Scaffolding Tube Connection – Hinge

Verification Example

Consider a scaffolding tube connection subjected to an axial force and a moment. Self-weight is not considered. The material of the tube is idealised as perfectly rigid. All geometrical non-linearities are ignored.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD