Thin-Walled Conical Vessel with Hydrostatic Pressure

Verification Example

A thin-walled conical vessel is filled with water. Thus, it is loaded by the hydrostatic pressure. While neglecting self-weight, determine the stresses in surface line and circumferential direction. The analytical solution is based on the theory of thin-walled vessels. This theory was introduced in Verification Example 0084.

RFEM Program główny
RFEM 5.xx

Program główny

Oprogramowanie do obliczeń płaskich i przestrzennych układów konstrukcyjnych, obejmujących płyty, ściany, powłoki, pręty (belki), bryły i elementy kontaktowe, z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych (MES)

Cena pierwszej licencji
3 540,00 USD