Konferencja „Budynki wysokie i wysokościowe"

14. czerwca 2018

Konferencje

Miejsce: Warszawa

Konferencja będzie skupiać się na wybranych aspektach z zakresu konstrukcji oraz fasad budynków wysokich i wysokościowych w odniesieniu do bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego i certyfikacji LEED/ BREEAM. Dla firmy Dlubal Software to kolejna okazja do spotkania z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. Zapraszamy.

.