstawienie zniekształcenia przekroju

  RF-/STEEL Warping Torsion

  RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

  Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imprefekcji w odniesieniu do drgań własnych.

 14. RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

  Dzięki dodatkowemu modułowi dynam RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować naturalne częstotliwości i postaci drgań dla modeli prętowych przestrzennych

 15. RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Forced Vibration możemy analizować dynamiczny wpływ zewnętrznych sił działających na konstrukcję. Wzbudzenie zewnętrzne możemy definiować za pomocą różnych funkcji: analizy czasowej, przyspieszenia (akcelogramy) lub obciążenia harmonicznego, a kolejno połączenie ich w kombinacjach obciążeń.

 16. RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

  Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads możliwe jest wykonanie analizy sejsmicznej z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi. Odpowiednie spektrum może być utworzone według norm lub zdefiniowane przez użytkownika, z którego generowane jest następnie równoważne obciążenie statyczne. .

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami drogą mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB