Nowe produkty

Newsletter

Otrzymuj regularnie informacje o aktualnościach, przydatnych wskazówkach, zaplanowanych wydarzeniach, specjalnych ofertach i voucherach.

Nowe moduły dodatkowe

 1. RWIND Simulation

  Program RWIND Simulation służy do numerycznej symulacji przepływu wiatru wokół budynków lub innych obiektów oraz do generowania obciążeń wiatrem, tzn. generowania sił oddziałujących na te obiekty.

 2. Grafika: Połączenie blachy czołowej wzmocnione skosami

  RF-/JOINTS Steel - Rigid

  W module dodatkowym RF-/JOINTS Steel - Rigid istnieje możliwość kształtowania oraz obliczania połączeń przenoszących moment zginający, złożonych z belek o dwuteowym profilu walcowanym lub spawanym, zgodnie z EC 3.

  Dostępne są następujące typy połączeń: połączenia z blachą czołową (typu belka-słup lub belka-belka) oraz sztywne połączenie nakładkowe.

 3. Podgląd przebiegu czasowego (tymczasowe uszkodzenie pręta rozciąganego wskutek obciążenia wibracjami)

  DYNAM Pro - Nonlinear Time History

  Moduł dodatkowy RF-/DYNAM Pro - Nonlinear Time History umożliwia nieliniową analizę dynamiczną dla energii zewnętrznego wzbudzenia. 

 4. Wizualizacja połączenia w RFEM

  RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber

  Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber oblicza połączenia, w których drewniane pręty są ze sobą połączone bezpośrednio, przy użyciu śrub wkręcanych ukośnie, zgodnie z EN 1995‑1‑1 (EC 5).

 5. Okno 1.6 Zbrojenie - CSA A23.3-14

  CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB

  CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB poszerza zakres norm dotyczących obliczania konstrukcji z betonu zbrojonego o kanadyjską normę CSA A23.3 dla różnych modułów dodatkowych.

 6. Przedstawienie szablonu cięcia w modelu RFEM

  RF-CUTTING-PATTERN

  Nowy moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN oblicza i porządkuje szablony cięcia dla elementów membranowych.

 7. SHAPE-THIN - Oprogramowanie do charakterystyk przekrojów | Rozkład wyników plastycznych naprężeń normalnych

  SHAPE-THIN 8

  Samodzielny program SHAPE‑THIN 8, który określa charakterystyki przekrojów, zawiera wiele nowych funkcji oraz graficzny interfejs użytkownika dostosowany do programów RFEM/RSTAB.

 8. Wyniki graficzne dla wymaganego zbrojenia na przebicie

  RF-PUNCH Pro

  Moduł dodatkowyRF-PUNCH Pro przeprowadza obliczenia wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpartych punktowo lub liniowo.

 9. Wymiarowanie stali w RFEM bez (po lewej) i z (po prawej) RF-STEEL Plasticity

  RF-/STEEL Plasticity

  RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

  Rozszerzenie to umożliwia plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową, zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody, łącznie z wyboczeniem giętno-skrętnym (wymagane rozszerzenie modułu RF‑/STEEL Warping Torsion).

 10. Wizualizacja wyników w RFEM

  RF-/ALUMINUM ADM

  Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM stosuje się do obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów zgodnie z amerykańską normą ADM 2010 i ADM 2015.

 11. Przedstawienie zniekształcenia przekroju

  RF-/STEEL Warping Torsion

  RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

  Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imprefekcji w odniesieniu do drgań własnych.

 12. RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

  RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

  Dzięki dodatkowemu modułowi dynam RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować naturalne częstotliwości i postaci drgań dla modeli prętowych przestrzennych

 13. RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

  Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Forced Vibration możemy analizować dynamiczny wpływ zewnętrznych sił działających na konstrukcję. Wzbudzenie zewnętrzne możemy definiować za pomocą różnych funkcji: analizy czasowej, przyspieszenia (akcelogramy) lub obciążenia harmonicznego, a kolejno połączenie ich w kombinacjach obciążeń.

 14. RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

  RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

  Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads możliwe jest wykonanie analizy sejsmicznej z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi. Odpowiednie spektrum może być utworzone według norm lub zdefiniowane przez użytkownika, z którego generowane jest następnie równoważne obciążenie statyczne. .

Kontakt

Kontakt do Dlubal

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebują Państwo porady dotyczącej wyboru produktów potrzebnych do pracy przy bieżącym projekcie?
Zachęcamy do bezpłatnego kontaktu z nami droga mailową, poprzez czat lub forum lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB