RF-CONCRETE Members Wersja 5

Podręczniki online, przykłady wprowadzające, tutoriale i inna dokumentacja

RF-CONCRETE Members Wersja 5

Przełącz na tryb pełnoekranowy Wyjdź z trybu pełnoekranowego

6 Ocena wyników

Wyniki obliczeń można analizować i dostosowywać na różne sposoby. Okna wyników są szczegółowo opisane w rozdziale 5 . Rozdział 6 opisuje graficzną analizę wyników oraz możliwości modyfikowania propozycji zbrojenia.