One-Dimensional Plasticity – Orthotropic Case

Verification Example

Determination of the maximum deflection of a three-dimensional block fixed at the both ends. Block is divided in the middle: The upper half is made of an elastic material and the lower part is made of the timber - an elasto-plastic othotropic material with the yield surface described according to the Tsai-Wu plasticity theory. The block's middle plane is subjected to the vertical pressure.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD