Comparison of Nonlinear Material Models

Verification Example

One layered square orthotropic plate is fully fixed at its middle point and subjected to the pressure. Compare the deflections of the plate corners for different fiber angles to check the correctness of the transformation.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD