RF-CONCRETE Members Wersja 5

Podręczniki online, przykłady wprowadzające, tutoriale i inna dokumentacja

RF-CONCRETE Members Wersja 5

Przełącz na tryb pełnoekranowy Wyjdź z trybu pełnoekranowego

9.1.6 Wyniki w prętach RF-CONCRETE

Wyniki w prętach RF-CONCRETE

Dla obliczeń porównawczych dla prętów RF-CONCRETE muszą zostać zdefiniowane pewne parametry.

W oknie 1.1 Dane ogólne w celu obliczenia obciążenia należy wybrać obliczenia obciążenia w zakładce Stan Graniczny nośności i Zakładka Granica użytkowalności . W przypadku obliczeń SLS należy też zaznaczyć pole wyboru Aktywować pełzanie i skurcz .

Rysunek 9.3 Ustawienia obliczeń stanów granicznych użytkowalności w oknie 1.1 Dane ogólne

Współczynnik pełzania i wydłużenie skurczu można zdefiniować bezpośrednio w oknie 1.3 Przekroje .

Rysunek 9.4 Definiowanie współczynnika pełzania i wydłużenia skurczu w oknie 1.3 Przekroje

W oknie 1.6 Zbrojenie średnice zbrojenia i przekrycie betonu należy zdefiniować w następujący sposób.

Rysunek 9.5 Definiowanie średnic zbrojenia i pokrywy betonowej w oknie 1.6 Zbrojenie
Okno 1.6, zakładka Funkcjonalność

W przypadku zaznaczenia opcji Analiza ugięcia (patrz rysunek po lewej stronie) w zakładce Użytkowanie w oknie 1.6 Zbrojenie pojawia się dodatkowe okno 1.7 Dane ugięcia .

Rysunek 9.6 Definiowanie parametrów odkształcenia w oknie 1.7 Dane ugięcia

Zalecana siła ugięcia ℓ / 250 jest domyślną wartością graniczną.

{&Tahoma8}

W polu [Obliczenia] na środku pręta widoczna jest maksymalna wartość odkształcenia 18,9 mm , potwierdzając obliczenia ręczne. Wynik znajduje się poniżej wartości granicznej ℓ / 250.

Rysunek 9.7 Okno 4.3 Kontrola użytkowalności Kontrola wg pręta

Poniższy rysunek porównuje odkształcenia dla stanu I (przekroje nieskrakowane) i stanu II (przekroje pęknięte). Tworzenie pęknięć prowadzi do znacznego zwiększenia ugięcia.

Rysunek 9.8 Odkształcenia w stanie I (przekroje nieskrobane) i stanie II (przekroje pęknięte)