RF-CONCRETE Surfaces

RF-CONCRETE Surfaces

Przełącz na tryb pełnoekranowy Wyjdź z trybu pełnoekranowego

3 Dane wejściowe

Po uruchomieniu modułu, otworzy się nowe okno. W tym oknie, po lewej stronie znajduje się , zapewniający dostęp do . The drop-down list above the navigator contains the design cases (see chapter 8.1).

Odpowiednie dane muszą być zdefiniowane w kilku oknach wejściowych. When you open RF-CONCRETE Surfaces for the first time, the following parameters are imported automatically:

  • Przypadki obciążeń, kombinacje obciążeń i kombinacje wyników
  • Materiały
  • Powierzchnie
  • internal forces (in background, if calculated)

To open a window, click the corresponding entry in the navigator. Use the buttons shown on the left to set the previous or next window. You can also use the function keys [F2] (forwards) and [F3] (backwards) to go through the windows.

Aby zapisać wprowadzone dane należy kliknąć przycisk [OK]. RF-CONCRETE Surfaces closes and you return to the main program. Należy kliknąć [Anulować] aby ukończyć pracę z modułem dodatkowym bez zapisywania nowych danych.