Nowe produkty

Newsletter

Zachęcamy do subskrypcji naszego Newslettera, aby otrzymywać pożyteczne porady, specjalne oferty i vouchery co najmniej raz w miesiącu.

Nowe moduły dodatkowe

  1. Podgląd przebiegu czasowego (tymczasowe uszkodzenie pręta rozciąganego wskutek obciążenia wibracjami)

    DYNAM Pro - Nonlinear Time History

    Moduł dodatkowy DYNAM Pro - Nonlinear Time History dla RSTAB umożliwia nieliniową analizę dynamiczną dla energii zewnętrznego wzbudzenia.

    Dla programu RFEM, moduł dodatkowy jest obecnie nadal dostępny w wersji beta.

  2. Wizualizacja połączenia w RFEM

    RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber

    Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Timber - Timber to Timber oblicza połączenia, w których drewniane pręty są ze sobą połączone bezpośrednio, przy użyciu śrub wkręcanych ukośnie, zgodnie z EN 1995‑1‑1 (EC 5).

  3. Okno 1.6 Zbrojenie - CSA A23.3-14

    CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB

    CSA A23.3 dla RFEM/RSTAB poszerza zakres norm dotyczących obliczania konstrukcji z betonu zbrojonego o kanadyjską normę CSA A23.3 dla różnych modułów dodatkowych.

  4. Przedstawienie szablonu cięcia w modelu RFEM

    RF-CUTTING-PATTERN

    Nowy moduł dodatkowy RF-CUTTING-PATTERN oblicza i porządkuje szablony cięcia dla elementów membranowych.

  5. SHAPE-THIN - Oprogramowanie do charakterystyk przekrojów | Rozkład wyników plastycznych naprężeń normalnych

    SHAPE-THIN 8

    Samodzielny program SHAPE‑THIN 8, który określa charakterystyki przekrojów, zawiera wiele nowych funkcji oraz graficzny interfejs użytkownika dostosowany do programów RFEM/RSTAB.

  6. Wyniki graficzne dla wymaganego zbrojenia na przebicie

    RF-PUNCH Pro

    Moduł dodatkowyRF-PUNCH Pro przeprowadza obliczenia wytrzymałości na przebicie dla powierzchni podpartych punktowo lub liniowo.

  7. Wymiarowanie stali w RFEM bez (po lewej) i z (po prawej) RF-STEEL Plasticity

    RF-/STEEL Plasticity

    RF-/STEEL Plasticity jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

    Rozszerzenie to umożliwia plastyczne projektowanie przekrojów zgodnie z metodą Partial Internal Forces Method (PIFM) i metodą sympleksową, zgodnie z analizą drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody, łącznie z wyboczeniem giętno-skrętnym (wymagane rozszerzenie modułu RF‑/STEEL Warping Torsion).

  8. Wizualizacja wyników w RFEM

    RF-/ALUMINUM ADM

    Moduł dodatkowy RF-/ALUMINUM ADM stosuje się do obliczeń w stanie granicznym nośności i użytkowalności dla prętów zgodnie z amerykańską normą ADM 2010 i ADM 2015.

  9. Przedstawienie zniekształcenia przekroju

    RF-/STEEL Warping Torsion

    RF-/STEEL Warping Torsion jest rozszerzeniem modułu dodatkowego RF‑/STEEL EC3.

    Przeprowadza analizę wyboczenia giętno-skrętnego prętów zgodnie z teorią drugiego rzędu z uwzględnieniem 7 stopni swobody i przy zastosowaniu imprefekcji w odniesieniu do drgań własnych.

  10. Wizualizacja połączeń Sikla w RSTAB

    RF-/JOINTS Steel - SIKLA

    Moduł dodatkowy RF-/JOINTS Steel - SIKLA przeprowadza wymiarowanie połączeń dla połączeń mocujących produkowanych przez Sikla (konsole typu AK i TKO oraz płyty czołowe typu STA, WBD i WD).

  11. Graficzna reprezentacja obciążenia rurociągów w RFEM

    RF-PIPING

    Moduł RF‑PIPING jest rozszerzeniem interfejsu użytkownika programu RFEM pozwalający na modelowanie i obciążanie rurociągów według norm. 

  12. Graficzna reprezentacja analizy wyników rurociągów w RFEM

    RF-PIPING Design

    Dodatkowy moduł RF‑PIPING Design wymuruje rurociągi rurociągi. Program porównuje istniejące naprężenia rur z dopuszczalnymi naprężeniami zgodnie z ASME B31.1 i ASME B31.3.

  13. RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

    RF-/DYNAM Pro - Natural Vibrations

    Dzięki dodatkowemu modułowi dynam RF-DYNAM Pro - Natural Vibration, można szybko i wygodnie analizować naturalne częstotliwości i postaci drgań dla modeli prętowych przestrzennych

  14. RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

    RF-/DYNAM Pro - Forced Vibrations

    Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Forced Vibration możemy analizować dynamiczny wpływ zewnętrznych sił działających na konstrukcję. Wzbudzenie zewnętrzne możemy definiować za pomocą różnych funkcji: analizy czasowej, przyspieszenia (akcelogramy) lub obciążenia harmonicznego, a kolejno połączenie ich w kombinacjach obciążeń.

  15. RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

    RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads

    Dzięki dodatkowemu modułowi RF-/DYNAM Pro - Equivalent Loads możliwe jest wykonanie analizy sejsmicznej z multimodalną analizą spektrum odpowiedzi. Odpowiednie spektrum może być utworzone według norm lub zdefiniowane przez użytkownika, z którego generowane jest następnie równoważne obciążenie statyczne. .

Kontakt

Kontakt

Mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów? Potrzebują Państwo porady podczas pracy przy bieżącym projekcie? Zachęcamy do kontaktu z nami lub odwiedzenia naszej strony (FAQ).

+48 (32) 782 46 26

+48 730 358 225

info@dlubal.pl

Pierwsze kroki

Pierwsze kroki

Oferujemy wskazówki, które pomogą Państwu rozpocząć pracę z programami RFEM i RSTAB